Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Rada Naukowa

Rada Naukowa

Regulamin Rady Naukowej IChO PAN

Do pobrania: REGULAMIN RN »


Regulamin Wyborów Członków Rady Naukowej IChO PAN

Do pobrania: REGULAMIN WYBORÓW DO RN »


Terminy posiedzeń Rady Naukowej IChO PAN

- 9 marca 2018

- 15 czerwca 2018

- 12 października 2018

- 7 grudnia 2018


Skład Rady Naukowej IChO PAN w kadencji 2015 - 2018

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Daniel T. Gryko


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk (Politechnika Warszawska)


Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej

Dr hab. Sebastian Stecko


Członkowie:

 • prof. dr hab. Małgorzata Barańska
 • dr Marta Bugaj-Zarębska
 • dr Wojciech Chaładaj
 • prof. dr hab. Marek Chmielewski
 • prof. dr hab. Bartłomiej Furman
 • prof. dr hab. Jacek Gawroński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • prof. dr hab. Karol Grela
 • prof. dr hab. Dorota Gryko
 • prof. dr hab. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 • prof. dr hab. Sławomir Jarosz
 • prof. dr hab. Michał Jaszuński
 • prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński
 • prof. dr hab. Janusz Jurczak, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Zbigniew Kałuża
 • prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
 • prof. dr hab. Paweł Kulesza (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński (Uniwersytet Wrocławski), Czł. Koresp. PAN
 • prof. dr hab. Zofia Lipkowska
 • prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza, Czł. Rzecz. PAN
 • prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (CBMiM PAN), Czł. Rzecz. PAN
 • prof. dr hab. Jacek Młynarski
 • prof. dr hab. Jacek Morzycki (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski
 • prof. dr hab. Stanisław Ostrowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Zbigniew Pakulski
 • prof. dr hab. Stanisław Pasynkiewicz, Czł. Koresp. PAN
 • prof. dr hab. Marek Potrzebowski (CBMiM PAN)
 • prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. Wojciech Schilf
 • prof. dr hab. Jacek Skarżewski (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. Wojciech J. Stec (CBMiM PAN)
 • dr hab. Agnieszka Szumna
 • prof. dr hab. Jacek Waluk (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 • mgr inż. Michał Więcław


Komisje Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN w kadencji 2015-2018

Komisje Rady Naukowej w kadencji 2015-2018 powołane na posiedzeniu Rady Naukowej
w dn. 16 stycznia 2015 r.

Komisja doktorska (dawniej ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego i egzaminu z dyscypliny)

 1. Prof. Marek Chmielewski
 2. Prof. Bartłomiej Furman
 3. Prof. Karol Grela
 4. Prof. Jarosław Jaźwiński
 5. Prof. Jacek Morzycki
 6. Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 7. Kierownik Studium Doktoranckiego
 8. Promotor
 9. Recenzent
 10. Recenzent


Komisja ds. egzaminu z dyscypliny dodatkowej

 1. Kierownik Studium Doktoranckiego - przewodniczący
 2. Prof. lub dr hab. z dyscypliny dodatkowej
 3. Promotor


Komisja ds. egzaminu z języka obcego nowożytnego

 1. Kierownik Studium Doktoranckiego - przewodniczący
 2. Lektor języka obcego nauczający w szkole wyższej
 3. Promotor


Komisja ds. planów i sprawozdań

 1. Prof. Zbigniew Florjańczyk
 2. Prof. Jarosław Jaźwiński
 3. Prof. Marek Potrzebowski


Komisja ds. oceny pracowników naukowych

 1. Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 2. Prof. Zbigniew Florjańczyk
 3. Prof. Michał Jaszuński


Rzecznik ds. dyscyplinarnych w kadencji 2015-2018

Prof. Krzysztof Wojciechowski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej
Design »