PRZETARGI ARCHIWALNE:21)

przetarg nieograniczony na dostawę suchego lodu dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-24/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 29 grudnia 2010 r.

20)

przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia

ZP-2401-23/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 26 listopada 2010 r.

19)

przetarg nieograniczony na dostawę trzydziestu mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania wraz z termometrami kontaktowymi dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń

ZP-2401-22/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 10 listopada 2010 r.

18)

przetarg nieograniczony na dostawę pomp próżniowych olejowych i membranowych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, ich instalację i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia

ZP-2401-21/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 2 listopada 2010 r.

17)

przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do modernizacji sieci wewnętrznej Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-20/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 18 października 2010 r.

16)

przetarg nieograniczony na dostawę trzech zestawów aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-19/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 24 września 2010 r.

15)

dostawa zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-18/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 24 września 2010 r.

14)

przetarg nieograniczony na dostawę pomp próżniowych olejowych i membranowych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, ich instalację i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia

ZP-2401-17/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 26 sierpnia 2010 r.

13)

przetarg nieograniczony na dostawę zestawu rotacyjnych wyparek próżniowych wraz z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia

ZP-2401-16/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 18 sierpnia 2010 r.

12)

przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-15/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 12 sierpnia 2010 r.

11)

przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia

ZP-2401-14/10

UNIEWAŻNIONY

Warszawa, 29 lipca 2010 r.

10)

przetarg nieograniczony na dostawę kompletu aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-12/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 23 lipca 2010 r.

9)

przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia

ZP-2401-11/10

UNIEWAŻNIONY

Warszawa, 13 lipca 2010 r.

8)

przetarg nieograniczony na remont pawilonów laboratoryjnych Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2403-2/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 14 czerwca 2010 r.

7)

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kriostatu do pomiarów widm CD dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Numer ogłoszenia:
135967 - 2010

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 26 maj 2010 r.

6)

przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-9/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 11 maj 2010 r.

5)

przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego z autosamplerem i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-8/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 6 maj 2010 r.

4)

przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru do pomiarów widm w zakresie IR dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-7/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 5 maj 2010 r.

3)

przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru UV-VIS-NIR dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-6/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 5 maj 2010 r.

2)

przetarg nieograniczony na dostawę rotacyjnej wyparki próżniowej z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2401-5/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 5 maj 2010 r.

1)

przetarg nieograniczony na opracowanie metod oraz wykonanie syntezy wybranych pochodnych cukrów przez osoby fizyczne dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

ZP-2402-2/10

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 29 kwiecień 2010 r.

0)

STARSZE PRZETARGI

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę suchego lodu do Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek katarzyna.piskorek@icho.edu.pl

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1026_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1026_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1026_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52, pokój 27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 5 stycznia 2011 r. o godzinie 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 stycznia 2011 r. o godzinie 1300 w siedzibie Zamawiającego, sala Konferencyjna (parter) w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 29 grudnia 2010 r.

------------

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 10 stycznia 2011 r.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1025_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1025_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1025_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 3 grudnia 2010 r. o godzinie 1330. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2010 r. o godzinie 1400 w siedzibie Zamawiającego, pokój 27 w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 26 listopada 2010 r.

------------

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 10 grudnia 2010 r.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trzydziestu mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania wraz z termometrami kontaktowymi dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax: 22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1024_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1024_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1024_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 17 listopada 2010 r. o godzinie 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2010 r. o godzinie 1300 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 10 listopada 2010 r.

------------

Dnia 12.11.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytanie z dn. 12.11.2010 r.

Warszawa, 15 listopada 2010 r.

------------

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 19 listopada 2010 r.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pomp próżniowych olejowych i membranowych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, ich instalację i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax: 22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1023_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1023_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1023_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 9 listopada 2010 r. o godzinie 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2010 r. o godzinie 1300 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 2 listopada 2010 r.

------------

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 16 listopada 2010 r.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do modernizacji sieci wewnętrznej Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax: 22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1022_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1022_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego:
1022_zal_1.pdf
1022_zal_2-5.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 25 października 2010 r. o godzinie 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2010 r. o godzinie 1300 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 18 października 2010 r.

------------

Dnia 20.10.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytanie z dn. 20.10.2010 r.

Warszawa, 21 października 2010 r.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trzech zestawów do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1021_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1021_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego:

1021_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 1 października 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 24 września 2010 r.

------------

ROZSTRZYGNIĘTY

Warszawa, 5 października 2010 r.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pomp próżniowych olejowych i membranowych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, ich instalację i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax: 22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1019_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1019_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1019_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 7 września 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 26 sierpnia 2010 r.

------------

Dnia 30.08.2010 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pytań oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytania 1 z dn. 30.08.2010 r.

Warszawa, 1 września 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawu rotacyjnych wyparek próżniowych wraz z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeni - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax: 22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1018_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1018_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1018_Zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 26 sierpnia 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 18 sierpnia 2010 r.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax: 22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1017_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1017_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1017_Zal_1.pdf
1017_Zal_2-5.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 20 sierpnia 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 12 sierpnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1016_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1016_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1016_Zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 5 sierpnia 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 29 lipca 2010 r.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kompletu aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1015_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1015_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1015_Zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 11 sierpnia 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 23 lipca 2010 r.

------------

Dnia 27.07.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytanie 1 z dn. 27.07.2010 r.

Odpowiedź 1 dn. 29.07.2010 r.

Warszawa, 29 lipca 2010 r.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1014_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1014_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1014_Zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 26 lipca 2010 r. o godzinie 1330. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2010 r. o godzinie 1400 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 13 lipca 2010 r.

------------

UNIEWAŻNIONY

Warszawa, 28 lipca 2010 r.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na remont pawilonów laboratoryjnych Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1013_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1013_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego:

1013_zal_1.zip
1013_zal_2.pdf
1013_zal_3.jpg
1013_zal_4-7.doc
1013_zal_8.pdf

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2010 r. o godzinie 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2010 r. o godzinie 1300 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 14 czerwca 2010 r.

------------

Dnia 21.06.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytania 1 z dn. 21.06.2010 r.

Warszawa, 21 czerwca 2010 r.

------------

W dniu 23.06.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytania 2 z dn. 23.06.2010 r.

Warszawa, 24 czerwca 2010 r.

------------

Znak: ZP-2403-2/10Warszawa, dnia 6.07.2010

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont pawilonów laboratoryjnych Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

Usługi Budowlane Marek Siuchta
z siedzibą w Węgrowie przy ul. Ruchnej 58.

Wymieniona firma zaproponowała najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru. Punktację przyznaną ofertom przedstawiono w ZAWIADOMIENIU.

==============================================

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, woj. mazowieckie,
tel. 022 6323221 w. 2328, faks 022 6326681,
strona internetowa www.icho.edu.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa placówka naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kriostatu do pomiarów widm CD.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie kriostatu do pomiarów widm CD a także przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Kriostat stanowi dodatkowe wyposażenie spektrofotometru J-815 firmy Jasco. Pożądany zakres temperatur wynosi od +100 st. C do -190 st. C.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.34.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Warszawa, 26 maja 2010 r.

------------

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa kriostatu do pomiarów widm CD
Numer ogłoszenia: 152977 - 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135967 - 2010r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6323221 w. 2328, faks 022 6326681.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa placówka naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kriostatu do pomiarów widm CD.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie kriostatu do pomiarów widm CD a także przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Kriostat stanowi dodatkowe wyposażenie spektrofotometru J-815 firmy Jasco. Pożądany zakres temperatur wynosi od +100 st. C do -190 st. C.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.34.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117910,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax: 22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1012_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1012_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1012_zal_1.pdf
1012_zal_2-5.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 19 maja 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 11 maja 2010 r.

------------

Dnia 17.05.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytania 1 z dn. 17.05.2010 r.

Warszawa, 17 maja 2010 r.

------------

Znak: ZP-2401-9/10Warszawa, dnia 26.05.2010

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie poszczególnych części zamówienia:

CZĘŚĆ I: ANNCOMP I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Człuchowskiej 37

CZĘŚĆ II: SLASH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Tytoniowej 20.

Wymienione firmy zaproponowały najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia uzyskując najwyższą punktację w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Z uwagi na to, iż dwie firmy uzyskały identyczną najniższą punktację, Zamawiający wybrał ofertę z niższą ceną (podstawa prawna: art. 91 ust. 4 Pzp). Szczegóły w ZAWIADOMIENIU.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego
z autosamplerem i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)
dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax: 22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1011_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1011_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1011_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 6 maja 2010 r.

------------

Znak: ZP-2401-8/10Warszawa, dnia 25.05.2010

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chromatografu gazowego z autosamplerem i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

Perkin Elmer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Wołoskiej 9.

Wymieniona firma jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu spełniając wymagania określone przez Zamawiającego. Szczegóły w ZAWIADOMIENIU.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru do pomiarów widm w zakresie IR dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax: 22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1010_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1010_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1010_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 12 maja 2010 r. o godzinie 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2010 r. o godzinie 1315 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 5 maja 2010 r.

------------

Dnia 7.05.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytania 1 z dn. 7.05.2010 r.

Warszawa, 10 maja 2010 r.

------------

Znak: ZP-2401-7/10Warszawa, dnia 17.05.2010

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę spektrometru do pomiarów widm w zakresie IR dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

MEDSON S.C. Krzysztof Kowalski, Dariusz Wlaź z siedzibą w Paczkowie przy ul. Średzkiej 15.

Wymieniona firma jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu proponując korzystną cenę oraz spełniając wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Szczegóły w ZAWIADOMIENIU.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru UV-VIS-NIR dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax: 22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1009_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1009_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1009_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 12 maja 2010 r. o godzinie 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2010 r. o godzinie 1300 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 5 maja 2010 r.

------------

Dnia 7.05.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytania 1 z dn. 7.05.2010 r.

Warszawa, 10 maja 2010 r.

------------

Znak: ZP-2401-6/10Warszawa, dnia 17.05.2010

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę spektrofotometru UV-VIS-NIR dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 12.

Wymieniona firma jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu proponując korzystną cenę, oraz zyskując dodatkowe punkty w kryterium „termin realizacji” oraz „gwarancja”. Szczegóły w ZAWIADOMIENIU.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę rotacyjnej wyparki próżniowej z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - Część I (szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (Niniejsze postępowanie dotyczy Części I przedmiotu zamówienia. Na pozostałe części zostaną przeprowadzone osobne postępowania).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl fax:22 632-66-81

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1008_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1008_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1008_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 12 maja 2010 r. o godzinie 1330. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2010 r. o godzinie 1400 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 5 maja 2010 r.

------------

Znak: ZP-2401-5/10Warszawa, dnia 18.05.2010

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rotacyjnej wyparki próżniowej dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

DONSERV z siedzibą w Warszawie przy ul. Globusowej 38.

Wymieniona firma jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu proponując korzystną cenę oraz zyskując dodatkowe punkty w kryterium „termin realizacji”. Szczegóły w ZAWIADOMIENIU.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie metod oraz wykonanie syntezy wybranych pochodnych cukrów przez osoby fizyczne dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1007_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1007_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1007_zal_1-3.doc
1007_zal_4.zip

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 6 maja 2010 r. o godzinie 1430. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2010 r. o godzinie 1500 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 29 kwietnia 2010 r.

------------

Znak: ZP-2402-2/10Warszawa, dnia 17.05.2010

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie metod oraz wykonanie syntezy wybranych pochodnych cukrów przez osoby fizyczne dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie poszczególnych części zamówienia:

CZĘŚĆ I dr hab. Tomasz Bauer, UW, Wydział Chemii,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

CZĘŚĆ II mgr Paulina Hamankiewicz, UW, Wydział Chemii,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

CZĘŚĆ III dr Kazimierz Chmurski,UW, Wydział Chemii,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

CZĘŚĆ IV mgr Paweł Marek Stępniak, UW, Wydział Chemii,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Wymieniona osoby jako jedyne złożyły oferty w poszczególnych częściach zamówienia, spełniając wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Szczegóły w ZAWIADOMIENIU.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dachów, elewacji wraz z systemem odladzania oraz wykonanie opaski wokół budynków Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1005_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1005_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego:

1005_zal_1.zip
1005_zal_2.pdf
1005_zal_3.jpg
1005_zal_4-8.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 26 marca 2010 r.

