Projekty badawcze


Projekty finansowane ze środków krajowych

Projekty badawcze rozwojowe
Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Termin realizacji projektu (dd/mm/rrrr)
NR13-0153-10Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierzątprof. Zofia Lipkowska01.08.2010-31.10.2013
Projekty badawcze własne
Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Termin realizacji projektu (dd/mm/rrrr)
N N204 092735Nowe makrocykliczne receptory anionów – poszukiwania możliwości ich wykorzystania w chemii i biologiiprof. Janusz Jurczak20.08.2008-19.08.2011
N N204 092635Polihydroksylowe związki o długich łańcuchach i ich karbocykliczne analogi: synteza i właściwościprof. Sławomir Jarosz02.09.2008-01.09.2011
N N204 092935Ustalanie korelacji pomiędzy strukturą i właściwościami chiraloptycznymi w antybiotykach beta-laktamowych i ich analogachprof. Jadwiga Frelek20.08.2008-19.08.2011
N N204 093135Asymetryczna reakcja aldolowa w roztworach wodnych. Zastosowanie unikalnych donorów: hydroksy- i dihydroksyacetonu w syntezieprof. dr hab. Jacek Młynarski20.08.2008-19.08.2011
N N204 155736Badania metodą NMR chemii, właściwości fizykochemicznych i kompleksów molekularnych z oligomerami DNA wybranych inhibitorów topoizomerazy I i IIdr Wojciech Bocian06.05.2009-05.05.2012
N N204 239436Synteza i badanie własności peptydowych dendrymerów oddziałujących z biomembranamiprof. Zofia Lipkowska08.04.2009-07.04.2012
N N204 156036Reakcja Kinugasy – nowa asymetryczna metoda syntezy karbapenamów, karbacefamów, klamawów i oksacefamówprof. Marek Chmielewski08.04.2009-07.04.2012
N N204 157636Synteza i zastosowanie katalizatorów o opóźnionej inicjacji w reakcjach metatezyprof. Karol Grela08.04.2009-07.04.2012
N N204 263837Badania porównawcze technik jonizacji stosowanych w spektrometrii mas w analizie kompleksów metali przejściowych i ligandów organicznycProjektu: prof. Witold Danikiewicz05.10.2009-04.10.2012
N N204 123837Synteza ciekłych porfiryn i koroli o wysokim współczynniku absorbcji dwufotonowejprof. Daniel T. Gryko05.10.2009-04.10.2012
N N204 123437Asymetryczna synteza alkaloidów Erythrinadr hab. Zbigniew Kałuża, prof. nadzw.15.09.2009 – 14.09.2012
N N204 123937Synteza totalna trójcyklicznych diterpenoidów wytwarzanych przez mikroorganizmy, guanakastepenu A i heptemeronu Gprof. Jerzy Wicha05.10.2009-04.10.2011
N N204 193038Nowe metody syntezy policyklicznych pochodnych indoluprof. Krzysztof Wojciechowski03.03.2010-02.03.2013
N N204 189938Metody chemii kwantowej w badaniach stałych sprzężenia kwadrupolowego lekkich jąderprof. Michał Jaszuński01.03.2010-31.08.2011
NR-13-0153-10/2010Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierzątprof. Zofia Lipkowska01.08.2010 – 31.07.2013
N N204 187839Chiralne kapsuły molekularne jako środowisko reakcji chemicznych i kontrolowanych procesów dynamicznychdr hab. Agnieszka Szumna06.09.2010-05.09.2013
N N204 187639Kwantowo-mechaniczna teoria spinowej relaksacji jądrowej rotatorów molekularnychprof. Sławomir Szymański06.09.2010-05.09.2013
N N204 187139 Organokatalityczne C-H hydroksylowanie – kataliza enaminowa i dienaminowadr hab. Dorota Gryko06.09.2010-05.09.2013
N N204 266739Wpływ kompleksowania dimerycznych soli rodu(II) na przesuniecie chemiczne NMR i sprzężenie spin-spin w związkach organicznych – porównanie wyników eksperymentalnych i teoretycznychdr hab. Jarosław Jaźwiński, prof. nadzw.06.09.2010-05.09.2013
N N204 187439Karboksylany dimolibdenu, jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych transparentnych związków organicznychprof. Jadwiga Frelek06.09.2010-05.09.2013
N N204 404940Trudne przypadki metatezy krzyżowej olefin – nowe warunki i katalizatoryprof. Karol Grela21.04.2011-20.04.2014
N N204 151640Makrocykliczne kompleksy metali, jako komponenty receptorów i urządzeń molekularnychprof. Bohdan Korybut Daszkiewicz12.04.2011-11.04.2014
Granty promotorskie
Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Doktorant Termin realizacji projektu (dd/mm/rrrr)
N N204 155 436Karbenowe kompleksy rutenu zmodyfikowane ligandy anionowe jako katalizatory reakcji metatezyprof. Karol GrelaRafał Gawin08.04.2009-15.04.2011
N N204 124237Pochodne 10-hydroksybenzo[h]chinoliny – synteza i wewnątrzcząsteczkowy transfer protonu w stanie wzbudzonymprof. Daniel T. GrykoJoanna Piechowska29.09.2009-03.08.2011
N N204 124037Zastosowanie hydroksy- i dihydroksyacetonu w asymetrycznej syntezie związków polihydroksylowychprof. dr hab. Jacek MłynarskiJoanna Paradowska29.09.2009-03.08.2011
N N204 175938Synteza polihydroksylowych pochodnych aminocyklopentanu, analogów związków o interesujących właściwościach biologicznychprof. Sławomir JaroszMagda Magdycz26.02.2010-04.02.2012
N N204 178438Stereoselektywna, katalizowana proliną, synteza związków polihydroksylowych o długich łańcuchach oraz dużych pierścieniach karbocyklicznychprof. Sławomir JaroszMaciej Cieplak01.03.2010-04.02.2012
N N204 271538Synteza symetrycznych diamin i ich zastosowań i ich zastosowanie w asymetrycznej kataliziedr hab. Z. Kałuża, prof. nadzw.Rafał Ćwiek01.03.2010-04.08.2012

Skip to content