Dr Szymon Buda laureatem nagrody naukowej im. prof. Mieczysława Mąkoszy 2019
Wiadomości / 04/12/2019

Doktor Szymon Buda z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został szóstym laureatem nagrody im. prof. Mieczysława Mąkoszy. Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom za oryginalne prace naukowe w dziedzinie chemii organicznej. Stypendium wspomaga realizację ich samodzielnych prac badawczych oraz promuje rozwój pracowników naukowych. Cele Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy opisane są na http://www.fimm.com.pl/home/ Dr Szymon Buda wygłosił okolicznościowy wykład nt.:”Nowe strategie syntezy karbacukrów”. Serdecznie gratulujemy!

Stypendium Prezesa PAN dla Pawła Czerwińskiego i Łukasza Ciszewskiego
Wiadomości / 03/12/2019

Doktoranci Łukasz Ciszewski pracujący w zespole prof. dr hab. Doroty Gryko oraz Paweł Czerwiński z zespołu prof. dr hab. Bartłomieja Furmana, otrzymali stypendium Prezesa PAN na rok akademicki 2019-2020. Stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, za wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki. Osiągnięcia te określa decyzja Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 lipca 2019: https://instytucja.pan.pl/images/2019/decyzje-prezesa/Dec_49_2019.pdf Stypendium ma na celu wyróżnienie najzdolniejszych młodych naukowców i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Nowy artykuł VIP zespołu prof. Bartosza Grzybowskiego
Wiadomości / 28/11/2019

Zespół Prof. Grzybowskiego opublikował w Angewandte Chemie pracę – zakwalifikowaną jako Very Important Paper, VIP – poświęconą funkcjom oceny kroków syntetycznych w komputerowo wspomaganej syntezie organicznej. Praca, dostępna w https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201912083, opisuje efekt synergii pomiędzy algorytmami eksperckimi a sieciami neuronowymi. To unikatowe podejście mieści się w ramach tzw. Uogolnionej Sztucznej Inteligencji (Artificial General Intelligence). Wynikom pracy poświecony został artykuł w ACS Chemical & Engineering News – https://cen.acs.org/physical-chemistry/computational-chemistry/Synthesis-planning-program-relies-human/97/i47.

Skip to content