Zespół XXII

03/12/2018
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Obliczenia teoretyczne właściwości cząsteczek

 

Kierownik:

Prof. dr hab. Michał Jaszuński
e-mail: michal.jaszunski@icho.edu.pl

Doktorat, 1973 Instytut Chemii Organicznej PAN
Habilitacja, 1984 Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Staże podoktorskie i inne dłuższe pobyty zagraniczne, University of Strassbourg, 1975, University of Sheffield, 1981, Texas A&M University, 1987
Profesor tytularny, 2000

Realizowane granty:

M. Jaszuński, P. Swider, S.P.A.Sauer, „Through-space spin-spin coupling constants involving fluorine: benchmarking DFT functionals”, Molecular Physics, 2019, 1362-3028

2018

K. Jakubowska, M. Pecul, and M. Jaszunski  „Spin–spin coupling constants in HCCXH3 molecules; X = C, Si, Ge, Sn and Pb” , Theor. Chem. Acc., 137:41, 2018.

T. E. Field-Theodore, M. Olejniczak, M. Jaszunski, and D. J. D. Wilson „NMR shielding constants in group 15 trifluorides”, Phys. Chem. Chem. Phys., 20:23025–23033, 2018.

A. Antusek, M. Repisky, M. Jaszunski, K. Jackowski, W. Makulski, and M. Misiak „Nuclear magnetic dipole moment of 209Bi from NMR experiments”, Phys. Rev. A, 98:052509, 2018.

2016

Antušek, A.; Jaszuński, M.; “Accurate Non-relativistic Calculations of NMR Shielding Constants”, page 186 in „Gas Phase NMR”, ed. K. Jackowski, M. Jaszuński, The Royal Society of Chemistry, 2016.

2014

Jaszuński, M,, Demissie, T. B.; Ruud, K. , J. Phys. Chem. A. 2014, 118, 9588 ,“Spin-Rotation and NMR Shielding Constants in XF Molecules (X = B, Al, Ga, In and Tl)”.

Garbacz, P.; Makulski, W. ;Jaszuński, M,, Phys. Chem. Chem Phys. 2014, 16, 21559, “The NMR spin-spin coupling constant 1J(31P, 1H) in an isolated PH3 molecule”

Gao, B.; Ringholm, M.; Bast, R.; Ruud, K.; Thorvaldsen, A. J.; Jaszuński, M,, J. Phys. Chem. A. 2014, 118, 748; “Analytic density-functional theory calculations of pure vibrational hyperpolarizabilities: the first dipole hyperpolarizability of retinal and related molecules”, Erratum – ibid. 2014, 118,2835.

2012

Helgaker, T.; Jaszuński, M.; Garbacz, P.; Jackowski, K., Mol. Phys. 2012, 110, 2611, “The NMR indirect nuclear spin–spin coupling constant of the HD molecule”.

Jaszuński, M.; Antušek, A.; Garbacz, P.; Jackowski, K.; Makulski, W.; Wilczek, M., Progr. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 2012, 67, 49, “The determination of accurate nuclear magnetic dipole moments and direct measurement of NMR shielding constants”.

Jaszuński, M.; Rizzo, A.; Ruud, K., “Molecular electric, magnetic and optical properties”. In J. Leszczynski, editor, Handbook of Computational Chemistry, page 361, Springer, 2012.

2010

Jackowski, K.; Jaszuński, M.; Wilczek, M., J. Phys. Chem. A. 2010, 114, 2471, “Alternative approach to the standardization of NMR spectra. Direct measurement of nuclear magnetic shielding in molecules”.

2008

Helgaker, T.; Jaszuński, M.; Pecul. M., Progr. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 2008, 53, 249, “The quantum-chemical calculation of NMR indirect spin-spin coupling constants”.

2005

Antušek, A.; Jackowski, K.; Jaszuński, M.; Makulski, W.; Wilczek, M., Chem. Phys. Lett. 2005, 411, 111, “Nuclear magnetic dipole moments from NMR spectra”.

2004

Cencek, W.; Jeziorska, M.; Bukowski, R,; Jaszuński, M.; Jeziorski, B.; Szalewicz, K., J. Phys. Chem. A, 2004, 108, 3211, “Helium dimer interaction energies from Gaussian geminal and orbital calculations”.

2003

Moszynski, R.; Łach, G.; Jaszuński, M.; Bussery-Honvault, B., Phys. Rev. A, 2003, 68, 052706, “Long-range relativistic interactions in the Cowan-Griffin approximation and their QED retardation. Application to helium, calcium, and cadmium dimers”.

2002

Coriani, S.; Pecul, M.; Rizzo, A.; Jørgensen, P.; Jaszuński, M., J. Chem. Phys., 2002, 117, 6417, “Ab initio study of magnetochiral birefringence”.

2001

Hald, K.; Jørgensen, P.; Olsen, J.; Jaszuński, M., J. Chem. Phys., 2001, 115, 671, “An analysis and implementation of a general coupled cluster approach to excitation energies with application to the B molecule”.

Jaszuński, M.; Rizzo, A.; Jørgensen, P., Theor. Chem. Acc., 2001, 106, 251, “Coupled cluster calculation of dispersion contributions to interaction energies and polarizabilities”.

Pecul, M.; Dodziuk, H.; Jaszuński, M.; Lukin, O.; Leszczyński, J., Phys. Chem. Phys. 2001, 3, 1986, “Ab initio calculations of the NMR spectra of [1.1.1]propellane and bicyclo[1.1.1]pentane”.

2000

Jaszuński, M.; Klopper, W.; Noga, J., J. Chem. Phys., 2000, 113, 71, “Explicitly correlated coupled cluster R12 calculations of the dipole polarizability of He2”.

1999

Helgaker, T.; Jaszuński, M.; Ruud, K., Chem. Rev., 1999, 99, 293 “Ab initio methods for the calculation of NMR shielding and indirect spin-spin coupling constants”.

Spis publikacji w PDF

Profesorowie:

Prof. dr hab. Michał Jaszuński

Tematyka badań:

Zespół zajmuje się rozwijaniem i zastosowaniem zaawansowanych metod chemii kwantowej w teorii własności molekularnych. Obliczenia ab initio z uwzględnieniem efektów korelacji elektronowej prowadzone były dla stałych ekranowania i stałych sprzężenia spin-spin w NMR, polaryzowalności i hiperpolaryzowalności optycznych i wielu innych własności molekularnych.

No Comments

Skip to content