Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Konferencje Naukowe i Szkoły

Konferencje Naukowe i Szkoły organizowane lub współorganizowane przez ICHO PAN

AKTUALNE / NADCHODZĄCE WYDARZENIAXth SYMPOSIUM: NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, PHYSICS AND BIOLOGICAL SCIENCES

WARSAW, 26–28 September 2018

SympNMR2018


Organizers: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences

Dates: 26–28 September 2018

Venue: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences


More information under this address: www.SympNMR2018.pl »Konferencja o zasięgu międzynarodowym, organizowana już po raz dziewiąty przez Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Program naukowy konferencji obejmuje badania struktury związków chemicznych, ustalanie zależności pomiędzy strukturą i funkcją układów o znaczeniu biologicznym oraz nowoczesne techniki eksperymentalne.

Strona domowa Sympozjum: www.SympNMR2018.pl

E-mail:sympnmr@icho.edu.plInstytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej