Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Usługi Analityczne / Wykaz laboratoriów / Cennik usług laboratoriów analitycznych

Cennik usług laboratoriów analitycznych IChO PAN


Podane są ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.Magnetyczny Rezonans Jądrowy Powrót do góry strony

POMIAR NA SPEKTROMETRZE: CENA dla klientów niekomercyjnych CENA dla klientów komercyjnych
600 MHz 120 zł/godz. 140 zł/godz.
500 MHz 100 zł/godz. 110 zł/godz.
400 MHz (samoobsługa) 50 zł/godz.  
200 MHz (samoobsługa) 35 zł/godz.  

Dla próbek rozpuszczonych w CDCl3, DMSO-d6, D2O, benzenie-d6 i acetonie-d6 w cenie widma jest uwzględniony koszt użytego rozpuszczalnika. Dla pozostałych próbek do ceny widm będzie doliczony koszt użytego rozpuszczalnika zgodnie z poniższym cennikiem:

ROZPUSZCZALNIK CENA
acetonitryl-d3 9,30 zł
dimetyloformamid-d7 74,20 zł
metanol-d4 13,80 zł
dichlorometan-d2 14,00 zł
pirydyna-d5 13,90 zł
toluen-d8 10,70 zł
kwas trifluorooctowy-d 12,20 zł

Koszty pozostałych, niestandardowych rozpuszczalników będą wyliczane na podstawie aktualnych cenników dostawcy.


Spektrometria Mas Powrót do góry strony

RODZAJ POMIARU CENA dla klientów niekomercyjnych CENA dla klientów komercyjnych
Widmo EI niskiej rozdzielczości (EI-LR) 80 zł/próbkę 110 zł/próbkę
Widmo EI niskiej i wysokiej rozdzielczości (EI-HR) 140 zł/próbkę 190 zł/próbkę
Elektrosprej niskiej rozdzielczości (ESI-LR)) 110 zł/próbkę 140 zł/próbkę
Elektrosprej wysokiej rozdzielczości (ESI-HR) 200 zł/próbkę 240 zł/próbkę
Pomiary APPI i APCI niskiej rozdzielczości (APPI-LR i APCI-LR) 110 zł/próbkę 140 zł/próbkę
Pomiary APPI i APCI wysokiej rozdzielczości (APPI-HR i APCI-HR) 200 zł/próbkę 240 zł/próbkę
Desorpcja polem niskiej rozdzielczości (FD-LR) 150 zł/próbkę 190 zł/próbkę
Desorpcja polem wysokiej rozdzielczości (FD-HR) 240 zł/próbkę 290 zł/próbkę
Pomiar ASAP-HRMS 200 zł/godz. 240 zł/godz.
Pomiar GC/MS 120 zł/godz. 160 zł/godz.
Pomiar GC/HRMS 220 zł/godz. 300 zł/godz.
Pomiar HPLC/MS 220 zł/godz. 300 zł/godz.
Pomiar UHPLC/HRMS 300 zł/godz. 500 zł/godz.

Ceny pomiarów niestandardowych (np. widma fragmentacyjne) są każdorazowo uzgadniane z klientem.


Spektroskopia Optyczna Powrót do góry strony

RODZAJ WIDMA CENA dla klientów niekomercyjnych CENA dla klientów komercyjnych
Widmo w podczerwieni (IR) 60 zł/godz. 80 zł/godz.
Widmo oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) 40 zł/godz. 60 zł/godz.
Widmo w nadfiolecie, świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni (UV-VIS-NIR) 60 zł/godz. 80 zł/godz.
Widmo elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) 80 zł/godz. 100 zł/godz.
Widmo ECD z kompleksem 85 zł/godz. 105 zł/godz.
Widmo dichroizmu liniowego (LD) 80 zł/godz. 100 zł/godz.
Pomiar HPLC/ECD 150 zł/godz. 170 zł/godz.
Widmo dyspersji skręcalności optycznej (ORD) 100 zł/godz. 120 zł/godz.
Widmo fluorescencyjnego dichroizmu kołowego (FDCD) 100 zł/godz. 120 zł/godz.
Inne rodzaje pomiarów do uzgodnienia indywidualnie do uzgodnienia indywidualnie


Rentgenowska Analiza Strukturalna Powrót do góry strony

RODZAJ POMIARU CENA dla klientów niekomercyjnych CENA dla klientów komercyjnych
Pomiar bez obliczeń 600 zł/próbkę 800 zł/próbkę
Pomiar i obliczenia 1400 zł/próbkę 1600 zł/próbkę
Azot do pomiaru w niskiej temperaturze 50 zł/ 60 l azotu 50 zł/ 60 l azotu


Analiza Elementarna Powrót do góry strony

RODZAJ ANALIZY CENA dla klientów zewnętrznych
(komercyjnych i niekomercyjnych)
Zawartość CH 120 zł/próbkę
Zawartość N 60 zł/próbkę
Zawartość XS 60 zł/próbkę
Wykonanie naważki 10 zł/próbkę
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej