Zespół V

08/01/2019
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Kataliza homogeniczna i heterogeniczna kompleksami metali

 

Kierownik:

Dr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Doktorat – Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, 2007
Post-doc, Laboratorium Syntezy Organicznej, Ecole Polytechnique (Prof. Samir Zard stypendium firmy L’Oréal), Palaiseau, Francja, 2008
Post-doc, Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (Prof. Karol Grela), Warszawa, 2009-2010

Realizowane granty:

SONATA BIS – (2017/26/E/ST5/00510) Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

M. Michalak, W. Kośnik, „Chiral N-heterocyclic Carbene Gold Complexes: Synthesis and Applications in Catalysis”, Catalysts 2019, 9 (11), 890-929.


P. J. Czerwiński, M. Michalak*, „Synthetic Approaches to Chiral Non-C 2-symmetric N-Heterocyclic Carbene Precursors”, Synthesis 2019; 51(08): 1689-1714.


2018

I. Misztalewska-Turkowicz, K. H. Markiewicz, M. Michalak, A. Z. Wilczewska „NHC-copper complexes immobilized on magnetic nanoparticles: Synthesis and catalytic activity in the CuAAC reactions”, J. Catal., 2018, 362, 46-54.


2016

K. Wolosewicz, M. Michalak, J. Adamek, B. Furman, „Studies on the Enantioselective Kinugasa Reaction: Efficient Synthesis of β-Lactams Catalyzed by N-PINAP/CuX Complexes”, Eur. J. Org. Chem., 2016, 82, 2212-2219.


P. Horeglad, M. Cybularczyk, A. Litwinska, A. M. Dabrowska, M. Dranka, G. Z. Zukowska, M. Urbanczyk, M. Michalak, „Controlling the stereoselectivity of rac-LA polymerization by chiral recognition induced the formation of homochiral dimeric metal alkoxides”, Polymer Chemistry, 2017, 7, 2022-2036.


P. Czerwiński, E. Molga, L. Cavallo, A. Poater, M. Michalak, „NHC–Copper(I) Halide-Catalyzed Direct Alkynylation of Trifluoromethyl Ketones on Water”, Chem. Eur. J., 2016, 22, 8089-8094.


 

Asystenci:

dr Michał Nowacki

Doktoranci:

Katarzyna Śniady  

Studenci:

Magdalena Dolna

Łukasz Stępowski

Tematyka badań:

Badania zespołu koncentrują się na projektowaniu nowych N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów metali oraz ich wykorzystanie w charakterze katalizatorów w wybranych reakcjach tworzenia związków heterocyklicznych, w szczególności prowadzonych „na wodzie”.

No Comments

Skip to content