Zespół III

23/01/2019
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Zastosowania chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej

 

Kierownik:

Prof. dr. hab. inż. Karol Grela
e-mail: karol.grela@icho.edu.pl
prof.grela@gmail.com

Doktorat: Instytut Chemii Organicznej PAN, Polska, 1998
Staż podoktorski, MPI, Mülheim nad Rurą, Niemcy, 1999-2000
Habilitacja, Instytut Chemii Organicznej PAN, Polska, 2003
Profesor tytularny, 2008

Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 1998
Stypednium Alexandra von Humboldta, 1999
Nagroda PAN im. Włodzimierza Kołosa, 2003
Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie i Wilhelma Klemma Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego, 2007
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w roku 2009 w Kategorii Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, 2010
Nagroda Premiera RP za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2009
Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2014
Nagroda Francuskiego Towarzystwa Chemicznego, 2015
Medal Kostaneckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2016
Fellow ChemPubSoc Europe, 2018

Edytor czasopisma Beilstein Journal of Organic Chemistry, od 2019
Członek Editorial Board czasopisma European Journal of Organic Chemistry, od 2017
Członek Editorial Board czasopisma Chemistry—an European Journal, od 2014
Członek International Advisory Board of Organometallics, 2010-2012
Członek Scientific Advisory Board firmy Polpharma SA, od 2013

Realizowane granty:

2018

G.K. Zieliński, J. Majtczak, M. Gutowski, K. Grela, „A Selective and Functional Group-Tolerant Ruthenium-Catalyzed Olefin Metathesis/Transfer Hydrogenation Tandem Sequence Using Formic Acid as Hydrogen Source”, J. Org. Chem., 2018, 83, 2542-2553.

K. Młodzikowska, A.A. Rajkiewicz, K. Grela, B. Trzaskowski, „Boron–boron, carbon–carbon and nitrogen–nitrogen bonding in N-heterocyclic carbenes and their diazaboryl and triazole analogues: Wanzlick equilibrium revisited”, New J. Chem., 2018, 42, 6183-6190

A. Zieliński, G. Szczepaniak, R. Gajda, K. Woźniak, B. Trzaskowski, D. Vidović, A. Kajetanowicz, K. Grela, „Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts Systematically Modified in Chelating Benzylidene Ether Fragment: Experiment and Computations”, Eur. J. Inorg. Chem., 2018, 3675-3685.

J. Czaban-Jóźwiak, Ł. Woźniak, A. Ulikowski, K. Kwiecińska, A.A. Rajkiewicz, K. Grela, „Modification of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes (POSS) Molecules by Ruthenium Catalyzed Cross Metathesis”, Molecules, 2018, 23, 1722-2553.

2015

G. Szczepaniak, K. Urbaniak, C. Wierzbicka, K. Kosiński, K. Skowerski, K. Grela, „High-Performance Isocyanide Scavengers for Use in Low-Waste Purification of Olefin Metathesis Products”, ChemSusChem, 2015, 8, 4139–4148.

2014

„Olefin Metathesis: Theory and Practice”, First Edition, K. Grela, Ed.; Wiley & Sons, Inc.; 2014.

2009

C. Samojłowicz, M. Bieniek, K. Grela, „Ruthenium-Based Olefin Metathesis Catalysts Bearing N-Heterocyclic Carbene Ligands”, Chem. Rev., 2009, 109, 3708-3742 (a review).

D. Burtscher, K. Grela, „Aqueous olefin metathesis”, Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 442-454.

2008

K. Grela, „The joy and challenge of small rings metathesis”, Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 5504-5507.

Ł. Gułajski, P. Sledź, A. Lupa, K. Grela, „Olefin metathesis in water using acoustic emulsification”, Green Chem., 2008, 10, 279-282.

Ł. Gułajski, A. Michrowska, J. Narożnik, Z. Kaczmarska, L. Rupnicki, K. Grela, „A Highly Active Aqueous Olefin Metathesis Catalyst Bearing a Quaternary Ammonium Group”, ChemSusChem, 2008, 1, 103-109.

2007

R. Gawin, A. Makal, K. Woźniak, M. Mauduit, K. Grela, „Dormant Ruthenium Catalyst Bearing Chelating Carboxylate Ligand: In Situ Activation and Application in Metathesis Reactions”, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 7206-7209.

H. Clavier, K. Grela, A. Kirschning, M. Mauduit, S.P. Nolan, „Sustainable Concepts in Olefin Metathesis”, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 6786-6801.

2006

M. Bieniek, R. Bujok, M. Cabaj, N. Lugan, G. Lavigne, D. Arlt, K. Grela, „Advanced fine tuning of Grubbs/Hoveyda olefin metathesis catalysts: a further step toward an optimum balance between antinomic properties”, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 13652-13653.

A. Michrowska, K. Mennecke, U. Kunz, A. Kirschning, K. Grela, „A New Concept for the Non Covalent Binding of a Ruthenium-based Olefin Metathesis Catalyst to Polymeric Phases: Preparation of a Catalyst on Raschig Rings”, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 13261-13267.

2004

A. Michrowska, R. Bujok, S. Harutyunyan, V. Sashuk, G. Dolgonos, K. Grela, „Nitro-Substituted Hoveyda-Grubbs Ruthenium Carbenes: Enhancement of Catalysts Activity through Electronic Activation”, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 9318-9325.

2002

K. Grela, S. Harutyunyan, A. Michrowska, „A New Highly Efficient Ruthenium Catalyst for Metathesis Reaction”, Angew. Chem. Int. Ed., 2002, 41, 4038-4040.


Asystenci:

Marcin Lindner

Doktoranci:

Rafał Kusy

Tematyka badań:

Pomimo, że nasze badania obejmują syntezę kompleksów metali, w szczególności katalizatorów metatezy olefin (Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4038; Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 6786), nie jesteśmy grupą metaloorganiczną z prawdziwego zdarzenia, gdyż znacznie bardziej interesuje nas użycie kompleksów metali jako narzędzi w syntezie produktów naturalnych i farmaceutyków, w zrównoważonej produkcji chemicznej (Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 6786), w nietypowych rozpuszczalnikach i wodzie (Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 442), itp.

No Comments

Skip to content