Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Przetargi rozstrzygnięte / Przetargi archiwalne z 2014 r.

Przetargi archiwalne - Zamówienia publiczne z roku 2014


PRZETARGI ARCHIWALNE Z 2014 R.:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 27.10.2014

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 348104 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 Pobierz »

Załącznik 2-5 Pobierz »

Załącznik 6 Pobierz »

PassMark - CPU Benchmarks Pobierz »

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia laboratorium dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 23.06.2014

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 194844 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pobierz »

Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia Pobierz »

SIWZ po zmianach Pobierz »

Załącznik 1-5 Pobierz »

Załącznik 6 Pobierz »

Odpowiedź na pytanie z dn. 10 czerwca 2014 Pobierz »

Odpowiedzi na pytania Pobierz »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 10.04.2014

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 71797 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 Pobierz »

Załącznik 2-5 Pobierz »

Załącznik 6 Pobierz »

PassMark - CPU Benchmarks Pobierz »

PassMark - Video Card Benchmarks Pobierz »

Przetarg nieograniczony na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 26.03.2014

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 57701 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1-5 Pobierz »

Załącznik 6 Pobierz »

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego (młyna planetarno-kulowego oraz generatora wodoru) dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 26.02.2014

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 53612 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1-5 Pobierz »

Załącznik 6 Pobierz »

Odpowiedź na pytanie z dn. 17 lutego 2014 Pobierz »

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 21.02.2014

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 48610 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1-5 Pobierz »

Załącznik 6 Pobierz »

Odpowiedź na pytanie z dn. 12 lutego 2014 Pobierz »

Przetarg nieograniczony na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 17.02.2014

UNIEWAŻNIENIE »»

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 45334 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1-5 Pobierz »

Załącznik 6 Pobierz »

Przetarg nieograniczony na dostawę systemów do chromatografii żelowej Flash wraz z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 11.02.2014

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 38748 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1-4 Pobierz »

Załącznik 5 Pobierz »

Odpowiedź na pytanie z dn. 6 lutego 2014 Pobierz »

Przetarg nieograniczony na dostawę suchego lodu dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 27.01.2014

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 20964 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1-4 Pobierz »

Załącznik 5 Pobierz »

Przetarg nieograniczony na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Termin składania ofert do: 23.01.2014

UNIEWAŻNIENIE »»

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 9683 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1-4 Pobierz »

Załącznik 5 Pobierz »

Odpowiedź na pytanie z dn. 16 stycznia 2014 Pobierz »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej