Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Obrony prac doktorskich

Obrony prac doktorskich


Obrony prac doktorskich odbywają się w auli IChF/IChO PAN w siedzibie Instytutów przy ul. Kasprzaka 44/52
w Warszawie.•  inż. Marek Charyton

Tytuł pracy:
"Kumaryny o π-rozszerzonym chromoforze – synteza i właściwości fotofizyczne"

Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko

streszczenie »         abstract »

Recenzent 1: dr hab. Michał Fedoryński, prof. PW (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Marcin Stępieńi (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
recenzja »


Warszawa, 25 lutego 2019 r.


•  mgr inż. Bartłomiej Sadowski

Tytuł pracy:
"Synteza i właściwości fotofizyczne dipirolonaftyrydynodionów"

Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko

streszczenie »         abstract »

Recenzent 1: dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »


Warszawa, 25 lutego 2019 r.


•  mgr inż. Sara Szymkuć

Tytuł pracy:
"Teaching the computer reactivity rules and strategies of automated retrosynthetic planning"

Promotor: prof. dr Bartosz Grzybowski

streszczenie »         abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. Kyriacos Costa Nicloaou (RICE University, Department of Chemistry)
recenzja »


Warszawa, 25 stycznia 2019 r.


•  mgr inż. Aleksandra Wierzba

Tytuł pracy:
"Selektywna funkcjonalizacja witaminy B12 w pozycji mezo i w obrębie pętli nukleotydowej"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko

streszczenie »         abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Józef Mieczkowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Elżbieta Sochacka (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
recenzja »


Warszawa, 10 grudnia 2018 r.


•  mgr inż. Grzegorz Zieliński

Tytuł pracy:
"Kwas mrówkowy jako źródło wodoru w sekwencji reakcji metatezy olefin i przeniesienia wodoru"

Promotor: prof. dr hab. Karol Grela

streszczenie »         abstract »

Recenzent 1: dr hab. Michał Fedoryński, prof. PW (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »


Warszawa, 2 października 2018 r.


•  mgr Agnieszka Cholewiak

Tytuł pracy:
"Nowe, niemakrocykliczne receptory amidowe i mocznikowe w procesach rozpoznania anionów"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Jurczak

streszczenie »         abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Jan Biernat (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Artur Stefankiewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
recenzja »


Warszawa, 2 października 2018 r.


•   mgr Dawid Lichosyt

Tytuł pracy:
"Pochodne azulenu jako bloki budulcowe w konstrukcji selektywnych receptorów anionów"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Jurczak

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Violetta Patroniak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny)
recenzja »


•   mgr Dominika Walaszek

Tytuł pracy:
"Asymetryczne hyroksylowanie związków karbonylowych tlenem singletowym generowanym fotochemicznie"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko

streszczenie »          abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Elżbieta Wojaczyńska (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej