Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Przetargi

Przetargi - Zamówienia publiczne


PRZETARGI BIEŻĄCE OGŁOSZONE:

Dostawa rotacyjnych wyparek próżniowych wyposażonych w pompy membranowe i kontrolery próżni dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52.

Termin składania ofert do: 17.09.2018 godz. 12:30

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Informacja z otwarcia ofert Pobierz »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 613719-N-2018 z dnia 2018-09-07

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pobierz »

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz oferty Pobierz »

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie Pobierz »

Załącznik 4 do SIWZ - Umowa Pobierz »PRZETARGI BIEŻĄCE ROZSTRZYGNIĘTE:

Dostawa rotacyjnych wyparek próżniowych wyposażonych w pompy membranowe i agregat chłodzącym typu Minichiller dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52.

Termin składania ofert do: 24.05.2018 godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Informacja z otwarcia ofert Pobierz »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 555121-N-2018 z dnia 2018-05-09

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna Pobierz »

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz oferty Pobierz »

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie Pobierz »

Załącznik 4 do SIWZ - Umowa Pobierz »


Przetarg nieograniczony na Dostawę spektrometru do pomiarów widm w zakresie IR dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52.

Termin składania ofert do: 20.11.2017 godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Informacja z otwarcia ofert Pobierz »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 614651-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

Odpowiedź na pytanie z dn. 14 listopada 2017 Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna Pobierz »

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz oferty Pobierz »

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie Pobierz »

Załącznik 4 do SIWZ - Umowa Pobierz »


Dostawa nowego, gotowego do pracy systemu oczyszczania rozpuszczalników w wersji manualnej do obsługi 5 linii rozpuszczalnikowych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

Termin składania ofert do: 22.12.2017 godz. 9:00

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Informacja z otwarcia ofert Pobierz »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 632389-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz »

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz oferty Pobierz »

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie Pobierz »

Załącznik 4 do SIWZ - Umowa Pobierz »


Przetarg nieograniczony na Demontaż istniejących oraz dostawę i montaż nowych wentylatorów wyciągowych w laboratoriach pawilonów 8 i 8A na terenie Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52.

Termin składania ofert do: 6.12.2017 godz. 10:00

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Informacja z otwarcia ofert Pobierz »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 623568-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

Odpowiedź na pytanie z dn. 30 listopada 2017 Pobierz »

Zdjęcie dotyczące odpowiedzi na pytanie Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz »

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz oferty Pobierz »

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie Pobierz »

Załącznik 4 do SIWZ - Umowa Pobierz »


PRZETARGI BIEŻĄCE OGŁOSZONE:PRZETARGI ARCHIWALNE:

PRZETARGI Z ROKU 2016 »

PRZETARGI Z ROKU 2015 »

PRZETARGI Z ROKU 2014 »

PRZETARGI Z ROKU 2013 »

PRZETARGI Z ROKU 2012 »

PRZETARGI Z ROKU 2011 »

PRZETARGI Z LAT WCZEŚNIEJSZYCH »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej