Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Usługi Analityczne / Wykaz laboratoriów

Wykaz laboratoriów świadczących usługi analityczne w IChO PAN

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY (MRJ)

MRJ
Kierownik:
dr hab. Wojciech Schilf, prof. nadzw.
e-mail: wojciech.schilf at icho.edu.pl
tel. +48 (22) 343 33 18

SPEKTROMETRIA MAS (MS)

MS
Kierownik:
prof. Witold Danikiewicz
e-mail: witold.danikiewicz at icho.edu.pl
tel. +48 (22) 343 22 11

SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA (ECD, ORD, VCD, UV-VIS-NIR, IR)

Spektroskopia optyczna
Kierownik:
dr inż. Aleksandra Butkiewicz
e-mail: aleksandra.butkiewicz at icho.edu.pl
tel. +48 22 343 22 12 / 21 22

RENTGENOWSKA ANALIZA STRUKTURALNA (X-Ray)

x-ray
Kierownik:
prof. Zofia Urbańczyk-Lipkowska
e-mail: zofia.lipkowska at icho.edu.pl
tel. +48 (22) 343 22 07

ANALIZA ELEMENTARNA

Analiza elementarna
Kierownik:
mgr inż. Krystyna Markucińska
e-mail: krystyna.markucinska at icho.edu.pl
tel. +48 (22) 343 20 04

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej