Zespół V

08/01/2019
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Kataliza homogeniczna i heterogeniczna kompleksami metali

 

Kierownik:

Dr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Doktorat – Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, 2007
Post-doc, Laboratorium Syntezy Organicznej, Ecole Polytechnique (Prof. Samir Zard stypendium firmy L’Oréal), Palaiseau, Francja, 2008
Post-doc, Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (Prof. Karol Grela), Warszawa, 2009-2010

Realizowane granty:

SONATA BIS – (2017/26/E/ST5/00510) Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Paweł J. Czerwiński, Michał Michalak*, „Synthetic Approaches to Chiral Non-C 2-symmetric N-Heterocyclic Carbene Precursors”, Synthesis 2019; 51(08): 1689-1714

 

2018

I. Misztalewska-Turkowicz, K. H. Markiewicz, M. Michalak, A. Z. Wilczewska „NHC-copper complexes immobilized on magnetic nanoparticles: Synthesis and catalytic activity in the CuAAC reactions” J. Catal., 2018, 362, 46-54.

 

Doktoranci:

Szymon Musioł  

Studenci:

Magdalena Dolna

Martyna Kowalska

Tematyka badań:

Badania zespołu koncentrują się na projektowaniu nowych N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów metali oraz ich wykorzystanie w charakterze katalizatorów w wybranych reakcjach tworzenia związków heterocyklicznych, w szczególności prowadzonych „na wodzie”.

No Comments