Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Konkursy ofert w roku 2019

Konkursy ofert w 2019 roku

Archiwalne konkursy ofert »


KONKURSY OFERT W ROKU 2019

Konkurs ofert na usługę rzecznika patentowego

Data umieszczenia ogłoszenia: 05.02.2019

Ogłoszenie - PDF»

Załącznik nr 1 - Oświadczenie »

Załącznik nr 2 - Formularz »

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamóweinia na dostawę ciekłego helu

Data umieszczenia ogłoszenia: 21.01.2019

Ogłoszenie - PDF»

Formularz oferty - DOC»

ROZSTRZYGNIĘCIE »


Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia na zakup urzadzenia do pomiarów fotostabilności

Data umieszczenia ogłoszenia: 15.01.2019

Ogłoszenie - PDF»

ROZSTRZYGNIĘCIE »


Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia na dostawę suchego lodu.

Data umieszczenia ogłoszenia: 10.01.2019

Zaproszenie do składania ofer»

Ogłoszenie - PDF»

Załącznik nr 1 - DOC»

Formularz oferty - DOC»

Załącznik nr 3 - DOC»

ROZSTRZYGNIĘCIE »


KONKURSY OFERT W ROKU 2018

Zakup Zestawu oczyszczania wody składający się z urządzenia produkującego wodę stopnia analitycznego wraz ze zbiornikiem o poj. 30 l oraz stacji doczyszczającej do wody ultraczystej.

Data umieszczenia ogłoszenia: 26.11.2018

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Konkurs ofert na usługę rzecznika patentowego - UNIEWAŻNIONY

Data umieszczenia ogłoszenia: 30.08.2018

UNIEWAZNIENIE »

Ogłoszenie - PDF»

Załącznik nr 1 - Oświadczenie »

Załącznik nr 2 - Formularz »

załącznik nr 3 - Wzór umowy »
ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY OFERT W ROKU 2018

Konkurs ofert na przeprowadzenie audytu działalności statutowej

Data umieszczenia ogłoszenia: 07.08.2018

Ogłoszenie - PDF»

Załącznik nr 1 - Formularz »

Załącznik nr 2 - Wykaz audytów »

załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu »

ROZSTRZYGNIĘCIE »


Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Data umieszczenia ogłoszenia: 20.03.2018

Ogłoszenie - PDF»

Formularz oferty - DOC»

ROZSTRZYGNIĘCIE »


Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia na dostawę suchego lodu.

Data umieszczenia ogłoszenia: 08.01.2018

Ogłoszenie - PDF»

Formularz oferty - DOC»

ROZSTRZYGNIĘCIE »


ARCHIWALNE KONKURSY OFERT W ROKU 2017

Konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok.

Data umieszczenia ogłoszenia: 03.11.2017

Ogłoszenie - PDF»

ROZSTRZYGNIĘCIE »

!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE !!! dn. 3 listopada 2017 r.

Konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Data umieszczenia ogłoszenia: 26.10.2017

Ogłoszenie - PDF»

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

Data umieszczenia ogłoszenia: 23.03.2017

Ogłoszenie - PDF»

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia na zakup Cyrkulującego termostatu chłodzącego.

Data umieszczenia ogłoszenia: 30.01.2017

Ogłoszenie - PDF»

ROZSTRZYGNIĘCIE »Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia na dostawę ciekłego helu.

Data umieszczenia ogłoszenia: 30.01.2017

Ogłoszenie - PDF»

ROZSTRZYGNIĘCIE »Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia na dostawę suchego lodu.

Data umieszczenia ogłoszenia: 03.01.2017

Ogłoszenie - PDF»

Formularz oferty - DOC»

ROZSTRZYGNIĘCIE »ARCHIWALNE KONKURSY OFERT W ROKU 2016:

Konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Data umieszczenia ogłoszenia: 08.11.2016

Ogłoszenie - PDF»

ROZSTRZYGNIĘCIE »


Osoba do kontaktu:
Krystyna Jakubczak tel. 22 3432324
krystyna.jakubczak@icho.edu.plKonkurs ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu Maestro.

Data umieszczenia ogłoszenia: 19.07.2016

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Nowe, efektywne metody syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych poprzez selektywne utleniające sprzęganie”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu Maestro.

Podmioty zainteresowane konkursem, proszę o przesłanie ofert na przeprowadzenie audytu projektu do dnia 31.07.2016 roku na adres:

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa


Dane dotyczące projektu:

  • Numer umowy UMO-2012/06/A/ST5/00216
  • Kwota projektu 2.382.200,00 PLN
  • Termin realizacji projektu od 08.04.2013 do 08.04.2018
  • Do dnia audytu projekt został zrealizowany w 70%.


Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.09.2011 (Dz.U. Nr 207 poz.1237) w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu powinno być dostarczone do Instytut Chemii Organicznej PAN do dnia 31.08.2016 roku.Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej