Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych
Starsze_wiadomosci / 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysokiej jakości standardowewidma i pomiary, a także kompleksowe prace związane z identyfikacją nieznanych składników lub procesów wymagające podejścia opartego na zaawansowanej metodyce pomiarowej i szerokiej wiedzy naukowej. W skład laboratorium wchodzą pracownie magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektrometrii mas (MS), spektroskopii optycznej (IR, UV, ECD, VCD), rentgenowskiej analizy strukturalnej (X-ray) oraz analizy elementarnej. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę obsługiwaną przez wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę. Początki funkcjonowania pracowni sięgają pierwszych lat powszechnego stosowania danej techniki analitycznej w naszym kraju. Listy dostępnych usług można znaleźć w tematycznych zakładkach.

Kolejna praca prof. Daniela Gryko oraz współpracowników w Angewandte Chemie International Edition
Wiadomości / 09/04/2021

Tym razem zespół Prof. Daniela Gryko udowodnił, iż to co do tej pory udawało się na powierzchni (www.nature.com/articles/s41467-018-04144-5) jest również możliwe przy mocy „mokrej chemii” w kolbie. Domieszkowany atomami azotu nanografen na bazie pirolo[3,2‐b]pirolu został otrzymany w multimiligramowej skali, co pozwoliło po raz pierwszy na jego pełną charakteryzację za pomocą takich technik analitycznych jak magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), woltamperometria cykliczna (CV) czy rentgenografia strukturalna (X-ray). Analiza strukturalna potwierdziła, iż przedstawiony w artykule związek posiada konformację typu misy („bucky-bowl”), a wykonane obliczenia kwantowo-chemiczne wskazują na bardzo niską barierę energetyczną inwersji miski. Ponadto, zakrzywiony nanografen wykazuje ciekawe właściwości fizykochemiczne, m. in. bardzo niski potencjał utlenienia i emisję w zakresie światła czerwonego. Artykuł: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202104092

30.04.2021 Wykład – Prof. Michal Juricek
Short_news / 08/04/2021

W dniu 30.04.2021 (piątek) o godzinie 10:00, Prof. Michal Juricek z UZH Zurich wygłosi wykład pt. „Through bond and space: the taming of open-shell carbon”. Wykład odbędzie się na platformie Zoom: us02web.zoom.us/j/87338834259?pwd=T0ZTSUFycWhHQVpsZ3lEOGFnY0k2Zz09 Meeting ID: 873 3883 4259 Passcode: 238080

Przeniesienie elektronów dalekiego zasięgu poprzez wiązania wodorowe – Pierwszy artykuł w PNAS w historii IChO PAN
Wiadomości / 12/03/2021

Prof. Daniel Gryko, wspólnie ze współpracownikami z ICHO PAN (Prof. Agnieszka Szumna, Dr Olga Staszewska-Krajewska, Dr. Hanna Jędrzejewska) oraz z Kalifornii (Prof. Harry Gray, Prof. Valentine Vullev) odkrył w jaki sposób może zachodzić przeniesienie elektronów dalekiego zasięgu. Pierwszym autorem pracy jest Rafał Orłowski. Odkrycie zostało opublikowane w prestiżowym Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). Przeniesienie elektronów dalekiego zasięgu przenika biologię, chemię i inżynierię, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla procesów podtrzymujących życie, przemian chemicznych, konwersji energii, systemów elektronicznych i technologii fotonicznych. Wyjaśnienie, co rządzi szybkością przeniesienia elektronów, ma nie tylko ogromne znaczenie dla zrozumienia przepływu energii w biologii, ale może być też pomocne w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń elektronicznych. Prof. Gryko ze współpracownikami odkrył ultraszybkie przeniesienie elektronów (ET) od donora do akceptora, połączonych układem 20 wiązań kowalencyjnych. Chociaż takie duże odległości pomiędzy chromoforami uniemożliwiają ET, uczeni zaobserwowali pikosekundowe procesy ET z ilościowymi wydajnościami kwantowymi, na których kinetykę nie ma większego wpływu zmniejszanie liczby aminokwasów w łączniku. Połączenie NMR, dichroizmu kołowego i obliczeń kwantowomechanicznych ujawnia, że wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe zbliżają do siebie donor (korol) i akceptor (perylenodiimid) w architekturze molekularnej „w kształcie skorpiona”, umożliwiając w ten sposób przeniesienie elektronów. Ten rewolucyjny rezultat pokazuje, że krótkie peptydy, zawierające…

Skip to content