------------

SPROSTOWANIE

Dotyczy: ogłoszenia 87802-2010

W ogłoszeniu nr 87802 opublikowanym w biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.03.2010r w sekcji III.4.1) Zamawiający omyłkowo zawarł następujący zapis:

„W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

Zamawiający anuluje ten zapis poprzez ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 88284 z dnia 29.03.2010.

Warszawa, 29 marca 2010 r.

------------

Znak: ZP-2403-1/10Warszawa, dnia 23.04.2010

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dachów, elewacji wraz z systemem odladzania oraz wykonanie opasek wokół budynków Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

Firma Remontowo-Budowlana „EKO-DACH” Monika Głażewska
z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Hubalczyków 9/3.

Wymieniona firma zaproponowała najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru. Punktację przyznaną ofertom przedstawiono w tabeli w ZAWIADOMIENIU.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żelu krzemionkowego, płytek TLC oraz płytek preparatywnych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1004_ogloszenie.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1004_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego:
1004_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 18 marca 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.
Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 11 marca 2010 r.

------------

Dnia 12.03.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytania 1 z dn. 12.03.2010 r.

Warszawa, 15 marca 2010 r.

------------

Dnia 15.03.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytania 2 z dn. 15.03.2010 r.

Warszawa, 16 marca 2010 r.

------------

Dnia 15.03.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytania 3 z dn. 15.03.2010 r.

Warszawa, 16 marca 2010 r.

------------

Znak: ZP-2401-4/10Warszawa, dnia 02.04.2010

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żelu krzemionkowego, płytek TLC oraz płytek preparatywnych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

LABART Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Limbowej 5.

Wymieniona firma zaproponowała najniższą cenę, oraz uzyskała wyższą punktację w kryterium jakościowym. Szczegóły w ZAWIADOMIENIU.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na organizację konferencji naukowej - zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie -szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1006_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1006_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1006_zal_1.pdf
1006_zal_2-5.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 930. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 07 kwietnia 2010 r.

------------

Znak: ZP-2402-1/10Warszawa, dnia 15.04.2010

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację konferencji naukowej - zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „BOSS” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwanowieckiej 20.

Wymieniona firma zaproponowała najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru. Szczegóły w ZAWIADOMIENIU.

==========================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch rotacyjnych olejowych pomp próżniowych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie- Część I (szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: 1002_oglosz.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego:1002_SIWZ.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: 1002_zal_1-4.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 4 marca 2010 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym. Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Warszawa, 24 luty 2010 r.

------------

Dnia 25.02.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytanie z dn. 25.02.2010 r.

Warszawa, 26 luty 2010 r.

------------

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie rotacyjnych, olejowych pomp próżniowych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

SANECO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Niedźwiedzia 2b.

Wymieniona firma zaproponowała najniższą cenę, przy jednoczesnym zaoferowaniu wyposażenia dodatkowego, uzyskując najwyższą ilość punktów. Punktację przyznaną ofertom w poszczególnych kryteriach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa firmy

Liczba pkt w kryterium „cena”

Liczba pkt w kryterium „dodatkowe wyposażenie”

Razem:

SANECO Sp. z o.o.

90

10

100

DONSERV

78,11

10

88,11

Warszawa, 09 marzec 2010 r.

==============================================

Znak: ZP-2401-7/09 Warszawa, dnia 27.11.2009 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art.92 P.z.p. Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę komputerów, zestawu komputerowego, monitorów, drukarek i skanera do Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

Slash Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Tytoniowej 20.

Wymieniona firma zaproponowała najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. Drugi wykonawca, który złożył ofertę, zaoferował mniej korzystne warunki wykonania zamówienia. Szczegóły w Zawiadomieniu o wyborze oferty.

NA GÓRĘ

==============================================

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i uruchomienie klastra obliczeniowego do Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie(szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: ogloszenie_kl.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: SIWZ_kl.pdf

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego: Załącznik nr 1
Załącznik nr 2-5

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 pok. 27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 28 października 2009 r. o godzinie 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2009 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Warszawa, 15 października 2009 r.

==========================================

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie klastra obliczeniowego dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

Innovation Technology Group S.A.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6.

Wymieniona firma jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu proponując korzystną cenę, oraz zyskując dodatkowe punkty w kryterium „jakość” oraz „gwarancja”. Szczegóły w Zawiadomieniu o wyborze oferty.

Warszawa, 03.listopada 2009

===============================================

OGŁOSZENIE

dotyczące

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu do Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie(szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: ogloszenie_k.doc

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: SIWZ_k.doc

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego:

Zalacznik nr 1
RYS 1 (pdf)
RYS 2 (pdf)
Zalacznik nr 2-5
Wyjaśnienia do SIWZ


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 9 września 2009 r. o godzinie 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 września 2009 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Warszawa, 21 sierpnia 2009 r.

ZAWIADOMIENIE

Znak: ZP-2401-4/09 Warszawa, dnia 14.09.2009

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

UNICARD S.A. (Oddział Warszawa)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11

Wymieniona firma zaproponowała najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty, a których zestawienie stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia, zaoferowali mniej korzystne warunki wykonania zamówienia.

Oferta firmy AC PROJECT J. Świderski i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpacza 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 8 Pzp w związku z art.14 Pzp oraz art.104 KC- oferta nie została podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu określonym w KRS.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

NA GÓRĘ

===============================================

OGŁOSZENIE

dotyczące

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyparek próżniowych, wag analitycznych i precyzyjnych, mieszadeł magnetycznych i chłodnic immersyjnych do Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie(szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: ogloszenie_w.doc

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: SIWZ_w.doc

Załączniki można pobrać ze strony Zamawiającego:

Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2-4
Wyjaśnienia do SIWZ


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2009 r. o godzinie 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2009 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Warszawa, 25 sierpnia 2009 r.

ZAWIADOMIENIE

Znak: ZP-2401-5/09Warszawa, dnia 17.09.2009

Zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyparek próżniowych z pompami próżniowymi, wag analitycznych i precyzyjnych, mieszadeł magnetycznych z termometrami kontaktowymi oraz chłodnic immersyjnych do Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert firm:

Część A i E przedmiotu zamówienia:

DONSERV
z siedzibą w Warszawie przy ul. Globusowej 38

Część B przedmiotu zamówienia:

LABART
Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Karola Miarki 11D

Część C przedmiotu zamówienia:

Mettler-Toledo Sp. Z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 21

Część D przedmiotu zamówienia:

IKA POL
z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 4/6

Wymienione firmy w poszczególnych częściach zamówienia zaproponowały najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty, a których zestawienie stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia, zaoferowali mniej korzystne warunki wykonania zamówienia.

W postępowaniu zostały odrzucone 2 oferty: oferta firmy LABART z siedzibą w Warszawie przy ul. Karola Miarki 11D, dot. części D przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp (oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny) oraz oferta firmy POCH S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 11 na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp (treść oferty nie odpowiada treści SIWZ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

NA GÓRĘ

===============================================

OGŁOSZENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ICHO PAN niniejszym informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę spektrometru mas sprzężonego z chromatografem gazowym GC/MS do Instytutu Chemii Organicznej PAN została wybrana oferta firmy:

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303.

Wymieniona firma jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu. Wykonawca zaproponował korzystną cenę a jego oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nie została odrzucona ani wykluczona żadna oferta.

Warszawa, dn.02.07.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
- ROZSTRZYGNIĘTY

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru mas sprzężonego z chromatografem gazowym GC/MS do Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie(szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: ogloszenie_GC-MS.doc

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Piskorek kpiskor@icho.edu.pl oraz prof. Witold Danikiewicz witold@icho.edu.pl

Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: SIWZ_GC-MS.doc

Załączniki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: zalaczniki_GC-MS.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2009 r. o godzinie 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2009 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

===============================================

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WYBORZENAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczące

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę suchego lodu do Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie(szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony Zamawiającego: ogloszenie.doc

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: SIWZ.doc

Załączniki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: zalaczniki_SIWZ.doc

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.27 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 17 marca 2009 r. o godzinie 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2009 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Warszawa, 3 marca 2009 r.


Dnia 9 marca 2009 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treścią w/w pisma oraz z odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się poniżej:

Pytanie z dn. 9 marca 2009 r.

===============================================

OGŁOSZENIE

Warszawa, dnia 23.03.2009 ZP-2401-2/09

OGŁOSZENIE O WYBORZENAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ICHO PAN niniejszym informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, zasilaczy awaryjnych UPS oraz dysku zewnętrznego dla Instytutu Chemii Organicznej PAN” została wybrana oferta firmy:

Slash Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytoniowej 20.

Wymieniona firma zaproponowała niższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty, a których zestawienie przedstawia poniższa tabela, zaoferowali mniej korzystne warunki wykonania zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jeden wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

brutto

1.

A.P.N. Promise Sp. z o.o.

ul. Kryniczna 2

03-934 Warszawa

83.204,- PLN

2.

WIX Firma Komp. Andrzej Wierzbicki

Piaski ul. Lipowa 19

09-200 Sierpc

Wykonawca wykluczony z

postępowania na podstawie

art.24 ust. 2 pkt.3 Pzp

3.

SLASH Sp. z o.o.

ul. Kondratowicza 29/62

03-285 Warszawa

75.191,04 PLN

4.

BESTPOL

ul. Patriotów 75/1

04-950 Warszawa

81.862,- PLN

===============================================

OGŁOSZENIE

Warszawa, dnia 19.11.2008 Znak: ZP-2401/3/08

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art.92 P.z.p. Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych w latach 2009-2011 do Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

ABE Marketing z siedzibą w Warszawie
przy ul. Grzybowskiej 37A.

Wymieniona firma zaproponowała niższą cenę przy jednoczesnym zobowiązaniu do dokonywania wszelkich czynności podatkowych i celnych, uzyskując wyższą łączną punktację przyznaną ofercie przez Komisję Przetargową.

Drugi wykonawca, który złożył ofertę tj. firma PRESS Import Wydawnictw Naukowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 24 m 18, zaproponował mniej korzystne warunki wykonania zamówienia. Zestawienie obu oferentów zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oraz łączną punktację stanowi poniższa tabela.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „cena”

Liczba pkt w kryterium „formalności podatkowo-prawne”

Razem

1.

PRESS

Import Wydawnictw Naukowych

ul. Polna 24 m 18

00-630 Warszawa

78,20

15

93,20

2.

ABE Marketing

ul. Grzybowska 37 A

00-855 Warszawa

85

15

100,00

Tab. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (średnia wyliczona z punktacji przyznanej przez członków komisji przetargowej)

----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Warszawa 6.05.2008 Znak: ZP-2402/2/08

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ICHO PAN niniejszym informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „usługi porządkowe w budynkach laboratoryjnych i biurowych Instytutu Chemii Organicznej PAN” została wybrana oferta firmy Ever Grupa Sp. Z o.o.

Firma Ever Grupa Sp. z o.o. jako jedyna spełniła warunki udziału w postępowaniu i złożyła ofertę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe firmy, które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu to:

PUH VIVA AQUA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leśniewskiej 3, 03-582

AWIMA Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Patriotów 110 lok.324, 04-844

PU „S.O.S. BARWIT” z siedzibą w Warszawie przy ul. Klemensiewicza 5a/32, 01-318

Oferty w/w firm zostały odrzucone, ze względu na brak zgodności z treścią SIWZ ( art. 89 ust.1 pkt.2 Pzp).

POWRÓT

----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Warszawa, dn. 04.06.2008 r. znak sprawy: ZP-2402/3/08

Instytut Chemii Organicznej PAN zawiadamia, że na podstawie art. 66 P.z.p. - w trybie zamówienie z wolnej ręki, udzielił zamówienia na usługę unowocześnienia (upgrade) dyfraktometru monokrystalicznego MACH3 firmie:

Bruker Polska Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 69

60-179 Poznań

Cena udzielonego zamówienia wynosi 770.000 PLN netto

POWRÓT

----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Instytut Chemii Organicznej PAN

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52

ogłasza przetarg nieograniczony na usługi porządkowe w budynkach laboratoryjnych i biurowych Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie(szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego: www.icho.edu.pl

