Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Usługi Analityczne / Wykaz laboratoriów / Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Kierownik:
prof. dr hab. Witold Danikiewicz
Informacji o pomiarach udziela:
mgr Grzegorz Spólnik
tel. (22) 343 22 11
e-mail: grzegorz.spolnik at icho.edu.pl

Powrót do góry strony Oferta Analityczna

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych (dawniej Laboratorium Analizy Leków) oferuje szeroką gamę prac analitycznych dla próbek substancji organicznych o małych i średnich cząsteczkach pochodzenia syntetycznego oraz biologicznego. Oferta obejmuje identyfikację nieznanych substancji, ustalanie składu mieszanin, potwierdzenie struktury znanych substancji na podstawie badań spektralnych do dokumentacji wymaganej przy rejestracji leków lub rejestracji chemikaliów zgodnie z dyrektywą REACH, analizę zanieczyszczeń w lekach, kosmetykach i innych produktach przemysłu chemicznego. Bogate zaplecze naukowe oraz wiedza w zakresie syntezy organicznej zapewniają dokładną i wyczerpującą interpretację uzyskiwanych wyników.

Powrót do góry strony Metody Analityczne

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych posiada bogate zaplecze technik analitycznych, spektralnych i innych metod badania właściwości fizyko-chemicznych.

HPLC-MS

HPLC-MS Zestaw Shimadzu LC-20 Prominence z detektorem UV połączony z tandemowym spektrometrem masowym 4000 Q-TRAP marki Applied Biosystems umożliwiający zarówno analizę jakościową próbek, pozwalającą na identyfikację znanych i nieznanych składników na podstawie widm fragmentacyjnych MS2 i MS3, jak i analizę ilościową. Posiadamy bogaty zakres kolumn chromatograficznych oraz źródeł jonizacji pozwalający na pracę zarówno na fazach odwróconych (ESI, APCI) jak i normalnych (APPI) oraz duże doświadczenie w dostosowywaniu metod chromatograficznych do wymagań spektrometrii mas polegających na ograniczeniu w stosowaniu buforów nieorganicznych, głównie fosforanowych.

GC-MS

Na wyposażeniu naszego laboratorium posiadamy dwa zestawy GC-MS. Nowy zestaw Agilent 7890A & 5975C to chromatograf gazowy połączony z prostym kwadrupolowym spektrometrem masowym ze źródłami jonów EI i CI oraz przystawką do analiz Headspace, pozwalający na szybkie i dokładne analizy GC-MS, umożliwiające identyfikację składników mieszanin w oparciu o biblioteki widm. Drugi zestaw do GC-MS to chromatograf Agilent 6890N ze spektrometrem GCT Premier marki Waters wyposażonym w źródła jonizacji EI, CI i FI oraz analizator masy typu Time-Of-Flight (TOF), pozwalający wykonywać pomiary wysokiej rozdzielczości. Możliwość wyznaczenia dokładnej masy ułatwia analizę zanieczyszczeń leków i innych substancji, których widma rzadko znajdują się w bibliotekach, więc nie mogą być tym sposobem zidentyfikowane.

Inne spektrometry mas

Laboratorium, jako że jest integralną częścią Zespołu Spektrometrii Mas », posiada pełny dostęp do jego aparatury, do zapoznania się z opisem której zapraszamy na jego stronę internetową.

Pozostałe techniki spektralne

W obrębie naszego instytutu działają pracownie:

Magnetycznego Rezonansu Jądrowego »
Spektroskopii UV-VIS, IR i Dichroizmu Kołowego (CD), »
Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej oraz
Analizy Elementarnej, »

z których usług za naszym pośrednictwem mogą Państwo korzystać podczas przeprowadzania kompleksowych analiz do dokumentacji spektralnej.

Inne techniki analityczne

W znajdującym się po sąsiedzku Instytucie Chemii Fizycznej działają pracownie Dyfraktometrii Proszkowej (XRPD) » oraz Skaningowej Kalorymetrii Różnicowej (DSC) », z których oferty, również za naszym pośrednictwem, mogą Państwo korzystać.

Powrót do góry strony Zlecenia oraz formy prezentacji wyników

W każdej chwili mogą Państwo poprosić ofertę na dowolne oferowane przez nasze laboratorium usługi. Zamiast zwracać się do różnych pracowni z wieloma zleceniami mogą Państwo zamówić u nas pełną dokumentację spektralną lub kompleksowe badania składu oraz zanieczyszczeń dowolnych, wchodzących w zakres naszych badań, próbek. Nasze Laboratorium nie pobiera żadnych opłat za pośredniczenie pomiędzy Klientem, a poszczególnymi pracowniami analitycznymi. Dodatkowo przygotowujemy również kompleksowe raporty z uzyskanych wyników polegające na szczegółowym ich opisie i interpretacji w języku polskim i/lub angielskim oraz w formie dogodnej dla Klienta. Istnieje również możliwość otrzymania wyników bez interpretacji, w postaci wydruków widm w postaci papierowej lub elektronicznej, a w niektórych przypadkach w formie surowych plików z aparatury (np. pliki FID z NMR).

Powrót do góry strony Cennik usług

W związku z indywidualnym charakterem większości zleceń cena dla każdego zlecenia ustalana jest osobno i przesyłana do Klienta w postaci oficjalnej oferty pocztą elektroniczną. W przypadku nie korzystania z usługi interpretacji wyników i sporządzania raportu obowiązują cenniki odpowiednich laboratoriów » , które znaleźć można na stronach Instytutu.

Powrót do góry strony Nasi Klienci

Na przestrzeni lat udało nam się zdobyć szeroką rzeszę stałych klientów, zarówno dużych jak i mniejszych. W niektórych przypadkach działamy na zasadzie ścisłej współpracy. Z naszych usług korzystają lub korzystali m. in. Polpharma, Nobilus Ent, Polfa Rzeszów (Valeant), Temapharm, Celon Pharma, Polfa Warszawa, Polfa Tarchomin, Organika-Sarzyna, Adamed, Vetos Pharma, Biofarm, Miraculum i wiele innych firm i jednostek badawczo-rozwojowych.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej