Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Rada Naukowa

Rada Naukowa

Regulamin Rady Naukowej IChO PAN

Do pobrania: REGULAMIN RN »


Regulamin Wyborów Członków Rady Naukowej IChO PAN

Do pobrania: REGULAMIN WYBORÓW DO RN »


Terminy posiedzeń Rady Naukowej IChO PAN

- 1 marca 2019

- 26 kwietnia 2019

- 14 czerwca 2019

- 27 września 2019

- 13 grudnia 2019


Skład Rady Naukowej IChO PAN w kadencji 2019 - 2022

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Daniel T. Gryko


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk (Politechnika Warszawska)


Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej

Dr hab. Sebastian Stecko


Członkowie:

 • prof. dr hab. Małgorzata Barańska (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Marek Chmielewski, Czł. Rzecz. PAN
 • prof. dr hab. Witold Danikiewicz
 • prof. dr hab. Bartłomiej Furman
 • prof. dr hab. Jacek Gawroński, Czł. Koresp. PAN
 • prof. dr hab. Dorota Gryko
 • prof. dr hab. Sławomir Jarosz
 • prof. dr hab. Michał Jaszuński
 • prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński
 • prof. dr hab. Janusz Jurczak, Czł. Rzecz. PAN
 • dr hab. Zbigniew Kałuża
 • prof. dr hab. Robert Kołos (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 • dr Dominik Koszelewski
 • prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
 • prof. dr hab. Paweł Kulesza, Czł. Koresp. PAN (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Czł. Rzecz. PAN (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Zofia Lipkowska
 • dr hab. Rafał Loska
 • prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza, Czł. Rzecz. PAN
 • prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, Czł. Rzecz. PAN (CBMiM PAN)
 • prof. dr hab. Jacek Młynarski
 • prof. dr hab. Jacek Morzycki (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Marcin Opałło (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 • dr hab. Zbigniew Pakulski
 • dr Oskar Popik
 • prof. dr hab. Marek Potrzebowski (CBMiM PAN)
 • prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. Wojciech Schilf
 • prof. dr hab. Jacek Skarżewski (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. Wojciech J. Stec, Czł. Rzecz. PAN (CBMiM PAN)
 • prof. dr hab. Marcin Stępień (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Agnieszka Szumna
 • mgr inż. Marek Szymański
 • prof. dr hab. Jacek Waluk, Czł. Koresp. PAN (Instytut Chemii Fizycznej PAN)


Komisje Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN w kadencji 2019-2022

Komisje Rady Naukowej w kadencji 2019-2022 powołane na posiedzeniu Rady Naukowej
w dn. 18 stycznia 2019 r.

Komisja doktorska

 1. Prof. Witold Danikiewicz
 2. Prof. Bartłomiej Furman
 3. Dr hab. Rafał Loska
 4. Prof. Jacek Morzycki
 5. Dr hab. Zbigniew Pakulski
 6. Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 7. Kierownik Studium Doktoranckiego
 8. Promotor
 9. Recenzent
 10. Recenzent


Komisja ds. egzaminu z dyscypliny dodatkowej

 1. Kierownik Studium Doktoranckiego - przewodniczący
 2. Prof. lub dr hab. z dyscypliny dodatkowej
 3. Promotor


Komisja ds. egzaminu z języka obcego nowożytnego

 1. Kierownik Studium Doktoranckiego - przewodniczący
 2. Lektor języka obcego nauczający w szkole wyższej
 3. Promotor


Komisja ds. planów i sprawozdań

 1. Prof. Zbigniew Florjańczyk
 2. Prof. Jarosław Jaźwiński
 3. Prof. Marek Potrzebowski


Komisja ds. oceny pracowników naukowych

 1. Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 2. Prof. Zbigniew Florjańczyk
 3. Prof. Michał Jaszuński


Rzecznik ds. dyscyplinarnych w kadencji 2019-2022

Prof. Zofia Lipkowska
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej
Design »