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Pan Sławomir Łukasiewicz tel. tel.602 664 421, (022) 343 31 35 oraz Pani Katarzyna Piskorek tel. (022) 343 23 28

Termin realizacji: od 1.07.2008r do 30.06.2012 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w świadczeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia, w obiektach o podobnym charakterze tj. laboratoriach chemicznych, biologicznych, medycznych analitycznych, przyszpitalnych, farmaceutycznych.

c) posiadają predyspozycje do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia;

d) dysponują sprzętem niezbędnym do wykonywania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w tym: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 100.000,- zł, oraz pracownicy są ubezpieczeni od wypadków przy pracy;

f) dokonają wizji lokalnej budynków Zamawiającego przeznaczonych do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi dokumenty wymienione w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „Spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy.

Kryteria oceny:

Cena 75%

Dodatkowe referencje 15%

Certyfikat ISO 10%

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Kasprzaka 44/52 pok.28 budynek administracyjny. Termin składania ofert upływa dnia 28 maja 2008 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2008 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w budynku administracyjnym.

Termin związania ofertą mija po 30 dniach od daty upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Warszawa, 9 maja 2008 r. Nr sprawy: ZP-2402/2/08

POWRÓT

----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Warszawa, dn. 21.04.2008 r. Nr sprawy: ZP-2401-1/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Instytut Chemii Organicznej PAN zawiadamia, że na podstawie art. 66 P.z.p. -w trybie zamówienie z wolnej ręki, udzielił zamówienia na dostawę Spektropolarymetru do pomiaru widm dichroizmu kołowego (CD) w ciele stałym firmie:

ABL&E JASCO Polska Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 12

30-415 Kraków

Cena udzielonego zamówienia wynosi 90.100,- EURO netto

_____________________

Dyrektor Instytutu

POWRÓT

----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Numer sprawy O-TA/2/07 - Projekt na budowę budynków laboratoryjnych Instytutu Chemii Organicznej i Instytutu Chemii Fizycznej wchodzących w skład Chemicznego Centrum Naukowo-Konferencyjnego PAN – Wola (Etap I).

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 p.z.p. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na Projekt na budowę budynków laboratoryjnych Instytutu Chemii Organicznej i Instytutu Chemii Fizycznej wchodzących w skład Chemicznego Centrum Naukowo-Konferencyjnego PAN – Wola (Etap I), w dniu 09.05.2007r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, tzn. zawierającą najniższą cenę firmy „Sosak i Sosak PROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Zodiakalna 2.

Cena oferty wynosi: 1.817.800,-zł brutto.

_____________________

Dyrektor Instytutu

POWRÓT

----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Pani Joanna Bielecka-Mądry tel. (022) 343-34-22

Pani Jadwiga Wojnar tel. (022) 343-30-38

e-mail: bibl@ichf.edu.pl

Pani Iwona Nachtman-Krawczyk tel. (022) 343-23-28

e-mail: nachtman@icho.edu.pl

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000,- EUR

3) Termin wykonania zamówienia.

2007 –2008 rok

4) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty - 85%

Formalności podatkowo-prawne - 15%

5) Miejsce i termin składania ofert:

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Pok.26 – budynek administracyjny

do dnia 05.10.2006 r. godz. 11:30

6) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna

na stronie internetowej:

Specyfikacja

Załącznik - wykaz czasopism

Wyjaśnienia i odpowiedzi związane z SIWZ

lub do pobrania w pok. 28 – budynek administracyjny

w godz. 10:00 – 15:00.

_____________________

Dyrektor Instytutu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Warszawa, dn. 10.10.2006 r. Numer sprawy Bibl./1/06

Instytut Chemii Organicznej PAN zawiadamia, że na podstawie art. 92 p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonym na dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych w latach 2007, 2008 dla Instytutu Chemii Organicznej PAN wybrano ofertę firmy:

PRESS-IMPORT WYDAWNICTW NAUKOWYCH

ul. Sienna 63 m 40

00-820 Warszawa

Cena wybranej oferty wynosi 25.455,19 EURO

_____________________

Dyrektor Instytutu

POWRÓT

----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Warszawa, dn. 6.06.2006 r. Numer sprawy TA/13/06

Przedmiot zamówienia:

Dostawa: Spektrofluorymetr UV-Vis

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Doc. dr hab. Daniel Gryko tel. (022) 343-2036

2) Określenie trybu zamówienia:

Negocjacje bez ogłoszenia

3) Termin wykonania zamówienia.

2 miesiące od podpisania umowy

4) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty - 60%

Dodatkowe, korzystne parametry techniczne - 25%

Dodatkowe wyposażenie - 5%

Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego - 10%

5) Miejsce i termin składania ofert:

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Pok.26 – budynek administracyjny

do dnia 20.06.2006 r. godz. 13:00.

_____________________

Dyrektor Instytutu

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia

Warszawa, dn. 29.06.2006 r. Numer sprawy TA/13/06

Instytut Chemii Organicznej PAN zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 p.z.p.w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dostawę spektrofluorymetru dlaInstytutu Chemii Organicznej PAN wybrano ofertę firmy:

PANALYTICA Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

Cena wybranej oferty wynosi 71.980,- zł. brutto.

_____________________

Dyrektor Instytutu

POWRÓT

----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Warszawa, dn. 5.06.2006 r. Numer sprawy TA/12/06

Przedmiot zamówienia:

Dostawa: 11 komputerów stacjonarnych

10 monitorów

2 komputery przenośne

5 drukarek laserowych

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

e-mail: piotrl@icho.edu.pl

2) Określenie trybu zamówienia:

Zapytanie o cenę

3) Termin wykonania zamówienia.

4 tygodnie od podpisania umowy

4) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena oferty - 100%

5) Miejsce i termin składania ofert:

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Pok.26 – budynek administracyjny

do dnia 13.06.2006 r. godz. 12:00.

_____________________

Dyrektor Instytutu

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie Zapytania o Cenę

Warszawa, dn. 14.06.2006 r. Numer sprawy TA/12/06

Zgodnie z art. 92 p.z.p., Instytut Chemii Organicznej PAN jako Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 14 czerwca 2006 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tzn. zawierającej najniższą cenę na dostawę komputerów, monitorów i drukarek.

Na podstawie art. 72 p.z.p. Zamawiający udzielił w/w zamówienia firmie Slash Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 29/62, która zaproponowała najniższą cenę tj. 57.500 zł brutto.

Cena najdroższej oferty wynosi 62.098 zł brutto.

_____________________

Dyrektor Instytutu

POWRÓT

----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Warszawa, dn. 5.06.2006 r. Numer sprawy TA/11/06

Przedmiot zamówienia:

Usługi porządkowe – sprzątanie pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych Instytutuo powierzchni ogólnej 2.889,15 m2

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

e-mail: nachtman@icho.edu.pl

2) Określenie trybu zamówienia:

Zapytanie o cenę

3) Termin wykonania zamówienia.

Od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2008 roku – 2 lata

4) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena oferty - 100%

5) Miejsce i termin składania ofert:

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Pok. 26 – budynek administracyjny

do dnia 20.06.2006 r. godz. 12:00.

_____________________

Dyrektor Instytutu

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie Zapytania o Cenę

Warszawa, dn. 27.06.2006 r. Numer sprawy TA/11/06

Instytut Chemii Organicznej PAN zawiadamia, że na podstawie art. 92 p.z.p., w trybie zapytania o cenę na usługi porządkowe w Instytucie Chemii Organicznej PAN wybrano ofertę firmy:

AWIMA S.C.

A. Wiśniewska, B. Wiśniewski

ul. Patriotów 110 lok. 3243

04-844 Warszawa

Cena wybranej oferty wynosi 111.945,35 PLN

_____________________

Dyrektor Instytutu

POWRÓT

----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Warszawa, dn. 03.08.2006 r. Numer sprawy TA/10/06

Instytut Chemii Organicznej PAN zawiadamia, że na podstawie art. 92 p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane i instalacyjne w budynku hotelu doktoranckiego Instytutu Chemii Organicznej PAN wybrano ofertę firmy:

Konsorcjum Budowlano-Instalacyjne

Grylak - Karaszewski

ul. Al. Bzów 6A 02-495 Warszawa

Cena wybranej oferty wynosi 315.855,05,- zł. brutto.

_____________________

Dyrektor Instytutu

POWRÓT