Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie / Programy studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckichPełny, aktualny Program 4-letnich Studiów Doktoranckich dostępny jest jako plik DOCX ».


Załącznik nr 1 do Programu 4-letnich Studiów Doktoranckich (punktacja) dostępny jest jako plik DOCX ».Wykłady kursowe – obowiązkowe:

prof. dr hab. Witold Danikiewicz - Zaawansowane metody identyfikacji związków organicznych

prof. dr hab. Bartłomiej Furman - Mechanizmy reakcji organicznych

prof. dr hab. Daniel T. Gryko - Metody syntezy organicznej

prof. dr hab. Sławomir Jarosz - Podstawy stereochemii organicznej


Wykłady specjalistyczne – do wyboru:

dr hab. Michał Fedoryński, prof. PW - Strategie syntezy docelowej

prof. dr hab. Karol Grela - Nowoczesne metody syntezy organicznej cz. II

prof. dr hab. Michał Jaszuński i dr Paweł Świder - Metody obliczeniowe chemii kwantowej i ich zastosowanie w chemii organicznej – wykład + ćwiczenia

prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński - Zaawansowane techniki NMR w chemii organicznej

prof. dr hab. Jacek Młynarski - Stereokontrolowana synteza asymetryczna

dr hab. Sebastian Stecko - Chemia związków heterocyklicznych

dr hab. Agnieszka Szumna, prof. IChO PAN - Metody analityczne w chemii supramolekularnej

prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki - Podstawy biochemii i biologii komórki


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej
Design »