Artykuły prof. Bartosza Grzybowskiego w Accounts of Chemical Research oraz w Accounts of Material Research
Wiadomości / 20/01/2021

Gorąco zachęcamy do lektury artykułów przeglądowych prof. Bartosza Grzybowskiego, z których pierwszy podsumowuje postęp w badaniach nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do planowania syntez chemicznych: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.0c00714 natomiast drugi streszcza wykorzystanie nanocząstek czułych na zmiany pH w badaniach biologicznych: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/accountsmr.0c00041 Warto podkreślić, iż oba artykuły ukazały się w niezwykle prestiżowych czasopismach tj. Accounts of Chemical Research / Accounts of Material Research. Edytorzy tych czasopism zapraszają do publikowania prac naukowych wyłącznie najbardziej wybitne osobistości świata nauki. Gratulujemy!

Dr Aleksandra Wierzba i dr Michał Ociepa laureatami w programie im. Bekkera
Wiadomości / 31/12/2020

Dr Aleksandra Wierzba oraz dr Michał Ociepa, z zespołu XV prowadzonego przez Panią prof. Dorotę Gryko, zostali laureatami programu stypendialnego im. Bekkera. Środki finansowe przyznawane są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. Celem programu im. Bekkera jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach na całym świecie. Stypendium pozwala na nawiązanie długofalowej współpracy z wybitnymi naukowcami z zagranicy oraz pozwala na utworzenie wartościowych miejsc staży podoktorskich. Dr Aleksandra Wierzba będzie mogła pojechać na University of Colorado Boulder (https://palmerlab.colorado.edu) natomiast dr Michał Ociepa uda się do The Scripps Research Institute (https://baranlab.org). Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/wyniki-naboru Serdecznie gratulujemy!

Chemical & Engineering News: reaktor prof. Bartosza Grzybowskiego wśród największych osiągnięć 2020r.
Wiadomości / 15/12/2020

Chemical & Engineering News (C&EN) wymienił osiągnięcie prof. Bartosza Grzybowskiego wśród największych osiągnięć naukowych w 2020 r. Opracowany przez prof. Grzybowskiego z Instytutu Chemii Organicznej PAN i współpracowników z Ulsan National Institute of Science and Technology w Korei reaktor wykorzystuje działanie siły odśrodkowej, która rozdziela roztwory zgodnie z ich gęstością ( Nature 2020, DOI: 10.1038 / s41586-020-2768 -9). Odpowiedni dobór odczynników jest kluczem do prowadzenia kontrolowanej reakcji. Więcej informacji: https://cen.acs.org/education/science-communication/CENs-Year-Chemistry-2020/98/i48 Osiągnięcia Profesora Grzybowskiego i jego grupy odbijają się również szerokim echem w mediach ogólnoświatowych! Tym razem National Geographic na swoich łamach komplementuje wkład Prof. Bartosza Grzybowskiego i Dr Sary Szymkuć w rozwój sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w syntezie organicznej! Więcej informacji: https://www.nationalgeographic.com/science/2020/12/he-may-have-found-the-key-to-origins-of-life-tibor-ganti-chemoton/

Dr Bartosz Zambroń laureatem nagrody naukowej im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii!
Wiadomości / 23/11/2020

Dr Bartosz Zambroń laureatem nagrody naukowej Wydziału III PAN im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii za osiągnięcie „Odległa indukcja asymetryczna w reakcjach chelatowanych organoindów generowanych z β-laktamów z aldehydami”. Naukowe zainteresowania dr Bartosz Zambroń dotyczą badań w obszarze zastosowania łatwo dostępnych nieracemicznych azetydyn-2-onów (β-laktamów) w stereokontrolowanej syntezie użytecznych pochodnych niezawierających fragmentu β-laktamowego (tzw. β-Lactam Synthon Method). Ponadto, laureat prowadzi badania nad opracowaniem stereoselektywnej metody otrzymywania trudnych w syntezie, silnie sfunkcjonalizowanych allenów, alkoholi i amin homoallilowych na drodze nowych reakcji łatwo dostępnych chiralnych β-laktamów z szeroką gamą partnerów elektrofilowych jakimi są aldehydy, ketony oraz iminy i ich syntetyczne ekwiwalenty. Tak otrzymane pochodne, poprzez wybrane kombinacje licznych grup funkcyjnych obecnych w ich strukturze, są następnie selektywnie przekształcone w szereg związków heterocyklicznych zawierających azot lub tlen. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

Skip to content