Zespół IV

03/04/2019
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Chemia sacharozy. Zastosowanie cukrów prostych jako chiralnych bloków budulcowych

 

Kierownik:

prof. dr hab. Sławomir Jarosz
e-mail: slawomir.jarosz@icho.edu.pl

Doktorat: 1979, Instytut Chemii Organicznej, Polskiej Akademii Nauk (promotor: Prof. Aleksander Zamojski)
Stażpodoktorski: Waterloo University (Canada) oraz University of Maryland (USA) 1980/81 (Professor Bert Fraser-Reid)
Visiting Scientist Duke University (USA) 1988/89 (host – Professor B. Fraser Reid)
Habilitacja: 1990 (IChO PAN)
Profesor tytularny: 1999
Kierownik Studium Doktoranckiego IChO PAN (1998-2004)
Zastępca Dyrektora IChO ds. Naukowych (2004-2010)
Koordynator Centrum Doskonałości dla Rozwoju Badań nad Syntezą Nowych Środków Leczniczych z Cukrów (2003 – 2005)
Reprezentant Polski w konsorcjum ERA-Chemistry (2006-2008)
Koordynator projektu: “Sugars as Raw Materials in the Synthesis of the Products with High-Added Value” (ca. 6 mln euro) from European Regional Development Fund (POIG.01.01.02)
Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (2011-obecnie)

Realizowane granty:

OPUS NCN – 2016/21/B/ST5/03382 „Synteza i właściwości kryptandów zawierających rdzeń sacharozy”

OPUS NCN – 2016/21/B/ST5/02141 „Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych” (Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Pakulski).

P. Sokołowska, M. Kowalski, S. Jarosz, „First Synthesis of Cryptands with Sucrose Scaffold, Beilstein”, J. Org. Chem., 2019, 15, 210-217

S. Jarosz, K. Tiara, M. A. Potopnyk, „Stereoselective synthesis of sugar mimetics from simple monosaccharides”, Purr Appl. Chem., 2019

M. A. Potopnyk, D. Volyniuk, R. Luboradzki, M. Ceborska, I. Hladka, Y. Danyliv, J. V. Grazulevicius, „Application of the Suzuki-Miyaura Reaction for the Postfunctionalization of the Benzo[4,5]thiazolo[3,2-c][1,3,5,2]oxadiazaborinine Core: An Approach towards Fluorescent Dyes”, J. Org. Chem., 2019

2018

K. Tiara, M. A. Potopnyk, S. Jarosz, „Synthesis of sucrose-based macrocycle with unsymmetrical monosaccharides „arms” „, Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14, 634–641

K. Łęczycka-Wilk, F. Ulatowski, P. Cmoch, S. Jarosz, ” “Choose-a-Size” Control in the Synthesis of Sucrose Based Thiourea Macrocycles”, Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 6063–6069

B. Chaciak, K. Dąbrowa, P. Świder, S. Jarosz, „Macrocyclic Derivatives with Sucrose Scaffold: Insertion of a Long Polyhydroxylated Linker Between the Terminal 6,6’-Positions”, New J. Chem. 2018, 42, 18578–18584

A. Korda, Z. Pakulski, P. Cmoch, K. Gwardiak, R. Karczewski, „Synthesis of bidesmosidic lupane saponins – comparison of batch and continuous-flow methodologies”, Carbohydr. Res. 2018, 461, 32–37

M. A. Potopnyk, R. Lytvyn, Y. Danyliv, M. Ceborska, O. Bezvikonnyi, D. Volyniuk, J. V. Gražulevičius, „N,O π-Conjugated 4-Substituted 1,3-Thiazole BF2 Complexes: Synthesis and Photophysical Properties”, J. Org. Chem. 2018, 83, 1095–1105

M. A. Potopnyk, D. Volyniuk, M. Ceborska, P. Cmoch, I. Hladka, Y. Danyliv, J. V. Gražulevičius, „Benzo[4,5]thiazolo[3,2-c][1,3,5,2]oxadiazaborinines: Synthesis, Structural, and Photophysical Properties”, J. Org. Chem. 2018, 83, 12129–12142

Pracownicy:

prof. nadzw., dr hab. inż. Zbigniew Pakulski

dr Anna Korda

dr Anna Osuch-Kwiatkowska

dr Mykhaylo Potopnyk

Romuald Karczewski

Doktoranci:

mgr inż. Kinga Kuczyńska

mgr inż. Łukasz Szyszka

mgr Patrycja Sokołowska

mgr inż. Karolina Tiara

Studenci:

Aleksandra Lenart

Tymoteusz Żołdak

Tematyka badań:

Wysoce luminescencyjne kompleksy boru.

Projekt ten jest skoncentrowany na opracowaniu nowych luminescencyjnych związków organoboronowych do zastosowań optoelektronicznych. Nasze zainteresowania badawcze obejmują dziedziny projektowania molekularnego, syntezy organicznej oraz chemii materiałów.

No Comments