Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych
Starsze_wiadomosci / 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysokiej jakości standardowewidma i pomiary, a także kompleksowe prace związane z identyfikacją nieznanych składników lub procesów wymagające podejścia opartego na zaawansowanej metodyce pomiarowej i szerokiej wiedzy naukowej. W skład laboratorium wchodzą pracownie magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektrometrii mas (MS), spektroskopii optycznej (IR, UV, ECD, VCD), rentgenowskiej analizy strukturalnej (X-ray) oraz analizy elementarnej. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę obsługiwaną przez wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę. Początki funkcjonowania pracowni sięgają pierwszych lat powszechnego stosowania danej techniki analitycznej w naszym kraju. Listy dostępnych usług można znaleźć w tematycznych zakładkach.

Wykład 29.11.2019 – Prof. Radek Marek
Short_news / 08/11/2019

W dniu 29/11/2019 (piątek) o godzinie 11:00 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. Radek Marek (Masaryk University, Brno, Republika Czeska) wygłosi wykład pt. „Host-guest puzzles in anticancer metallodrugs”.

Publikacja dr Macieja Giedyka w Nature Catalysis
Wiadomości / 05/11/2019

Dr Maciej Giedyk wraz z prof. Wernerem Kunzem i prof. Burkhardem Königiem z Uniwersytetu w Ratyzbonie (Niemcy) opublikował pracę w Nature Catalysis dotyczącą badań prowadzonych na stażu podoktorskim. Opracowana przez nich metoda pozwala na fotokatalityczną aktywację bardzo stabilnych wiązań C-Cl w chloroalkanach i wykorzystanie ich w reakcjach rodnikowego dehalogenowania, sprzęgania oraz cyklizacji. Odkrycie ma znaczenie praktyczne: pomimo że chloroalkany są tanimi i łatwo dostępnymi półproduktami przemysły chemicznego, jak dotąd ich aktywacja wymagała stosowania drastycznych warunków reakcji i kosztownych reagentów. Nowoopracowane procesy prowadzone są w wodnych roztworach micelarnych, a źródłem energii są tanie i handlowo dostępne diody LED. Badania mechanistyczne wykazały, że akumulacja niezbędnej energii odbywa się na drodze sekwencyjnej absorpcji dwóch fotonów światła widzialnego w jednym cyklu katalitycznym. Maciej Giedyk, Rok Narobe, Sophia Weiß, Werner Kunz, Burkhard König, „Photocatalytic activation of alkyl chlorides by assembly-promoted single electron transfer in microheterogeneous solutions”, Nat Catal (2019)         Dr Maciej Giedyk został również zaproszony do przygotowania powiązanego z publikacją wpisu na blogu Nature Research Communities: https://chemistrycommunity.nature.com/users/315503-maciej-giedyk/posts/54747-don-t-be-apset

Skip to content