Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie / Plan wykładów w bieżącym semestrze

STUDIA DOKTORANCKIE ICHO PAN

PLAN WYKŁADÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

uaktualniony 18.10.2018

Wykład Wykładowca Sala Data Wykładu Godzina
Metody syntezy organicznej Prof.
Daniel Gryko
Aula
IChO/IChF
17.11.2018
24.11.2018
08.12.2018
15.12.2018
12.01.2019
19.01.2019
26.01.2019
09.02.2019
900 - 1045
Mechanizmy reakcji organicznych Prof.
Bartłomiej Furman
Aula
IChO/IChF
17.11.2018
24.11.2018
08.12.2018
15.12.2018
12.01.2019
19.01.2019
26.01.2019
23.01.2019
1100 - 1245

Kolorem czerwonym oznaczono termin egzaminu


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej