Dr Szymon Buda laureatem nagrody naukowej im. prof. Mieczysława Mąkoszy 2019
Wiadomości / 04/12/2019

Doktor Szymon Buda z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został szóstym laureatem nagrody im. prof. Mieczysława Mąkoszy. Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom za oryginalne prace naukowe w dziedzinie chemii organicznej. Stypendium wspomaga realizację ich samodzielnych prac badawczych oraz promuje rozwój pracowników naukowych. Cele Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy opisane są na http://www.fimm.com.pl/home/ Dr Szymon Buda wygłosił okolicznościowy wykład nt.:”Nowe strategie syntezy karbacukrów”. Serdecznie gratulujemy!

Stypendium Prezesa PAN dla Pawła Czerwińskiego i Łukasza Ciszewskiego
Wiadomości / 03/12/2019

Doktoranci Łukasz Ciszewski pracujący w zespole prof. dr hab. Doroty Gryko oraz Paweł Czerwiński z zespołu prof. dr hab. Bartłomieja Furmana, otrzymali stypendium Prezesa PAN na rok akademicki 2019-2020. Stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, za wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki. Osiągnięcia te określa decyzja Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 lipca 2019: https://instytucja.pan.pl/images/2019/decyzje-prezesa/Dec_49_2019.pdf Stypendium ma na celu wyróżnienie najzdolniejszych młodych naukowców i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Skip to content