Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych
Starsze_wiadomosci / 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysokiej jakości standardowewidma i pomiary, a także kompleksowe prace związane z identyfikacją nieznanych składników lub procesów wymagające podejścia opartego na zaawansowanej metodyce pomiarowej i szerokiej wiedzy naukowej. W skład laboratorium wchodzą pracownie magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektrometrii mas (MS), spektroskopii optycznej (IR, UV, ECD, VCD), rentgenowskiej analizy strukturalnej (X-ray) oraz analizy elementarnej. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę obsługiwaną przez wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę. Początki funkcjonowania pracowni sięgają pierwszych lat powszechnego stosowania danej techniki analitycznej w naszym kraju. Listy dostępnych usług można znaleźć w tematycznych zakładkach.

Europejski grant konsorcyjny dla prof. Daniela Gryko!
Wiadomości / 13/03/2020

Prof. Daniel Gryko uzyskał europejski grant konsorcyjny typu Maria Sklodowska-Curie Innovative Training Networks. Grant zatytułowany „C-H Activation for Industrial Renewal” (CHAIR) dotyczy szeroko pojętej CH-aktywacji związków organicznych. W grancie uczestniczą naukowcy z Polski, Niemiec, Francji, Portugalii, Szwajcarii, Austrii i Holandii oraz takie firmy jak Novartis, AstraZeneca i Syngenta. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Publikacja prof. Doroty Gryko w Journal of American Chemical Society
Wiadomości / 10/03/2020

Zespół prof. Doroty Gryko opracował unikatową metodę generowania rodników alkilowych z naprężonych sterycznie reagentów. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym Journal of American Chemical Society. Dotychczas funkcjonalizacja naprężonych sterycznie reagentów (np. bicyklo[1.1.0]butanów) opierała się na ich reakcjach z nukleofilami i nukleofilowymi rodnikami. Zastosowanie fotoindukowanej katalizy porfirynoidowymi kompleksami kobaltu (w tym witaminy B12) pozwoliło zespołowi prof. Gryko na zmianę naturalnej polarności tych reagentów w wyniku przekształcenia ich w rodniki alkilowe. Możliwości syntetyczne opracowanego układu katalitycznego zostały zaprezentowane na przykładzie dwóch nowych reakcji pozwalających na funkcjonalizację bicyklicznych reagentów: reakcji typu Giesego z SOMOfilami oraz sprzęgania z jodkami arylowymi przy wykorzystaniu podwójnego układu katalitycznego Co/Ni. Biorąc pod uwagę szerokie zastosowanie motywów strukturalnych wywodzących się z naprężonych układów bicyklicznych w projektowaniu nowych leków, odkrycie zespołu prof. Gryko może znaleźć potencjalne zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Artykuł dostępny pod adresem: https://doi.org/10.1021/jacs.0c00245

Nowy artykuł prof. Daniela Gryko w Angewandte Chemie International Edition
Wiadomości / 19/02/2020

Artykuł przedstawia nową metodologię syntezy diketopirolopiroli z selektywnie alkilowanym atomem azotu. W prezentowanym podejściu wykorzystano tanie i handlowo dostępne substraty takie jak: aldehydy aromatyczne, pierwszorzędowe aminy,  aromatyczne nitryle i szczawiooctan dietylu. Opisana metoda pozwala na skuteczne wykorzystanie nitryli będących donorami elektronów jak i wprowadzenie podstawników rozbudowanych sterycznie co do tej pory było trudne lub niemożliwe. Jednocześnie daje to możliwość w pełni selektywnego wprowadzenia podstawników C-arylowych i N-alkilowych w przewidywalny i zaprogramowany sposób. Różnorodność otrzymywanych układów niesymetrycznie podstawionych diketopirolopiroli, istotnie zwiększa możliwości przebadania pełnego potencjału właściwości fotofizycznych struktur DPP. Artykuł dostępny pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.201915953

Skip to content