Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Książka teleadresowa

Książka teleadresowa (ostatnia aktualizacja 10.10.2018)

WSZYSTKIE ADRESY E-MAIL, O ILE NIE PODANO INACZEJ, MAJĄ POSTAĆ:
imie.nazwisko@icho.edu.pl
(bez polskich znaków)

UWAGA: aby połączyć się spoza Instytutu z danym numerem wewnętrznym należy wybrać numer
22 343 + czterocyfrowy numer wewnętrzny

DYREKCJA, ADMINISTRACJA, SŁUŻBY TECHNICZNE I INNE

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Y Z Ż
Imię i nazwisko, funkcja Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny e-mail
@icho.edu.pl
Prof. Sławomir Jarosz
Dyrektor Instytutu
22 632-37-89 23-21 slawomir.jarosz
Prof. Jacek Młynarski
Z-ca Dyrektora d/s Naukowych
  23-22 jacek.mlynarski
Dr Piotr Lipkowski
Z-ca Dyrektora d/s Ogólnych
22 632-05-78 23-23 piotr.lipkowski
Jakubczak Krystyna
Główny Księgowy
  23-24 ksiegowosc
krystyna.jakubczak
Romuald Żarczyński, płk
St. specjalista d/s obrony cywilnej
  33-41 romuald.zarczynski
Faks IChO PAN 22 632-66-81   n.d.
       
CEDNETS      
Jarosz Sławomir, prof. 22 632-37-89 23-21 slawomir.jarosz
Sekretariat      
Korczak Hanna 22 631-87-88 23-20 icho-s
Maciąga Edyta, dr
Kierownik
  23-26 edyta.maciaga
Podraza Renata, dr   30-66 renata.podraza
Dział Służby Pracowniczej      
Kubiak Małgorzata   23-31 kadry
malgorzata.kubiak
Piskorek-Widmańska Katarzyna, mgr   23-31 kadry
katarzyna.piskorek
Dział Finansowo-Księgowy      
Jakubczak Krystyna
Główny Księgowy
  23-24 ksiegowosc
krystyna.jakubczak
Chrościcka Monika
Z-ca Głównego Księgowego
  23-25 monika.chroscicka
Bylinka Agnieszka, mgr   23-32 agnieszka.bylinka
Grochowska Kamila   23-25 kamila.grochowska
Kazimierczuk Grażyna 22 631-89-38 23-28 ksiegowosc
grazyna.kazimierczuk
Pawłowska Krystyna   23-27 krystyna.pawlowska
Piskorek Cecylia   23-32 cecylia.piskorek
Rączkiewicz Małgorzata   23-27 malgorzata.raczkiewicz
Zapaśnik Wanda   23-27 wanda.zapasnik
Dział Zamówień Publicznych      
Nawrocka Katarzyna   20-50 zamowienia
katarzyna.nawrocka
Socha Dorota, mgr   20-50 zamowienia
dorota.socha
Fundusze Europejskie      
Kiełbasa Iwona   23-29 iwona.kielbasa
Kołodziejczyk Edyta, dr   23-29 edyta.kolodziejczyk
Radca Prawny      
Zalewska-Fowler Agnieszka
Adwokat
  24-01 b.d.
BHP      
Kubiak Nina, mgr   23-31 bhp
nina.kubiak
Punkt zbierania odpadów      
Jurczak Maciej   33-45 b.d.
Rola Jacek 604-567-802 33-45 jacek.rola
Stanowisko p.poż.      
Składanek Zbigniew, inż. mjr 501-069-180 31-80 (wtorek, czwartek)
Hotel      
Konował Katarzyna   27-30 b.d.
Załęska Ewa   27-30 b.d.
Biblioteka      
Mądry Joanna, mgr
Kierownik
  31-39 / 34-22 jmadry at ichf.edu.pl
bibl at ichf.edu.pl
Nierychlewska Arleta, mgr   31-39 / 34-22 anierychlewska at ichf.edu.pl
Rybska Agnieszka, mgr   31-39 / 30-38 agnieszka.rybska
Pracownia kserograficzna   34-47 n.d.
Dział Głównego Energetyka      
Regulski Tadeusz, mgr inż.
Główny Energetyk
  23-35 tadeusz.regulski
Siwecki Mieczysław, Elektryk pokój 01a 20-83 n.d.
Sekcja telefoniczna      
Naprawa telefonów 29-29 n.d.
Hydraulicy      
  606-433-498 32-55 / 33-93 n.d.
Sekcja Techniczna      
Warsztaty - Mistrz   33-17 n.d.
Warsztaty - Kierownik 600-852-051 33-92 n.d.
Warsztat szklarski   33-26 n.d.
Dział IT      
Gąsiorowski Rafał, mgr inż. 600-851-863 32-38 rgasiorowski at ichf.edu.pl
Grzegorzewski Piotr, dr   20-50 piotr.grzegorzewski
Rybicki Paweł   24-05 pawel.rybicki
Magazyn Chemiczny - Linegal      
fax: 22 632-73-55 22 631-16-27
22 631-72-81
33-74 info at linegal.com.pl
Gabinety lekarskie      
Sańko-Resmer Joanna, lek. med   29-99 b.d.
Rusinowska Alicja, pielęgniarka   29-99 b.d.
Wątróbska Anna, lek. stom.   29-99 b.d.
Onisk Leontyna, pielęgniarka   29-99 b.d.
Centrala telefoniczna      
centrala   20-00 n.d.
       

