Rozstrzygnięcie konkursu na granty NCN: otrzymaliśmy MAESTRO i HARMONIĘ
Wiadomości / 04/03/2019

Już po raz dziesiąty przyznano finansowanie na badania podstawowe doświadczonym naukowcom w konkursie MAESTRO i HARMONIA. W tej edycji prof. Bartosz Grzybowski otrzymał grant Maestro na badania: Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu., natomiast prof. Daniel Gryko został laureatem grantu Harmonia pt. Modyfikacja przeniesienia ładunku dalekiego zasięgu poprzez dipole molekularne w układach dwuchromoforowych opartych na antranilamidach – synteza i właściwości fotofizyczne. MAESTRO 10 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Natomiast do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. W konkursie HARMONIA współczynnik sukcesu wyniósł 25%, natomiast w prestiżowym MAESTRO – niemal 11%. Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-18-wyniki-harmonia10-maestro10-sonatabis8 Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Nowy katalizator Nitro-Grela
Wiadomości / 03/03/2019

W zespole prof. Karola Greli został opracowany nowy katalizator. Odczynnik jest dostępny komercyjnie w ofercie firmy Sigma-Aldrich. Katalizatory nitro-Grela:

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych
Starsze_wiadomosci / 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysokiej jakości standardowewidma i pomiary, a także kompleksowe prace związane z identyfikacją nieznanych składników lub procesów wymagające podejścia opartego na zaawansowanej metodyce pomiarowej i szerokiej wiedzy naukowej. W skład laboratorium wchodzą pracownie magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektrometrii mas (MS), spektroskopii optycznej (IR, UV, ECD, VCD), rentgenowskiej analizy strukturalnej (X-ray) oraz analizy elementarnej. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę obsługiwaną przez wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę. Początki funkcjonowania pracowni sięgają pierwszych lat powszechnego stosowania danej techniki analitycznej w naszym kraju. Listy dostępnych usług można znaleźć w tematycznych zakładkach.

Skip to content