Home Site map
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Home /Authorities of the Institute

Authorities – of the Institute

Board of Directors


General Director
Prof. SŁAWOMIR JAROSZ
Phone: +48 22 343 23 21, +48 22 631 87 88
e-mail: slawomir.jarosz@icho.edu.pl


Research Director
Prof. JACEK MŁYNARSKI
Phone: +48 22 343 23 22, +48 22 632 37 89
e-mail: jacek.mlynarski@icho.edu.pl


Deputy Director
Dr PIOTR LIPKOWSKI
Phone: +48 22 343 23 23, +48 22 632 05 78
e-mail: piotr.lipkowski@icho.edu.plScientific Council 2015 - 2018

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej