Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Osiągnięcia Instytutu / Osiągnięcia - Archiwum

Osiągnięcia Instytutu - Archiwum


Cztery „Diamentowe Granty” dla IChO PAN

30 marca 2012 roku w Kancelarii Premiera Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka uroczyście wręczyła „Diamentowe Granty” laureatom pierwszej edycji programu o tej nazwie. „Diamentowe Granty” są skierowane do młodych ludzi, którzy już na studiach prowadzą badania naukowe. Beneficjentami „Diamentowych grantów” mogą być studenci studiów magisterskich (po uzyskaniu licencjatu) lub studenci 4. lub 5. roku studiów jednolitych. Celem programu jest umożliwienie wcześniejszego rozpoczęcia studiów doktoranckich, jeszcze przed uzyskaniem dyplomu, co ma ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Laureaci „Diamentowego Grantu” otrzymają nawet do 200 tys. zł. Te środki są przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem badań, a także na wynagrodzenie dla młodego badacza w wysokości minimum 2,5 tys. zł miesięcznie.

Zgodnie z założeniami programu, „Diamentowe Granty” będzie otrzymywać co roku 100 najlepszych studentów wszystkich specjalności, jest to więc program bardzo elitarny. Z tym większą satysfakcją możemy poinformować, że aż cztery granty otrzymali studenci, którzy swoje studia doktoranckie mają zamiar odbywać w IChO PAN i zostali do konkursu zgłoszeni przez Instytut. Są to:

  • Maciej Giedyk, student Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (opiekun naukowy: dr hab. Dorota Gryko, prof. nadzw.). Tytuł projektu: „Biokatalityczne transformacje hydrofobowych pochodnych witaminy B12”.
  • Dawid Lichosyt, student Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (opiekun naukowy: prof. Janusz Jurczak). Tytuł projektu: „Projektowanie, synteza, analiza strukturalna i badania właściwości kompleksujących makrocyklicznych receptorów anionowych”.
  • Adam Michał Trawczyński, student Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (opiekun naukowy: dr hab. Zbigniew Wróbel, prof. nadzw.). Tytuł projektu: „Otrzymywanie o-nitrozoaryloamin w reakcji nukleofilowego podstawienia wodoru w nitroarenach i ich zastosowanie w syntezie azotowych związków heterocyklicznych o potencjalnej czynności biologicznej”.
  • Karolina Żukowska, studentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (opiekun naukowy: prof. Karol Grela). Tytuł projektu: „Synteza katalizatorów na bazie ligandów chinolinowych o opóźnionej inicjacji w metatezie olefin i ich testowanie w syntezie związków biologicznie czynnych”.

Żadna inna jednostka organizacyjna (instytut lub wydział) nie może poszczycić się taką liczbą przyznanych „Diamentowych Grantów”. Świadczy to najlepiej o bardzo wysokim poziomie naukowym reprezentowanym przez nasz Instytut, a zwłaszcza wyjątkowej pozycji Studium Doktoranckiego IChO PAN, nota bene najstarszego tego typu Studium w Polsce.

Więcej informacji o programie „Diamentowy Grant” oraz pełną listę laureatów pierwszej edycji można znaleźć na stronach MNiSW.

Instytut Chemii Organicznej PAN laureatem Programu SYMBOL 2011. Symbol 2011

Monitor 2011 Kapituła Programu SYMBOL 2011, organizowanego po raz pierwszy przez Redakcję Monitora Rynkowego – dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, nagrodziła Instytut Chemii Organicznej PAN tytułem

SYMBOL POLSKICH INNOWACJI 2011.

Nasz Instytut jest jedyną jednostką naukową w Polsce która w 2011 roku otrzymała to wyróżnienie. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla szeroko rozumianej jakości, innowacyjności i zaawansowania projektów naukowych prowadzonych w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Kapituła Programu SYMBOL 2011 doceniła również umiejętne pozyskiwanie środków unijnych, działalność naukową Instytutu oraz program kształcenia młodej kadry naukowców.

Instytut Chemii Organicznej PAN wyróżniony tytułem „JAKOŚĆ ROKU 2010”

Jakość roku 2010 Decyzją Kapituły Programu „JAKOŚĆ ROKU” Instytut Chemii Organicznej PAN został wyróżniony tytułem „JAKOŚĆ ROKU 2010” w kategorii Instytutów. Podstawą przyznania zaszczytnego tytułu był projekt badawczy „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej” (Projekt nr POIG.01.01.02-14-102/09).
Program „JAKOŚĆ ROKU” jest organizowany od 5 lat przez Agencję Public PR (wydawcę m. in. Biznes Raportu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej) przy współudziale Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Celem programu jest m. in. promocja jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej: produkcyjnej, handlowej, usługowej i ekologicznej
na rynku krajowym.

Więcej informacji na stronach Programu „JAKOŚĆ ROKU” »

Instytut Chemii Organicznej PAN wyróżniony medalami na Targach EXPOCHEM 2011.

Międzynarodowe Targi i Konferencja Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011

Expochem 2011 Instytut Chemii Organicznej PAN wziął udział w
IV. Międzynarodowych Targach i Konferencji Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011(Katowice, 23-24 lutego 2011).
W konkursie wynalazków i innowacji w sektorze „Nauka na rzecz chemii” zaprezentowano cztery wynalazki, opracowane w IChO PAN, których ochrona własności przemysłowej jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.3.2. Decyzją jury zostały one wyróżnione medalami:

 

1. „Dendrymery” – złoty medal
2. „Statyny” – srebrny medal
3. „Słodziki” – srebrny medal
4. „Akrylamidy” – srebrny medal

Program MSITE

Program MSITE został opracowany przez dr. Piotra Rotkiewicza we współpracy z mgr. Mateuszem Kurcińskim i dr Wandą Sicińską z Zespołu V. Identyfikuje on, w dowolnej liczbie homologicznych białek, aminokwasy sąsiadujące z wybranymi aminokwasami i wprowadzonymi do programu w postaci pliku tekstowego. Program MSITE, podobnie jak program CCOMP, służy do badania oddziaływań receptorów steroidowych z ligandami witaminowymi oraz koaktywatorami peptydowymi.

Powyższy program, wraz z przykładami zastosowań oraz opisem, można pobrać z niniejszej strony.

Program MSITE »
Plik README »

Program "Ventures", prowadzony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Warszawa, 4 sierpnia 2008 r

Mgr inż. Cezary Samojłowicz, doktorant w zespole III Prof. Karola Greli został laureatem programu "Ventures".

Program "Ventures" - laureaci Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Program CCOMP

Program CCOMP został opracowany przez dra Piotra Rotkiewicza we współpracy z dr Wandą Sicińską z Zespołu V. Służy on do analizy danych strukturalnych dotyczących kompleksów receptorów białkowych z ligandami organicznymi.

Powyższy program wraz z przykładami zastosowań oraz opis do niego można pobrać z niniejszej strony.

Program CCOMP »
Plik README »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej