Home Site map
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Home /Scientific Council

Scientific Council of the Institute

Scientific Council 2015 - 2018


Chairman

Prof. dr. hab. Daniel T. Gryko


Vice-chairman

Prof. dr. hab. Zbigniew Florjańczyk (Warsaw University of Technology)


Secretary

Dr. Sebastian SteckoMembers:

 • Dr. Marta Bugaj-Wołukaniec
 • Prof. dr. hab. Marek Chmielewski, Member of the Polish Academy of Sciences
 • Prof. dr. hab. Witold Danikiewicz
 • Prof. dr. hab. Jadwiga Frelek
 • Prof. dr. hab. Bartłomiej Furman
 • Prof. dr. hab. Jacek Gawroński (Adam Mickiewicz University, Poznań), Member of the Polish Academy of Sciences
 • Prof. dr. hab. Karol Grela
 • Dr. hab. Dorota Gryko
 • Prof. dr. hab. Robert Hołyst (Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw)
 • Prof. dr. hab. Sławomir Jarosz
 • Prof. dr. hab. Michał Jaszuński
 • Prof. dr. hab. Jarosław Jaźwiński
 • Prof. dr. hab. Janusz Jurczak, Member of the Polish Academy of Sciences
 • Dr. hab. Zbigniew Kałuża
 • Prof. dr. hab. Ewa Kula-Świeżewska (Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Warsaw)
 • Prof. dr. hab. Paweł Kulesza (University of Warsaw), Member of the Polish Academy of Sciences
 • Prof. dr. hab. Cyryl Latos-Grażyński (University of Wrocław), Member of the Polish Academy of Sciences
 • M.Sc. eng. Arkadiusz Leniak
 • Prof. dr. hab. Zofia Lipkowska
 • Prof. dr. hab. Mieczysław Mąkosza, Member of the Polish Academy of Sciences
 • Prof. dr. hab. Marian Mikołajczyk (Centre of Molecular and Macromolecular Studies PAS, Łódź), Member of the Polish Academy of Sciences
 • Prof. dr. hab. Jacek Młynarski
 • Prof. dr. hab. Jacek Morzycki (University of Białystok)
 • Prof. dr. hab. Stanisław Ostrowski (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)
 • Dr. hab. Zbigniew Pakulski
 • Prof. dr. hab. Stanisław Pasynkiewicz, Member of the Polish Academy of Sciences
 • Prof. dr. hab. Marek Potrzebowski (Centre of Molecular and Macromolecular Studies PAS, Łódź)
 • Prof. dr. hab. Janusz Rachoń (Gdańsk University of Technology)
 • Dr. hab. Wojciech Schilf
 • Prof. dr. hab. Jacek Skarżewski (Wrocław University of Technology)
 • Prof. dr. hab. Wojciech J. Stec (Centre of Molecular and Macromolecular Studies PAS, Łódź), Member of the Polish Academy of Sciences
 • Dr. hab. Agnieszka Szumna
 • Prof. dr. hab. Sławomir Szymański
 • Prof. dr. hab. Jacek Waluk (Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw), Member of the Polish Academy of Sciences

 

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej