Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Osiągnięcia Instytutu

Osiągnięcia Instytutu


Platynowy medal na prestiżowej wystawie wynalazków

Statuetka Taipei Najnowsze zgłoszenie patentowe naszego Instytutu p.t. „Amfifilowe dendrymery o hydrofobowym rdzeniu zawierające w swej budowie centralnie i terminalnie umieszczone aminokwasy lub ich pochodne oraz ich zastosowania”,* opracowane w Zespole XII IChO PAN przez mgr Martę Sowińską i prof. Zofię Lipkowską, we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny (prof. nadzw. Jolanta Solecka, mgr Anna Lasocka) oraz Instytutem Medycyny Doświadczalnej PAN im M. Mossakowskiego (prof. Andrzej W. Lipkowski, mgr Anna Bochyńska) otrzymało platynowy medal na prestiżowej wystawie wynalazków „2013 Taipei Int’l Invention Show & Technomart” organizowanej w dniach 26-29 września w Taipei na Tajwanie.

Dyplom TaipeiWynalazek dotyczy nietoksycznych dendrymerów zawierających w strukturze aminokwasy, które silnie i selektywnie działają na odporne na antybiotyki kliniczne izolaty bakterii E. Coli oraz komórki ludzkiego czerniaka.

Wynalazek powstał podczas realizacji projektu rozwojowego koordynowanego przez IChO PAN i finansowanego przez NCBiR p.t. „Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt”.

* Numer zgłoszenia P. 404 885 z 29 lipca 2013.


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej