Kierownik zespołu
dr Kajetan Dąbrowa

OPUS – 2016/21/B/ST5/03352 – Nowe katalizatory asymetrycznych reakcji przeniesienia fazowego – od prostych soli amoniowych do katalizy supramolekularnej

OPUS – 2018/29/B/ST5/01366 – Kataliza Przeniesienia Fazowego w Trybie Przepływowym pod Wysokim Ciśnieniem

Publications