Kolejny artykuł prof. Daniela Gryko w Angewandte Chemie
Wiadomości / 05/06/2020

Artykuł przedstawia nowy typ diketopirolopiroli o π-rozszerzonym chromoforze. Autorzy opracowali dwuetapową syntezę tytułowych barwników funkcjonalnych poprzez kombinację N-arylowania oraz podwójnego wewnątrzcząsteczkowego bezpośredniego arylowania. Barwniki te silnie emitują światło o barwie czerwonej. Publikacja tłumaczy dlaczego π-rozszerzone diketopirolopirole, pomimo posiadania dwóch grup nitrowych, posiadają bardzo silną fluorescencję. Okazało się, że brak zaangażowania grup nitrowych w przejście elektronowe S0→S1 jest kluczem do silnej emisji związków aromatycznych zawierających grupy NO2. Artykuł powstał we współpracy z zespołami z Niemiec i z Francji. Artykuł jest dostępny pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202005244

Praca dra Macieja Giedyka najczęściej czytanym artykułem w EJOC w marcu 2020!
Wiadomości / 28/05/2020

Najczęściej czytanym artykułem w marcu 2020 r. w European Journal of Organic Chemistry jest publikacja dra Macieja Giedyka pt.:”A Retrosynthetic Approach for Photocatalysis”. https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10990690/most-accessed Publikacja dotyczy wykorzystania procesów fotochemicznych w syntezie organicznej. Pomimo rosnącej popularności reakcji katalizowanych światłem o konkretnej długości fali, nie weszły one jeszcze do programu nauczania chemii na uczelniach wyższych i nie są szeroko stosowane w praktyce. Artykuł systematyzuje wiedzę o specyficznych procesach zachodzących podczas fotokatalizy. Omawia dostępność katalizatorów i odczynników, a także przedstawia tolerancję grupy funkcyjnej dla odpowiedniej metody. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Link do artykułu: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejoc.201901421

Europejski grant konsorcyjny dla prof. Doroty Gryko!
Wiadomości / 26/05/2020

Prof. Dorota Gryko uzyskała europejski grant konsorcyjny typu Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Grant zatytułowany „Photocatalysis as a tool for synthetic organic chemistry” (PhotoReAct) dotyczy szeroko pojętej fotokatalizy. W grancie uczestniczą naukowcy z Polski, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Francji, Szwajcarii, oraz takie firmy jak Janssen Cilag, Johnson Mattey i Cominnex.     Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Skip to content