Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Mapa serwisu ICHO PAN

Mapa witryny ICHO PAN

Strona główna »

Kontakt »

Bilblioteka »

Książka teleadresowa »

WebMail »

O Instytucie

Władze »

Instytut obecnie »

Historia Instytutu »

Dokumenty »

Działalność naukowa

Zespoły naukowe »

Spektrometria mas [I] »

Stereokontrolowana synteza antybiotyków i pokrewnych produktów mikrobiologicznych [II] »

Zastosowania chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej [III] »

Chemia sacharozy. Zastosowanie cukrów prostych jako chiralnych bloków budulcowych [IV] »

Dynamika molekularna w spektroskopii NMR. Oddziaływania molekularne [V] »

Kataliza asymetryczna: zastosowanie chiralnych kwasów Lewisa i Brønsteda w syntezie organicznej [VI] »

Synteza chemiczna i technologia antybiotyków [VII] »

Stereokontrolowana synteza organiczna i chemia supramolekularna [VIII] »

Rozpoznanie molekularne [VIIIA] »

Synteza i badanie właściwości układów porfirynowych [X] »

Zastosowanie NMR do badania struktury cząsteczek chemicznych i biochemicznych, oddziaływań międzycząsteczkowych oraz syntezy asymetrycznej [XI] »

Krystalochemia organiczna. Synteza i właściwości peptydowych dendrymerów [XII] »

Dichroizm kołowy w badaniach strukturalnych związków organicznych [XIII] »

Asymetryczna synteza: Alkaloidy i nowe ligandy do katalizy kompleksami metali [XIV] »

Związki naturalne w syntezie organicznej [XV] »

Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii organicznej [XVI] »

Pracownia analizy elementarnej [XVII] »

Enzymy i mikroorganizmy w syntezie organicznej i biotechnologii [XX] »

Kataliza w chemicznej technologii organicznej [XXI] »

Obliczenia teoretyczne właściwości cząsteczek [XXII] »

Ogólna chemia organiczna [XXIII] »

Osiągnięcia Instytutu »

Programy badawcze »

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej »

Projekty finansowane ze środków krajowych »

Doktoraty i habilitacje »

Doktoraty »

Habilitacje »

Działalność edukacyjna

Studia doktoranckie »

Informacje ogólne »

Wymagania dla kandydatów i procedura kwalifikacyjna »

Program studiów »

Zadania z egzaminów wstępnych z lat 1990 - 2008 »

Regulamin Studium Doktoranckiego »

Plan wykładów w bieżącym semestrze »

Praktyki studenckie »

Prace dyplomowe »

Oferta Instytutu

Oferta badawcza »

Usługi analityczne »

Informacje ogólne »

Wykaz laboratoriów świadczących usługi analityczne w IChO PAN »

Magnetyczny Rezonans Jądrowy (MRJ) »

Spektrometria Mas (MS) »

Spektroskopia Optyczna(CD, UV-VIS-NIR, IR) »

Rentgenowska Analiza Strukturalna (X-Ray) »

Analiza Elementarna »

Cennik usług analitycznych »

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych »

Informacje

Informacje o zatrudnieniu »

Informacje o zatrudnieniu - archiwum »

Wiadomości »

Wiadomości - archiwum »

Konferencje i szkoły »

Konferencje i szkoły - archiwum »

Obrony prac doktorskich »

Przetargi »

Przetargi rozstrzygnięte »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej
Design »