Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski >
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna/ Studia doktoranckie / Lista naszych wykładowców / Materiały do wykładów - prof. Witold Danikiewicz

Materiały do wykładów - prof. Witold Danikiewicz

Materiały do wykładu "Zaawansowane metody identyfikacji związków organicznych"
w semestrze 2017 / 2018

Wykład 1 » - Przegląd najważniejszych metod spektroskopowych stosowanych do ustalania budowy cząsteczek związków organicznych

Wykład 2 » - Spektroskopia w podczerwieni

Wykłady 3 - 4 » - Podstawy spektrometrii mas

Wykłady 5 - 6 » - Podstawy interpretacji widm masowych. Spektrometria ruchliwości jonów

Wykłady 7 - 8 » - Magnetyczny rezonans jądrowy

Wykłady 9 - 10 » - Spektroskopia dichroizmu kołowego. Metodyka postępowania podczas ustalania budowy związków organicznych

Wykłady 11 - 12 » - Podstawy interpretacji widm NMR, IR i MS

Wykłady 13 - 14 » - Zagadnienia stereochemiczne w NMR

Wykłady 15 - 16 » - Widma związków fluoro- i fosforoorganicznych. Efekty dynamiczne w widmach NMR. Widma różnych klas związków o dużym znaczeniu

Zadania z egzaminu w roku 2008

Plik pdf »

Programy przydatne do obróbki i interpretacji widm NMR:

1. SpinWorks v. 4.2.8 - zaawansowany program do obróbki jedno- i dwuwymiarowych widm NMR, zarejestrowanych za pomocą spektrometrów firm Bruker i Varian. Jest to program typu "freeware" - można go instalować, używać do celów niekomercyjnych oraz przekazywać w oryginalnej postaci innym użytkownikom bez żadnych ograniczeń.
Aktualną wersję instalacyjną można pobrać z serwera FTP:
ftp://davinci.chem.umanitoba.ca/pub/marat/SpinWorks/
Program jest stale rozwijany, a autor - Kirk Marat - jest otwarty na komentarze i sugestie użytkowników.
UWAGA: SpinWorks wymaga do pracy środowiska .NET w wersji co najmniej 2.0.
Więcej informacji na stronie Microsoftu:
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851

2. ACD / NMR Academic Edition - bardzo zaawansowany, a zarazem wysoce zautomatyzowany program do obróbki jedno- i dwuwymiarowych widm NMR, zarejestrowanych za pomocą spektrometrów firm Bruker i Varian. Niestety od lutego 2016 r. przestał być programem darmowym. Niemniej jednak można nadal korzystać z kopii progamu zainstalowanych przed tą datą.

3. 13C NMR - program do przewidywania przesunięć chemicznych 13C na podstawie inkrementów podstawników w wybranych układach aromatycznych, alicyklicznych i łańcuchowych. Jest to program typu "freeware" - można go instalować, używać do celów niekomercyjnych oraz przekazywać w oryginalnej postaci innym użytkownikom bez żadnych ograniczeń.
Wersję instalacyjną można pobrać klikając ten link:
13C-NMR.

Program nie jest już rozwijany, ale nawet w swojej końcowej wersji z roku 1995 jest bardzo użyteczny. Uwaga: do działania wymaga Windows XP! Nie działa w nowszych wersjach Windows. Problem można ominąć instalując maszynę wirtualną z Windows XP.

4. PCModel v. 8.0 - program do tworzenia modeli cząsteczek i optymalizacji ich geometrii metodami mechaniki molekularnej. Przydatny przy interpretacji widm 1H NMR, ponieważ ma wbudowaną funkcję obliczania wicynalnych stałych sprzężenia na podstawie kątów dwuściennych z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Karplusa.
Program jest dostępny wyłącznie dla pracowników i doktorantów IChO PAN, którzy mogą otrzymać wersję instalacyjną od prof. W. Danikiewicza.

Uwaga: do działania wymaga Windows XP! Nie działa w nowszych wersjach Windows. Problem można ominąć instalując maszynę wirtualną z Windows XP.

Materiały archiwalne do poprzednich wykładów prof. W. Danikiewicza dotyczących zastosowań spektrometrii mas w chemii organicznej i biochemii można znaleźć klikają ten link ».

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej