Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych
Starsze_wiadomosci / 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysokiej jakości standardowewidma i pomiary, a także kompleksowe prace związane z identyfikacją nieznanych składników lub procesów wymagające podejścia opartego na zaawansowanej metodyce pomiarowej i szerokiej wiedzy naukowej. W skład laboratorium wchodzą pracownie magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektrometrii mas (MS), spektroskopii optycznej (IR, UV, ECD, VCD), rentgenowskiej analizy strukturalnej (X-ray) oraz analizy elementarnej. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę obsługiwaną przez wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę. Początki funkcjonowania pracowni sięgają pierwszych lat powszechnego stosowania danej techniki analitycznej w naszym kraju. Listy dostępnych usług można znaleźć w tematycznych zakładkach.

27.01.2020 – Zebranie pracowników IChO PAN
Short_news / 27/01/2020

W imieniu Dyrektora Instytutu zapraszamy wszystkich pracowników na zebranie, które odbędzie się 27.01.2020 r. o godzinie 13:15 w Auli IChO/IChF. Będzie ono dotyczyć spraw bieżących Instytutu. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

Publikacja prof. Daniela Gryko w Journal of American Chemical Society
Wiadomości / 16/01/2020

Prof. Daniel Gryko we współpracy z naukowcami z Korei Południowej odkrył nieznany wcześniej złożony strukturalnie związek chemiczny. Zbadane właściwości substancji, wykazały pierwszy w skali światowej przypadek, gdy procesy wewnątrzcząsteczkowego rozdzielenia ładunku i przeniesienia ładunku zostały wyodrębnione w obrębie tej samej cząsteczki. Odkrycie to było możliwe m.in. dzięki zastosowaniu nowej techniki: czasowo-rozdzielczej spektroskopii ramanowskiej i może zostać wykorzystane w badaniach dotyczących fotowoltaiki organicznej i organicznych diod luminescencyjnych. link do publikacji: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b12016  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej wyróżniła sukces prof. Daniela Gryko na swojej stronie: https://www.fnp.org.pl/publikacja-prof-daniela-t-gryko-w-journal-of-american-chemical-society/

Skip to content