ZESPOŁY NAUKOWE I NAUKOWO-USŁUGOWE

Imię i nazwisko, funkcja Zespół Telefon bezpośredni /
wewn. 22 343-xx-xx
e-mail
@icho.edu.pl (at = @)
A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Y Z Ż
 
A     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Adamski Ariel, dr XI 22-18 ariel.adamski
B     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Bajczyk Michał, mgr XI 20-84
pok.19 bud.hotel.
michal.bajczyk
Błocka Aleksandra VI 21-40 aleksandra.blocka
Borys Filip, mgr inż. XX 21-03 filip.borys
Brodzka Anna, dr XX 21-20 anna.brodzka
Bugaj-Zarębska Marta, dr XVI 20-14 marta.bugaj
Bujok Robert, dr XIII 21-16 robert.bujok
Butkiewicz Aleksandra, dr XIII 22-12 / 21-22 aleksandra.butkiewicz
Bylinka Agnieszka, mgr ADM 23-32 agnieszka.bylinka
C     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Chaciak Bartosz, mgr IV 20-24 bartosz.chaciak
Chaładaj Wojciech, dr VI 30-65/21-40 wojciech.chaladaj
Chmielewski Marek, prof. dr hab. II 30-67 marek.chmielewski
Cholewiak Agnieszka, mgr VIII 20-38 agnieszka.cholewiak
Chrościcka Monika ADM 23-25 monika.chroscicka
Chwastek Monika, mgr IX 21-01 monika.chwastek
Cieślak Maciej, mgr XII 20-08 maciej.cieslak
Ciszewski Łukasz, mgr inż. XV 21-11 lukasz.ciszewski
Cmoch Piotr, dr XVI 25-52 piotr.cmoch
Czerwiński Paweł, mgr inż. II 21-24 pawel.czerwinski
Czykiel Ewa, mgr XVII 20-01 ewa.czykiel
D     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Danikiewicz Witold, prof. dr hab. I 22-15 witold.danikiewicz
Dąbrowa Kajetan, dr VIII 20-21 kajetan.dabrowa
Dittwald Piotr, dr XI 24-03
bud.adm.
piotr.dittwald
Domański Sylwester VIII 21-33 sylwester.domanski
Domżalska Anna, mgr inż. II 21-24 anna.domzalska
Dziedzic Alicja XIII 22-14 alicja.dziedzic
E     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Eichstaedt Katarzyna, dr inż. XII 20-13 katarzyna.eichstaedt
F     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Franczuk Barbara, mgr I 21-23 barbara.repec
Frelek Jadwiga, prof. dr hab. XIII 20-18 jadwiga.frelek
Furman Bartłomiej, prof. dr hab. II 20-53 bartlomiej.furman
G     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Gajewska Ewa, mgr XI 20-84
pok.19 bud.hotel.
ewa.gajewska
Garbacz Mateusz, mgr XXI 21-37 mateusz.garbacz
Giedyk Maciej, dr XV 21-11 maciej.giedyk
Gatlik Beata VI 21-27 beata.gatlik
Głowacka Agnieszka, mgr IX 21-04 agnieszka.glowacka
Godlewska Magdalena, mgr I 22-11 magdalena.godlewska
Goliszewska Katarzyna, mgr inż. XV 21-19 katarzyna.goliszewska
Gołębiowska Patrycja, dr XIII 20-30 patrycja.golebiowska
Górecki Marcin, dr XIII 22-12 marcin.gorecki
Grabowska Marcela, mgr inż. IX 21-04 marcela.grabowska
Grabowski Jakub, mgr VIII 21-33 jakub.grabowski
Grajda Marcin, mgr IX 21-10 marcin.grajda
Grela Karol, prof. dr hab. III 21-06 karol.grela
Grela Małgorzata, mgr inż. I 22-11 malgorzata.grela
Grochowska Kamila ADM 23-25 kamila.grochowska
Gryko Daniel, prof. dr hab. X 30-63 daniel.gryko
Gryko Dorota, prof. dr hab. XV 21-19 / 20-51 dorota.gryko
Grzegorzewski Piotr, dr ADM 20-50 piotr.grzegorzewski
Grzeszczyk Barbara, dr II 21-28 barbara.grzeszczyk
Grzybowski Bartosz, prof. dr XI 20-88
pok.20 bud.hotel.
bartosz.grzybowski
Gulko Cezary VII 20-30 b.d.
Gutkowski Krzysztof, mgr X 20-37 krzysztof.gutkowski
Gwardiak Katarzyna VIII 21-15 katarzyna.gwardiak
I     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Ignacak Wiktor VIII 20-27 wiktor.ignacak
J     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Jackowska Agnieszka, mgr XV 21-02 agnieszka.jackowska
Jakubczak Krystyna ADM 23-24 krystyna.jakubczak
Jarosz Sławomir, prof. dr hab. ADM, IV 22 632-37-89
23-21
slawomir.jarosz
Jaszuński Michał, prof. dr hab. XXII 23-33 michal.jaszunski
Jaworska Beata, mgr inż. XVI 21-04 beata.jaworska
Jaźwiński Jarosław, prof. dr hab. XVI 33-18 jaroslaw.jazwinski
Jeżewski Artur, dr X 20-36 artur.jezewski
Jędrzejewska Hanna, mgr inż. IX 21-10 hanna.jedrzejewska
Jurczak Janusz, prof. dr hab. VIII 23-30 janusz.jurczak
K     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Kabala Kamil, mgr II 21-36 kamil.kabala
Kałuża Zbigniew, dr hab. XII 21-42 zbigniew.kaluza
Kamieński Bohdan, dr XVI 22 632-09-04
20-03
bohdan.kamienski
Karczewski Maksymilian, dr XV 21-12 maksymilian.karczewski
Karczewski Romuald IV 21-15 romuald.karczewski
Kazimierczuk Grażyna ADM 23-28 grazyna.kazimierczuk
Kieleśiński Łukasz, mgr X 20-37 lukasz.kielesinski
Kiełbasa Iwona ADM 23-29 iwona.kielbasa
Klucznik Tomasz, mgr inż. XI 21-17 tomasz.klucznik
Kołodziejczyk Edyta, dr ADM 23-29 edyta.kolodziejczyk
Korczak Hanna ADM 22 631-87-88
23-20
icho-s
hanna.korczak
Korda Anna, dr IV 21-15 anna.korda
Korybut-Daszkiewicz Bohdan,
prof. dr hab.
V 20-35 bohdan.korybut-daszkiewicz
Koszarna Beata, dr X 20-37 beata.koszarna
Koszelewski Dominik, dr XX 20-12 dominik.koszelewski
Kowalski Jarosław, dr V 20-29 jaroslaw.kowalski
Kozerski Lech, prof. dr hab. XVI 20-18 lech.kozerski
Krzeszewski Maciej, dr X 20-26 maciej.krzeszewski
Kubiak Małgorzata ADM 23-31 malgorzata.kubiak
Kubiak Nina, mgr inż. ADM 23-31 bhp
nina.kubiak
Kuczyńska Kinga, mgr inż. IV 20-05 kinga.kuczynska
Kusy Rafał, mgr III 21-08 rafal.kusy
Kutaszewicz Rafał, mgr inż. II 21-28 rafal.kutaszewicz
Kwast Andrzej, dr VII 20-25 andrzej.kwast
L     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Lichosyt Dawid, mgr VIII 21-33 dawid.lichosyt
Lindner Marcin, dr VIII 21-25 marcin.lindner
Lipkowska Zofia, prof. dr hab. XII 22-07 zofia.lipkowska
Lipkowski Piotr, dr ADM 22 632-05-78
23-23
piotr.lipkowski
Loska Rafał, dr I 21-07 rafal.loska
Ł     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Łukasiewicz Łukasz, mgr inż. X 20-36 lukasz.lukasiewicz
M     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Maciąga Edyta, dr ADM 23-26 edyta.maciaga
Madej Arleta, mgr inż. XX 20-10 arleta.madej
Majdecki Maciej, dr VIII 21-29 maciej.majdecki
Markucińska Krystyna, mgr inż. XVII 20-04 krystyna.markucinska
Masnyk Marek, dr XIII 21-16 marek.masnyk
Mąkosza Mieczysław, prof. dr hab. I 23-34 mieczyslaw.makosza
Michalak Karol, dr XIII 21-16 karol.michalak
Michalak Michał, dr II 21-36 michal.michalak
Mikulak-Klucznik Barbara, mgr inż. XI 21-09 barbara.mikulak
Młynarski Jacek, prof. dr hab. ADM, XIII 23-22 jacek.mlynarski
Molga Karol, mgr inż. XI 20-84
pok.19 bud.hotel.
karol.molga
Morawiak Maja, dr XII 22-07 maja.morawiak
Musioł Szymon,mgr II 21-36 szymon.musiol
N     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Narczyk Aleksandra, mgr inż. XXI 21-37 aleksandra.narczyk
Naumczuk Beata, dr XVI 21-04 beata.naumczuk
Nawrocka Katarzyna ADM 20-50 katarzyna.nawrocka
Niedbała Patryk, dr VIII 20-38 patryk.niedbala
Nowacki Michał, mgr inż. I 20-30 michal.nowacki
O     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
O’Proinsias Keith, dr XV 21-12 keith.oproinsias
Ociepa Michał, mgr inż. XV 21-13 michal.ociepa
Olejniczak Małgorzata, dr I 21-23 malgorzata.olejniczak
Olejnik Marian, mgr inż. I 22-10 marian.olejnik
Orłowska Katarzyna, mgr inż. XV 21-18 katarzyna.orlowska
Orłowski Rafał X 21-27 rafal.orlowski
Ostaszewski Ryszard, prof. dr hab. XX 20-54 ryszard.ostaszewski
Osuch-Kwiatkowska Anna, dr IV 21-32 anna.osuch-kwiatkowska
P     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Pakulski Zbigniew, dr hab. IV 20-05 zbigniew.pakulski
Paprocki Daniel, mgr inż. XX 20-10 daniel.paprocki
Pawlak-Bechcicka Magda XVI 22-13 magda.bechcicka
Pawłowska Krystyna ADM 23-27 krystyna.pawlowska
Pawłowski Robert XIII 21-30 robert.pawlowski
Pieczykolan Michał, dr X 20-26 michal.pieczykolan
Pikus Grzegorz, dr VIII 20-38 grzegorz.pikus
Piskorek Cecylia ADM 23-32 cecylia.piskorek
Piskorek-Widmańska Katarzyna, mgr ADM 23-31 katarzyna.piskorek
Podlewski Tomasz XIII 20-30 tomasz.podlewski
Podraza Renata, dr ADM 30-66 renata.podraza
Popik Oskar, dr XIII 20-30 oskar.popik
Poronik Yevgen, dr X 20-26 yevgen.poronik
Potopnyk Mykhayło, dr IV 20-24 mykhaylo.potopnyk
Potrząsaj Aleksandra, mgr XV 21-12 aleksandra.potrzasaj
R     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Rączkiewicz Małgorzata ADM 23-27 malgorzata.raczkiewicz
Rad Nazar, dr I 21-05 nazar.rad
Regulski Tadeusz, mgr inż. ADM 23-35 tadeusz.regulski
(d. Repec) Franczuk Barbara, mgr I 21-23 barbara.repec
Rode Joanna, dr XIII 22-14 joanna.rode
Rola Jacek ADM 604-567-802
33-45
jacek.rola
Roszak Rafał, dr XI 20-84
pok.19 bud.hotel.
rafal.roszak
Rybicka-Jasińska Katarzyna, mgr XV 21-19 katarzyna.rybicka-jasinska
Rybicki Paweł ADM 24-05 pawel.rybicki
Rybska Agnieszka, mgr BIBL 31-39 / 30-38 agnieszka.rybska
S     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Sadowski Bartłomiej, mgr inż. X 20-37 bartlomiej.sadowski
Sakowicz Arkadiusz, mgr inż. IX 21-01 arkadiusz.sakowicz
Schilf Wojciech, dr hab. XVI 33-18 wojciech.schilf
Setner Bartosz, dr IX 20-13 bartosz.setner
Sitkowski Jerzy, mgr XVI 25-52 jerzy.sitkowski
Siwiecki Mieczysław ADM 20-83 b.d.
Skonieczny Kamil, mgr X 20-20 kamil.skonieczny
Smoleń Sabina, dr XV 21-11 sabina.smolen
Socha Dorota, mgr ADM 20-50 dorota.socha
Sojka Maciej, mgr I 22-09 maciej.sojka
Sokołowska Patrycja, mgr IV 21-32 patrycja.sokolowska
Spólnik Grzegorz, mgr I 22-11 grzegorz.spolnik
Stanek Filip, mgr XIII 21-30 filip.stanek
Staszewska-Krajewska Olga, dr XVI 25-52 olga.staszewska
Stecko Sebastian, dr hab. XXI 30-65 sebastian.stecko
Stępień Kamila, mgr XVI 20-14 kamila.stepien
Stępniak Paweł, dr VIII 20-38 pawel.stepniak
Stodulski Maciej, dr XIII 21-30 maciej.stodulski
Szumna Agnieszka, dr hab. IX 22-03 agnieszka.szumna
Szymański Marek, mgr inż. IX 20-13 marek.szymanski
Szymkuć Sara, mgr inż. XI 20-84
pok.19 bud.hotel.
sara.szymkuc
Szyszka Łukasz, mgr IV 21-32 lukasz.szyszka
Ś     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Świder Paweł, dr I 22-19 pawel.swider
T     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Tabaszewska Anna, mgr inż. XVI 25-52 / 20-63 b.d.
Tasior Mariusz, dr X 20-36 mariusz.tasior
Tiara Karolina, mgr IV 21-32 karolina.tiara
Tomczyk Karolina, dr V 20-33 karolina.tomczyk
Trzepizur Damian, mgr XX 20-27 damian.trzepizur
Turkowska Joanna, mgr XV 21-13 joanna.turkowska
Tyszka Agata, mgr VIII 21-29 agata.tyszka
U     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Ulatowski Filip, dr VIII 20-21 filip.ulatowski
Upadhyay Nitinkumar VI 21-22 nitinkumar.upadhyay
V     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Vakuliuk Olena, dr X 20-20 olena.vakuliuk
W     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Walaszek Dominika, mgr XV 21-12 dominika.walaszek
Wasiłek Sylwia, mgr VIII 21-33 sylwia.wasilek
Wasilewska Alicja, mgr I 21-23 sylwia.wasilewska
Węcławski Marek, inż. X 20-37 marek.weclawski
Wicha Jerzy, prof. dr hab. XIII 20-18 jerzy.wicha
Więcław Michał, mgr inż. II 21-24 michal.wieclaw
Wierzba Aleksandra, mgr XV 21-02 aleksandra.wierzba
Wierzbicki Michał, dr IX 21-01 michal.wierzbicki
Wilk Monika, mgr XX 21-03 monika.wilk
Włoszczak Łukasz XIII 20-30 lukasz.wloszczak
Wojciechowski Krzysztof, prof. dr hab. I 20-52 krzysztof.wojciechowski
Wołos Agnieszka mgr inż. XI 20-84
pok.19 bud.hotel.
agnieszka.wolos
Woźny Mateusz, dr V 20-35 mateusz.wozny
Wróbel Zbigniew, dr hab. VII 22 632-83-95
20-34
zbigniew.wrobel
Y     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Young David, dr X 21-27 david.young
Z     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Zambroń Bartosz, dr II 21-41 bartosz.zambron
Zapaśnik Wanda ADM 23-27 wanda.zapasnik
Zimnicka Magdalena, dr I 21-23 magdalena.zimnicka
Ż     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Żak Bożena XVII 20-04 bozena.zak
Żarczyński Romuald, płk. ADM 33-41 romuald.zarczynski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej