Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Obrony prac doktorskich / Obrony prac doktorskich - Archiwum

Obrony prac doktorskich - Archiwum

•  mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska

Tytuł pracy:
"Porfiryny jako efektywne katalizatory fotoredoks w reakcjach tworzenia wiązań C-C"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr Piotr Niedziejko

Tytuł pracy:
"Ligandy diaminowe: projektowanie, synteza i zastosowanie w katalizie asymetrycznej"

Promotor: dr hab. Zbigniew Kałuża, prof. IChO PAN

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Tomasz Bauer (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr Kamil Skonieczny

Tytuł pracy:
"Pochodne imidazolu o π-rozszerzonym chromoforze - synteza i właściwości optyczne"

Promotor: prof. dr hab. Daniel T. Gryko

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Miłosz Pawlicki (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr Michał Pieczykolan

Tytuł pracy:
"Synteza karbapenamów z pięcioczłonowego nitronu cukrowego o konfiguracji L-treo drogą 1,3-dipolarnej cykloaddycji"

Promotor: prof. dr hab. Marek Chmielewski

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Tomasz Bauer (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Grażyna Groszek, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr Maksymilian Karczewski

Tytuł pracy:
"Modyfikacje struktury kobalaminy i ich wpływ na właściwości katalityczne"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Józef Mieczkowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr Patryk Niedbała

Tytuł pracy:
"Zastosowanie receptorów typu niedomkniętych kryptandów w badaniach procesów rozpoznania anionów z użyciem technik chemii kombinatoryjnej"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Jurczak

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Violetta Patroniak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Marcin Stępień, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr inż. Grzegorz Witkowski

Tytuł pracy:
"Stereokontrolowana synteza polihydroksylowych związków karba- i heterobicylkicznych z cukrów prostych"

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Bartłomiej Furman (IChO PAN)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Wojciech Sas, prof. PW (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr Emilia Łukasik

Tytuł pracy:
"Reakcje 2-nitrozoanilin ze związkami fosforu III i wykorzystanie produktów tych przemian w syntezie heterocykli azotowych"

Promotor: dr hab. Zbigniew Wróbel, prof. IChO PAN

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Józef Drabowicz (CBMiM PAN)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Jacek Młochowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Maciej Krzeszewski

Tytuł pracy:
"1,4-Dihydropirolo[3,2-b]pirole – synteza i właściwości optyczne"

Promotor: prof. dr hab. Daniel T. Gryko

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Jacek Młochowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Piotr Piątek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr Anna Purc

Tytuł pracy:
"Nowe pochodne diketopirolopiroli - synteza i właściwości fizykochemiczne"

Promotor: prof. dr hab. Daniel T. Gryko

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Jacek Młochowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Elżbieta Maziarz

Tytuł pracy:
"Przegrupowania eterów winylowych i acetali ketenów katalizowane kwasami Lewisa"

Promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Furman

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Tomasz Bauer, prof. nadzw. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Wojciech Sas, prof. nadzw. (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr Maria Rogozińska-Szymczak

Tytuł pracy:
"Asymetryczna reakcja Michaela w/na wodzie katalizowana chiralnymi aminami"

Promotor: prof. dr hab. Jacek Młynarski

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Elżbieta Wojaczyńska (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Aleksandra Butkiewicz

Tytuł pracy:
"Konformacja a właściwości chiraloptyczne cisoidowych enonów"

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Frelek

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Małgorzata Barańska (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Tadeusz Połoński (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Grzegorz Pikus

Tytuł pracy:
"Statyczna chemia kombinatoryjna jako metoda syntezy makrocyklicznych receptorów kationów i anionów"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Jurczak

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Marcin Stępień (Uniwersytet Wrocławski, Wdział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Elżbieta Wojaczyńska (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Maciej Giedyk

Tytuł pracy:
"Synteza nowych pochodnych witaminy B12 i ich właściwości katalityczne"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Józef Mieczkowski (Uniwersytet Warszawski, Wdział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr Kacper Błaziak

Tytuł pracy:
"Badania mechanizmów reakcji odczynników nukleofilowych z nitroarenami z wykorzystaniem technik spektrometrii mas oraz metod obliczeniowych"

Promotor: prof. dr hab. Witold Danikiewicz

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Jerzy Suwiński (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)
recenzja »


•  mgr inż. Michał Wierzbicki

Tytuł pracy:
"Synteza nowych chiralnych kawitandów i kontenerów molekularnych sterowana asocjacją i rozpoznaniem oraz badanie ich struktury"

Promotor: dr hab. Agnieszka Szumna

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Karol Kacprzak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wdział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Janusz Lipkowski (UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
recenzja »


•  mgr Norbert Gajda

Tytuł pracy:
"Synteza związków zawierających dwie jednostki sacharozowe"

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: Dr hab. Agnieszka Szumna, Prof. Nadzw. (IChO PAN)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Wiesław Szeja (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Michał Malik

Tytuł pracy:
"Addition of allylmagnesium bromide to bromonitriles as a key step in the synthesis of iminosugars"

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Marek Stankevic (UMCS, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr inż. Catalina Wiśniewska

Tytuł pracy:
"Zastosowanie hydrolaz do reakcji transestryfikacji w rozpuszczalnikach organicznych"

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Waldemar Iwanek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Stanisław Lochyński (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr Anna Troć

Tytuł pracy:
"Badanie struktury wybranych grup związków organicznych i ich kompleksów z wykorzystaniem techniki pomiaru mobilności jonów sprzężonej ze spektrometrią mas"

Promotor: prof. dr hab. Witold Danikiewicz

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Michał Dadlez (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Maciej Stobiecki (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
recenzja »


•  mgr Piotr Duszewski

Tytuł pracy:
"Nowa, ogólna metoda syntezy lariatowych związków makrocyklicznych - potencjalnych receptorów anionów"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Jurczak

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Bogusław Kryczka, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Zbigniew Pakulski, prof. nadzw. (Instytut Chemii Organicznej PAN)
recenzja »


•  mgr inż. Łukasz Mucha

Tytuł pracy:
"Badania nad katalizowaną solami miedzi (I) asymetryczną reakcją terminalnych alkinów z acyklicznymi nitronami"

Promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Furman

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz (Instytut Farmaceutyczny)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Zbigniew Kałuża, prof. nadz. (Instytut Chemii Organicznej, PAN)
recenzja »


•  mgr Beata Naumczuk

Tytuł pracy:
"Synteza i badanie właściwości chemicznych i biologicznych potencjalnych inhibitorów topoizomerazy I oddziaływujących z oligomerami DNA"

Promotor: prof. dr hab. Lech Kozerski

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Marek J. Potrzebowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekuralarnych w Łodzi, PAN)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Zofia Gdaniec (Instytut Chemii Bioorganicznej,PAN)
recenzja »


•  mgr Justyna Czaban-Jóźwiak

Tytuł pracy:
"Applications of olefin metathesis in industrial context. Immobilisation, multi-batch processes, recycling"

Promotor: prof. dr hab. Karol Grela

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Bogdan Marciniec (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr Magdalena Jawiczuk

Tytuł pracy:
"Karboksylany dimolibdenu jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych transparentnych w zakresie UV-Vis związków organicznych"

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Frelek

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Jacek Gawroński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Maria Milewska (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Anna Brodzka

Tytuł pracy:
"Badania nad opracowaniem chemoenzymatycznej syntezy enancjomerycznie czystych kwasów 3-arylo-4-pentenowych"

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński (CBMiM PAN)
recenzja »


•  mgr inż. Anna Żądło

Tytuł pracy:
"Biokatalityczne metody syntezy wybranych alkoholi drugorzędowych"

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr Michał Kowalski

Tytuł pracy:
"Synteza modyfikowanych receptorów na kationy na bazie penta-O-benzylosacharozy"

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Bogusław Kryczka, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Wiesław Szeja (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr Oskar Popik

Tytuł pracy:
"Stereokontrolowana synteza monosacharydów z dihydroksyacetonu"

Promotor: prof. dr hab. Jacek Młynarski

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Bogusław Kryczka, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Ryszard Łaźny (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny)
recenzja »


•  mgr Karolina Plichta

Tytuł pracy:
"Badania nad syntezą i reaktywnością 2-nitrozodiaryloamin oraz nad ich wykorzystaniem w syntezie wielopierścieniowych związków heterocyklicznych, pochodnych fenazyny"

Promotor: dr hab. Zbigniew Wróbel, prof. nadzw.

streszczenie » abstract »

Recenzent 1: dr hab. Michał Fedoryński, prof. nadzw. (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Jacek Młochowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Mirosław Dygas

Tytuł pracy:
"Asymetryczna synteza alkaloidów z rodziny Erythrina"

Promotor: dr hab. Zbigniew Kałuża, prof. nadzw.

streszczenie » abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr Magdalena Soluch

Tytuł pracy:
"Zastosowanie pięcioczłonowych nitronów cukrowych w reakcji Kinugasy"

Promotor: prof. dr hab. Marek Chmielewski

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek (Instytut Farmaceutyczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Jacek Młynarski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr inż. Piotr Szcześniak

Tytuł pracy:
"Wykorzystanie cyklicznych imin jako bloków budulcowych w syntezie izydyn"

Promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Furman

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Grażyna Groszek, prof. nadzw. (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Szymon Kłossowski

Tytuł pracy:
"Synteza nowych inhibitorów układu tioredoksyna - reduktaza tioredoksyny"

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska , Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Wiesław Szeja (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Jarosław Granda

Tytuł pracy:
"Funkcjonalizowane monosacharydami receptory w rozpoznaniu chiralnym anionów"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Jurczak

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Bogusław Kryczka, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Jacek Skarżewski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr inż. Marek Grzybowski

Tytuł pracy:
"Synteza analogów diketopirolopiroli o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową"

Promotor: prof. dr hab. Daniel T. Gryko

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Michał Fedoryński, prof. nadzw. (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Jacek Młochowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


•  mgr Anita Janiga

Tytuł pracy:
"Pochodne 1,4-dihydropirolo[3,2-b]pirolu o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową"

Promotor: prof. dr hab. Daniel T. Gryko

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Karol Kacprzak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Marcin Stępień (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
recenzja »


•  mgr inż. Sylwester Kurcoń

Tytuł pracy:
"Selektywne modyfikacje pochodnych kwasu kobyrynowego - nowe regulatory cyklazy guanylowej"

Promotor: dr hab. Dorota Gryko, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr Keith o'Proinsias

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. nadzw. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Jacek Młochowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


Ze starszymi rozprawami oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w bibliotece IChF/IChO PAN.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej