Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Konferencje Naukowe i Szkoły / Archiwum Konferencji Naukowych i Szkół

Konferencje Naukowe i Szkoły organizowane lub współorganizowane przez ICHO PAN

MINIONE WYDARZENIA


KONFERENCJA DOTYCZĄCĄ NAJNOWSZYCH OSIĄGNIĘĆ W CHEMII PORFIRYNOIDÓW

Warszawa, 29 czerwca 2018, godz. 8:50


PORPH


W dniu 29 czerwca 2018 odbyła się konferencja dotyczącą najnowszych osiągnięć w chemii porfirynoidów. Wydarzenie to było darmowe, bez potrzeby rejestracji.

Pełna informacja »WARSZTATY CHEMICZNE W INSTYTUCIE CHEMII ORGANICZNEJ PAN

Warszawa, 27.11-01.12 2017


W dniach 27 listopada - 1 grudnia 2017 roku w Instytucie Chmeii Organicznej PAN odbędą się warsztaty naukowe dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Poniżej znajdują się opisy teamtyki badawczej zespołów, które podjęły się przyąć Młodzież na krótki staż.

Kwalifikacją na warsztaty zajmuje się Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.


Tematyka badawcza zespołów ICHO PAN:

Nauki Chemiczne w XXI w. - prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza

Synteza produktów naturalnych - prof. dr hab. Bartłomiej Furman

Reakcje inspirowane światłem - Dorota Gryko prof. dr hab.

Mimetyki Cukrów - prof. dr hab. Sławomir Jarosz

Sacharoza i jej chemia - prof. dr hab. Sławomir Jarosz

Dendrymery w terapii genowej - prof. dr hab. Zofia Lipkowska

Betulina i jej pochodne - dr hab. Zbigniew Pakulski

Kapsuły molekularne - dr hab. Agnieszka Szumna

Spektrometria mas - prof. dr hab. Witold Danikiewicz

Biotransformacja - prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

Nukleofilowe podstawienie wodoru - prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza

Dynamiczna chemia kombinatoryjna - dr Filip UlatowskiIXth SYMPOSIUM: NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, PHYSICS AND BIOLOGICAL SCIENCES

WARSAW, 28–30 September 2016

Organizers: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences

Dates: 28–30 September 2016

Venue: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences


More information under this address: http://www.icho.edu.pl/SympNMR2016 »Konferencja o zasięgu międzynarodowym, organizowana już po raz dziewiąty przez Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Program naukowy konferencji obejmuje badania struktury związków chemicznych, ustalanie zależności pomiędzy strukturą i funkcją układów o znaczeniu biologicznym oraz nowoczesne techniki eksperymentalne.

Strona domowa Sympozjum: http://www.icho.edu.pl/SympNMR2016

E-mail:ichokmrj@icho.edu.plKONFERENCJA

"The Polish-German Conference on organic chemistry"

9-14 października 2016 r.

Organizator: IChO PAN

Pełna informacja »SYMPOZJUM

"Biotransformations for pharmaceutical and cosmetic industry"

30 czerwca – 2 lipca 2016 r.

Organizator: IChO PAN

Symposium BIO2016

The aim of our interdisciplinary meeting is to bring together specialists of white biotechno-logy and coil a system of col-laborative research considering the experience of chemists, biochemists, biotechnologists and microbiologists.

More information
/ Pełna informacja »

KONFERENCJA "10th Poland-Korea Joint Organic Chemistry Conference"

9-10 maja 2016 r.

Organizator: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Konferencja PKOCC

The intention of this conference is to develop and facilitate collaboration between major leaders in the field. Moreover, young scientists can broaden their horizons during the scientific sessions.

More information
/ Pełna informacja »33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry"

SZCZYRK, 10–15 Maja 2015

W dniach 10–14 maja 2015 r. odbyła się w Szczyrku międzynarodowa konferencja naukowa pt. „33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry”. Została ona zorganizowana wspólnie przez Instytut Chemii Organicznej PAN i Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Praktyczną stroną organizacji zajął się Komitet organizacyjny, w skład którego weszli pracownicy i doktoranci Zespołu I IChO PAN pod przewodnictwem prof. Witolda Danikiewicza. Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki hojności sponsorów, którymi były firmy reprezentujące w Polsce czołowych producentów spektrometrów mas: AB Sciex, Anchem, Bruker, Perlan Technologies, Shim-Pol i Waters. Dzięki dotacjom tych firm została utrzymana podstawowa zasada konferencji z cyklu IMMS, którą jest brak opłaty konferencyjnej dla uczestników. Ma to na celu maksymalne ułatwienie uczestnictwa w konferencji młodych pracowników naukowych i doktorantów. Miejscem konferencji był hotel „Meta” bardzo ładnie położony u podnóża Skrzycznego.

33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry

W konferencji wzięło udział 133 uczestników, w tym 66 z zagranicy. W ramach jej programu wygłoszono 33 20-minutowe komunikaty oraz zaprezentowano 72 postery. Przedmiotem konferencji były wszystkie aspekty współczesnej spektrometrii mas, zarówno z obszaru badań podstawowych, jak i zastosowań praktycznych, w takich dziedzinach jak biochemia, medycyna, farmacja, ochrona środowiska i wiele innych. Cechą szczególną konferencji z cyklu IMMS jest umożliwienie bezpośrednich kontaktów młodych pracowników naukowych i osób wykorzystujących spektrometrie mas jako narzędzie codziennej pracy z doświadczonymi badaczami, pracującymi w tej dziedzinie. Tym kontaktom sprzyja – mająca swój wyraz w nazwie imprezy – bardzo nieformalna i przyjazna atmosfera panująca podczas konferencji.

33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry

Ze strony Instytutu Chemii Organicznej PAN w konferencji wzięło udział 12 osób, czyli cały Zespół Spektrometrii Mas, którego członkowie stanowili równocześnie Komitet Organizacyjny IMMS. Komunikaty ustne wygłosiły dr Magdalena Zimnicka („Gas-phase association modes of monopyrene tweezers through experimental and theoretical approaches”) i mgr Barbara Repeć („Gas-phase reactions of methyl thiocyanate and dimethyl disulfide with carbanions”). Ponadto Zespół I zaprezentował 7 posterów.

33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry
33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry

Organizacja konferencji i jej poziom naukowy zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników imprezy, którzy dali temu wyraz zarówno w oficjalnych podziękowaniach na koniec konferencji, jak i w nieformalnych rozmowach z organizatorami. Do poziomu konferencji dostosowała się także pogoda, dzięki czemu było możliwe zorganizowanie na koniec wycieczki na Skrzyczne. Za rok 34. Informal Meeting on Mass Spectrometry odbędzie się we Włoszech, w miejscowości Fiera di Primiero w Dolomitach.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie: http://imms2015.pl »

Wkrótce pojawią się tam także streszczenia wykładów i posterów zaprezentowanych podczas konferencji.PANEL PROJEKTU

„Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”

14–15 listopada 2014 r.

Organizator: IChO PAN

W dniach 14-15 listopada 2014 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS odbył się VI Panel Projektu: Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2.

Agenda spotkania »SYMPOZJUM "CHEMIA ORGANICZNA WCZORAJ I DZIŚ"

WARSZAWA, 12–13 Listopada 2014

Organizator: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Termin:12-13 listopada 2014

Miejsce: 1 dzień: Hotel GROMADA LOTNISKO, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa

2 dzień: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, WarszawaSympozjum "CHEMIA ORGANICZNA WCZORAJ I DZIŚ" połączone z obchodami 60-lecia powstania Zakładu Syntezy Organicznej, 50-lecia powstania Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Jubileuszu 80-lecia urodzin prof. Mieczysława Mąkoszy.

Więcej informacji »

Ewentualne komentarze prosimy kierować na e-mail:50lecie@icho.edu.plSYMPOZJUM "Biotransformations for pharmaceutical and cosmetic industry"

23–25 października 2014 r.

Organizator: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Symposium BIO2014

The aim of our interdisciplinary meeting was to bring together specialists of white biotechnology and coil a system of collaborative research considering the experience of chemists, biochemists, biotechnologists and microbiologists.

More information / Pełna informacja »VIIIth SYMPOSIUM: NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, PHYSICS AND BIOLOGICAL SCIENCES

WARSAW, 24–26 September 2014

Organizers: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences

Dates:24–26 September 2014

Venue: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences


More information under this address: http://www.icho.edu.pl/SympNMR2014 »Konferencja o zasięgu międzynarodowym, zorganizowana po raz ósmy przez Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Program naukowy konferencji obejmował badania struktury związków chemicznych, ustalanie zależności pomiędzy strukturą i funkcją układów o znaczeniu biologicznym oraz nowoczesne techniki eksperymentalne.

Strona domowa Sympozjum: http://www.icho.edu.pl/SympNMR2014

E-mail:ichokmrj@icho.edu.plKonferencja "Organic Functional Dyes Conference"

WARSZAWA, 16 maja 2014

Organizator: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Termin: 16 maja 2014

Miejsce: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa


W dniu 16-go maja odbyła się jednodniowa konferencja z okazji zakończenia grantu TEAM-2009-4/3 kierowanego przez prof. Daniela Gryko "Organic Functional Dyes Conference". Wykłady wygłosili stypendyści grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz zaproszeni goście. Wykłady rozpoczęły się o 8:50 w Auli ICHF-ICHO. Dokładny plan znajduje się w zakładce » .

Wstęp wolny.
Sympozjum CUKRY – CHIRALNE SUROWCE ODNAWIALNE W SYNTEZIE I ANALIZIE CHEMICZNEJ
połączone z obchodami Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. Janusza Lipkowskiego

Warszawa, 12 kwietnia 2013 r.

Organizator: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Termin: 12 kwietnia 2013 r.

Miejsce: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa


SYMPOZJUM WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ:

ORAZ SPONSORÓW:

LINEGAL CHEMICALS Sp. z o.o.

WITKO Group


PROGRAM SYMPOZJUM

Godzina Wykład
830-840 Powitanie – Sławomir Jarosz
840-910 Janusz Jurczak, Instytut Chemii Organicznej PAN

wykład o prof. Januszu Lipkowskim
910-1000 Akira Harada, Osaka University, Japonia

Macroscopic Self-Assembly and Self-Healing
through Molecular Recognition
1000-1030 Kim Larsen, Aalborg University, Dania

Production and characteristics of cyclodextrin crystalforms
1030-1050 Przerwa kawowa / Coffee break
1050-1120 Andrzej Katrusiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Sucrose compressed into a new polymorph


Sesja sprawozdawcza Projektu POIG.01.01.02-14-102/09

1120-1150 Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN

Zadanie 1, Zadanie 2
1150-1220 Bartłomiej Furman, Marek Chmielewski, IChO PAN

Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5
1220-1300 Przerwa obiadowa / Lunch
1300-1330 Janusz Jurczak, Instytut Chemii Organicznej PAN

Zadanie 6, Zadanie 7
1330-1400 Janusz Lipkowski, Instytut Chemii Fizycznej PAN

Zadania 8-10
1400-1420 Wiesław Szeja, Politechnika Śląska

Zadania 17-18
1420-1440 Wojciech Sas, Magdalena Popławska, Politechnika Warszawska

Zadanie 13, Zadanie 14
1440-1500 Henryk Myszka, Janusz Madaj, Uniwersytet Gdański

Zadanie 15, Zadanie 16
1500-1520 Bogusław Kryczka, Uniwersytet Łódzki

Zadania 11-12


Program do pobrania: Pobierz Program Pobierz »


Sponsor Adres Telefon, fax, e-mail Strona WWW
LINEGAL CHEMICALS
Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 6317281
fax: +48 22 6327355
e-mail:info@linegal.com.pl
www.linegal.com.pl
WITKO Group
Projektowanie, Wyposażanie Laboratoriów i Serwis
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
tel.: +48 426763435
fax.: +48 426763443
kom.: +48 661945236
e-mail:info@witko.com.pl

www.witko.com.plZimowa Szkoła Nowoczesnej Chemii Organicznej

Szczyrk luty/marzec 2013 r.

Organizator: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Termin: przełom lutego-marca 2013 roku

Miejsce: Szczyrk


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie organizuje od roku 1992 "Zimowe Szkoły Nowoczesnej Chemii Organicznej". Odbywają się one na przełomie lutego i marca w Szczyrku (tylko dwa razy odbyły się w Krynicy). "Szkoły" przeznaczone są dla studentów ostatnich semestrów studiów chemicznych. Celem Szkoły jest umożliwienie studentom zainteresowanym pracą badawczą w dziedzinie szeroko rozumianej chemii organicznej zapoznanie się z jej wybranymi zagadnieniami, takimi jak na przykład nowoczesne metody syntezy organicznej, planowanie syntez, czy też zastosowanie nowoczesnych metod spektroskopowych do ustalania budowy cząsteczek związków organicznych.


Do tej pory odbyło się 21 szkół, a 22-a została zorganizowana na przełomie lutego i marca 2013 roku w Szczyrku.


Zajęcia podczas "Szkoły" odbywają się systemem seminaryjnym: każdy dzień rozpoczyna wykład jednego z zaproszonych specjalistów z danej dziedziny, po czym odbywa się dyskusja, a następnie krótkie wystąpienia uczestników Szkoły, w czasie których przedstawiają oni tematykę wykonywanej (lub planowanej) pracy dyplomowej. Doświadczenia z poprzednich "Szkół" wskazują, że atmosfera w czasie ich trwania sprzyja także licznym kontaktom nieformalnym, umożliwiającym swobodną wymianę poglądów na tematy, na które zabrakło miejsca podczas seminariów. Zgodnie z zasadą "w zdrowym ciele zdrowy duch" przewidziany jest czas na rekreację fizyczną - zabranie nart ze sobą jest wysoce wskazane, a butów turystycznych - wręcz konieczne!

Pełną informację na temat Szkoły można znaleźć pod adresem:
Zimowa Szkoła Nowoczesnej Chemii Organicznej »RENEWABLE RAW MATERIALS IN ORGANIC SYNTHESIS

WARSAW, 19 October 2012

Organizers: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences

Dates: 19 October 2012

Venue: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences


More information under this address: http://www.ichopan2.pl/osc.html »NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, PHYSICS AND BIOLOGICAL SCIENCES

WARSAW, 26–28 September 2012

Organizers: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences

Dates: 26–28 September 2012

Venue: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences


More information under this address: http://www.icho.edu.pl/SympNMR2012 »
Polsko-Koreańskie Sympozjum Chemii Organicznej

Białystok, 8-9.05.2012 r.

Organizator: Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie oraz Uniwersytet w Białymstoku

Termin: 8-9 maja 2012 roku

Miejsce: Białystok


Uniwersytet w Białymstoku był gospodarzem VIII Bilateralnej Konferencji Polsko-Koreańskiej.

Te bilateralne sympozja mają celu integrację środowiska chemików polskich i koreańskich co powinno prowadzić (i prowadzi) do wspólnych projektów badawczych. W obu krajach chemia jest bardzo dobrze rozwinięta i lokuje się w czołówce nauk w świecie. Partnerzy koreańscy i polscy kooperują w pracach nad rozwojem syntetycznych i biotechnologicznych metod skierowanych na otrzymanie produktów o interesujących właściwościach biologicznych i/lub nowych materiałów. Poza oczywistym celem naukowym takich spotkań jest jeszcze inny aspekt: poznanie zupełnie innego kulturowo i geograficznie kraju jakim dla Polaków jest Republika Korei Płd. (i odwrotnie). Konferencje organizowane są naprzemiennie przez stronę koreańską (KOSEF obecnie NRF) oraz polską (Instytut Chemii Organicznej; także we współpracy z Uniwersytetami w Polsce). W ramach dwudniowej sesji naukowej wykłady wygłasza 7-10 naukowców koreańskich oraz taka sama liczba badaczy z Polski.

Spotkania te mają już kilkunastoletnią tradycję; pierwsze z nich zorganizowano w Daejong (organizatorem był Korean Research Institute of Chemical Technology = KRICT) w 1998 r. Drugie odbyło się w Zakopanem (organizacja IChO PAN, 1999). Kolejne konferencje zorganizowano w Seulu (Hanyang University, 2001), Warszawie (IChO PAN, 2002), Gimhae (Inje University, 2004) i Poznaniu (UAM wspólnie z ICHO, 2006). Ostatnie spotkanie z tego cyklu (7th Poland-Korea Joint Organic Chemistry Conference, 7th KPOC) zostało zorganizowane w Korei (Kangwon National University, Chun Cheon) w roku 2008.

Obecnie Instytut Chemii Organicznej PAN podjął się organizacji ósmej już konferencji tego cyklu, tym razem na Uniwersytecie w Białymstoku (współorganizator prof. Jacek Morzycki). Dla gości koreańskich przewidujemy (oprócz sesji naukowej) wycieczki do najpiękniejszych miejsc tej części Polski.

Do pobrania Program VIII Polsko-Koreańskiego Sympozjum Chemii Organicznej: Plik PDF »Zimowa Szkoła Nowoczesnej Chemii Organicznej

Szczyrk 26.02-2.03.2012 r.

Organizator: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Termin: 26 lutego - 2 marca 2012 roku

Miejsce: Szczyrk


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie organizuje od roku 1992 "Zimowe Szkoły Nowoczesnej Chemii Organicznej". Odbywają się one na przełomie lutego i marca w Szczyrku (tylko dwa razy odbyły się w Krynicy). "Szkoły" przeznaczone są dla studentów ostatnich semestrów studiów chemicznych. Celem Szkoły jest umożliwienie studentom zainteresowanym pracą badawczą w dziedzinie szeroko rozumianej chemii organicznej zapoznanie się z jej wybranymi zagadnieniami, takimi jak na przykład nowoczesne metody syntezy organicznej, planowanie syntez, czy też zastosowanie nowoczesnych metod spektroskopowych do ustalania budowy cząsteczek związków organicznych.


Do tej pory odbyło się 20 szkół, a 21-ta będzie zorganizowana w dniach 26 lutego - 2 marca 2012 roku w Szczyrku.


Zajęcia podczas "Szkoły" odbywają się systemem seminaryjnym: każdy dzień rozpoczyna wykład jednego z zaproszonych specjalistów z danej dziedziny, po czym odbywa się dyskusja, a następnie krótkie wystąpienia uczestników Szkoły, w czasie których przedstawiają oni tematykę wykonywanej (lub planowanej) pracy dyplomowej. Doświadczenia z poprzednich "Szkół" wskazują, że atmosfera w czasie ich trwania sprzyja także licznym kontaktom nieformalnym, umożliwiającym swobodną wymianę poglądów na tematy, na które zabrakło miejsca podczas seminariów. Zgodnie z zasadą "w zdrowym ciele zdrowy duch" przewidziany jest czas na rekreację fizyczną - zabranie nart ze sobą jest wysoce wskazane, a butów turystycznych - wręcz konieczne!

Pełną informację na temat Szkoły można znaleźć pod adresem:
Zimowa Szkoła Nowoczesnej Chemii Organicznej »CHEMISTRY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Warsaw, 23-24 November 2011

Organizers:

 • Committee of Chemistry, Polish Academy of Sciences
 • Warsaw University of Technology
 • Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences
 • ICSU – International Council of Sciences
 • Polish Chamber of Chemical Industry(+ CEFIC)
 • Dates: 23-24 November 2011

  Venue: Warsaw University of Technology
  Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences

  The conference is organized within International Year of Chemistry under honor patronage of the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski.

  More information under this address: http://www.icho.edu.pl/csd2011 »


  Microsymposium on Asymmetric Synthesis

  Warszawa 7.09.2011

  Organizator: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Zespół VI / Jacek Młynarski

  Termin: 7 września 2011

  Miejsce: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

  Program: Pobierz Program Pobierz »

  Książka Abstraktów: Pobierz Książkę Abstraktów Pobierz »


  W tym roku po raz kolejny zapraszamy do uczestnictwa w jednodniowym sympozjum, którego tematyka dotyczy wybranych zagadnień współczesnej syntezy asymetrycznej. Nasze zaproszenie przyjęli wybitni naukowcy:

  prof. Petri Pihko »»

  prof. Shu Kobayashi »»

  Do wzięcia udziału w naszym spotkaniu naukowym zachęcamy wszystkich zainteresowanych. Szczególnie zaproszenie kierujemy do młodych naukowców, którzy w tym roku będą mieli okazję do zaprezentowania swoich wyników badań na sesji posterowej.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie abstraktów do końca lipca na adres:
  microsymposium2011@gmail.com

  Wzór abstraktu do pobrania »

  Program poprzednich konferencji:

  2008 : Pobierz »

  2009: Pobierz »

  2010: Pobierz »

  Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej