Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Dokumenty - regulaminy i inne pisma

Dokumenty - regulaminy i inne pisma


Organizacja wyjazdów służbowych w Instytucie Chemii Organicznej PAN - aktualizacja

Warszawa, 3 września 2018 r.

Do pobrania:

REGULAMIN WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH »

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYJAZD SŁUŻBOWY »

Wniosek na delegację krajową »

Skierowanie - zlecenie płatności (wyjazd krajowy) »

Skierowanie na wyjazd zagraniczny »

Rozliczenie wyjazdu zagranicznego - oświadczenie »

Umowy cywilnoprawne - aktualizacja

Warszawa, 18 lipca 2017 r.

Do pobrania:

1. Oświadczenie »

2. Umowa zlecenia/o dzieło - Naukowa»

3. Umowa zlecenia/o dzieło - Nienaukowa »

4. Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło »

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 23 marca 2017 r.

Do pobrania: Kodeks etyki wyd. II »

Obieg dokumentów w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 30 czerwca 2016 r.

Do pobrania:

1. Podanie o zatrudnienie »

2. Wniosek o przeprowadzenie naboru/konkursu (stanowisko) »

3. Wniosek o przeprowadzenie naboru/konkursu (grant) »

4. Podanie o przyznanie stypendium z grantu »

Regulamin podziału środków z dotacji MNiSW na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.

Do pobrania: REGULAMIN PODZIAŁU DOTACJI »

Wyciąg z regulaminu pracy w laboratoriach w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 25 marca 2015 r.

Do pobrania: WYCIĄG Z REGULAMINU PRACY W LABORATORIACH »

Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie - tekst jednolity

Warszawa, 16 stycznia 2015 r.

Do pobrania: WARUNKI I TRYB REKRUTACJI »

Zmiana Statutu Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 18 listopada 2014 r.

Do pobrania: ZMIANA STATUTU »

Regulamin finansowania nauki języków obcych przez doktorantów Studiów Doktoranckich Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 11 września 2014 r.

Do pobrania: REGULAMIN FINANSOWANIA LEKTORATÓW »

Instrukcja BHP dla pracowników i doktorantów, użytkowników laboratoriów IChO PAN

Warszawa, 2 stycznia 2014 r.

Do pobrania: INSTRUKCJA BHP »

Szablon do opisywania zawartości odpadów wodnoorganicznych oraz chlorowcoorganicznych, oddawanych do punktu zbierania odpadów w IChO PAN

Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Do pobrania: SZABLON »

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 13 grudnia 2012 r.

Do pobrania: KODEKS ETYKI »

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - tekst jednolity

Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Do pobrania: REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH »

Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - tekst jednolity

Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Do pobrania: WARUNKI I TRYB REKRUTACJI - zmieniono 16 stycznia 2015 r.

Program 4-Letnich Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie - tekst jednolity

Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Do pobrania: PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH »

Do pobrania: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROGRAMU »

Wzór poświadczenia odbycia szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP przez stażystów

Warszawa, 17 czerwca 2013 r.

Do pobrania: WZÓR POŚWIADCZENIA ODBYCIA SZKOLENIA »

Regulamin Samorządu Doktorantów Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 13 czerwca 2013 r.

Do pobrania: REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW ICHO PAN »

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN 2012 r.

Warszawa, 4 luty 2013 r.

Do pobrania: SPRAWOZDANIE »

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN 2011 r.

Warszawa, 10 luty 2012 r.

Do pobrania: SPRAWOZDANIE »

Regulamin konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 18 stycznia 2012 r.

Do pobrania: REGULAMIN KONKURSÓW »

Nowy regulamin organizacyjny Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 9 maja 2011 r.

Do pobrania: REGULAMIN ORGANIZACYJNY »

Plan badań statutowych w Instytucie Chemii Organicznej PAN na rok 2011

Warszawa, 15 luty 2011 r.

Do pobrania: PLAN BADAŃ »

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN 2010 r.

Warszawa, 15 luty 2011 r.

Do pobrania: SPRAWOZDANIE »

Statut Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 15 luty 2011 r.

Do pobrania: STATUT »

Nowe rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych (w tym laptopów)

Warszawa, 23 grudnia 2010 r.

Do pobrania: REKOMENDACJE »

Nowy regulamin wynagradzania w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 8 listopada 2010 r.

Do pobrania: REGULAMIN »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej