Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Dokumenty / Instrukcje BHP

Dokumenty - instrukcje BHP


Sygnały alarmowe i systemy powiadamiania ludności i instytucji o zgarożeniach i wypadkach nadzwyczajnych dla ICHO PAN

Warszawa, 14 lutego 2017 r.

Do pobrania: Sygnały alarmowe »

Instrukcja BHP dla pracowników i doktorantów, użytkowników laboratoriów ICHO PAN

Warszawa, 19 lipca 2016 r.

Do pobrania: Instrukcja BHP »

Instrukcja BHP dotycząca segregacji i zbierania odpadów w ICHO PAN

Warszawa, 19 lipca 2016 r.

Do pobrania: Instrukcja BHP »

Instrukcja BHP przy magazynowaniu substancji niebezpiecznych

Warszawa, 19 lipca 2016 r.

Do pobrania: Instrukcja BHP »

Instrukcja BHP przy pracy z substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia

Warszawa, 19 lipca 2016 r.

Do pobrania: Instrukcja BHP »

Instrukcja obsługi wyparki

Warszawa, 19 lipca 2016 r.

Do pobrania: Instrukcja BHP »

Instrukcja obsługi pompy próżniowej

Warszawa, 19 lipca 2016 r.

Do pobrania: Instrukcja BHP »

Instrukcja obsługi generatora wodoru

Warszawa, 19 lipca 2016 r.

Do pobrania: Instrukcja BHP »

Instrukcja obsługi liofilizatora

Warszawa, 19 lipca 2016 r.

Do pobrania: Instrukcja BHP »

Regulamin pracy – ochrona radiologiczna

Warszawa, 19 lipca 2016 r.

Do pobrania: Instrukcja BHP »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej