Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Wiadomości / Archiwum

Wiadomości - Archiwum


Rok 2016 Powrót do góry strony

Dr Wojciech Chaładaj Laureatem Nagrody Naukowej im. Mieczysława Mąkoszy

W dniu 28 października 2016 r. Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła czwartego Laureata. Został nim dr Wojciech Chaładaj z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

Laureat wygłosi wykład honorowy 25 listopada 2016 o godz. 915 w Auli IChF/IChO PAN w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Odbyła się konferencja The Polish-German Conference on Organic Chemistry

W dniach 9-14 października 2016 r. w hotelu Boss w Miedzeszynie, odbyła się konferencja: The Polish-German Conference on Organic Chemistry. Organizatorem konferencji był nasz Instytut, a w konferencji wzięło udział ok. 60 uczestników (po ok. 30 osób z każdej ze stron). Pomysłodawcą tego wydarzenia był prof. Sławomir Jarosz, który z dużym sukcesem, zdecydował się przywrócić tradycję konferencji polsko-niemieckich.

Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń młodych i doświadczonych naukowców z wiodących ośrodków w Niemczech i Polsce.

Najnowsza publikacja zespołu prof. Daniela Gryko

Zespół badawczy prof. Daniela Gryko wspólnie z prof. V. I. Vullevem i współpracownikami (UC Riverside) opublikował ostatnio w Journal of American Chemical Society (A. Purc et al., J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12826) pracę zatytułowaną „Gating That Suppresses Charge Recombination–The Role of Mono-N-Arylated Diketopyrrolopyrrole”.

W artykule tym autorzy zaprezentowali syntezę i właściwości optyczne nowego rotora molekularnego zawierającego jednostkę diketopirolopirolu. Badania dynamiki transferu elektronu w rozpuszczalnikach o różnej polarności i lepkości pozwoliły na wykazanie, że iloczyn stałej rozdzielenia ładunku (kCS) i stałej rekombinacji ładunku (kCR) ma bardzo dużą wartość w rozpuszczalnikach zarówno o niskiej lepkości jak i o wysokiej lepkości.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b04974

Prof. Grzybowski laureatem Nagrody Feynmana

Profesor Bartosz Grzybowski został laureatem prestiżowej Nagrody Feynmana za rok 2016 przyznawanej przez Foresight Institute.

Nagroda ta przyznawana jest od 1993 roku honorując szczególne osiągnięcia w dwóch dziedzinach nanotechnologii: teoretycznej i eksperymentalnej.

Prof. Grzybowski otrzymał nagrodę w kategorii dotyczącej chemii teoretycznej za badania dotyczące komputerowego wspomagania syntezy organicznej, a w szczególności opracowany przez niego program Chematica.

Więcej o nagrodzie i dotychczasowych lauretach wśród których znalazł się również tegoroczny laureat Nagrody Nobla, prof. Stoddart Fraser:
www.prweb.com/releases/2016/10/prweb13735804.htm
en.wikipedia.org/wiki/Foresight_Institute_Feynman_Prize_in_Nanotechnology

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych!

Odbyło się IX Sympozjum Nuclear Magnetic Rresonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences

W dniach od 28 do 30 września 2016 r. w IChO PAN odbyło się IX Sympozjum Nuclear Magnetic Rresonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences. W sympozjum wzięło udział 78 osób zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wygłoszono 12 wykładów plenarnych (45 min.) oraz 15 krótkich komunikatów (15 lub 30 min.). Wykłady plenarne wygłosili profesorowie: Geoffroy Bodenhausen (Szwajcaria), Gerd Buntkowsky (Niemcy), Marco Geppi (Włochy), Radek Marek (Czechy), Michal Repisky (Norwegia), oraz profesorowie z Polski Karol Jackowski, Wiktor Koźmiński, Leszek Królicki, Lech Kozerski, Zdzisław T. Lalowicz i Jadwiga Tritt-Goc.

Tematyka wykładów obejmowała najnowsze osiągnięcia w dziedzinie magnetycznego rezonansu jądrowego; w trakcie sympozjum zaprezentowali również swoje wyniki doktoranci oraz młodzi pracownicy nauki. W ramach spotkania zorganizowano sesję plakatową, na której zaprezentowano 33 plakaty. W trakcie sympozjum odbył się konkurs dla młodych pracowników nauki na najlepsze wystąpienie i plakat. W tym roku laureatami zostali:

 • Michał Białek (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) który zaprezentował plakat „NMR investigation of ruthenium complexes with azuliporphyrins”
 • Marta Dudek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi), która wygłosiła komunikat „NMR crystallography for studying dehydration processes of molecular crystals”.

Sympozjum sponsorowało 10 instytucji: JEOL, BRUKER, AMX/ARMAR, ROTOTEC SPINTEC, EURISO-TOP, PWN, ABE-IPS, Polish Tourist Organization, Warsaw Convention Bureau, Warsaw Official Tourist Website.

Rozstrzygnięto V edycję programu „Diamentowy Grant”

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. Rozpatrzono 277 wniosków o finansowanie projektów autorstwa wybitnych studentów.

W V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” wyłoniono 83 laureatów.

Wśród nich znaleźli się Pan Marek Szymański, który pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Szumnej będzie prowadził pracę „Ortogonalne oddziaływania niekowalencyjne w modyfikacji struktury i funkcji peptydowych kapsuł molekularnych” i Pan Łukasz Ciszewski, który będzie pracował pod kierunkiem prof. Doroty Gryko wykonując pracę „Fotokatalityczne, bezpośrednie alkilowanie związków zawierających pięcioczłonowe pierścienie heteroaromatyczne”.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl/komunikaty/diamentowy-grant-rozstrzygnelismy-juz-v-edycje.html

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Prof. Karol Grela laureatem medalu im. Stanisława Kostaneckiego

19 września 2016, podczas 59. Zjazdu PTChem w Poznaniu, odbyła się uroczystość wręczenia medali PTChem. Profesor Karol Grela został laureatem medalu im. Stanisława Kostaneckiego. Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przyznawane corocznie jednemu laureatowi, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie chemii organicznej.


Serdecznie gratulujemy!

Wyróżniona praca mgr. Grzegorza Zielińskiego i prof. Karola Greli

Praca mgr. Grzegorza Zielińskiego i prof. Karola Greli pt: "Tandem Catalysis Utilizing Olefin Metathesis Reactions" (Chem. Eur. J. 28/2016) została wyróżniona okładką w Chemistry - A European Journal.


Więcej Informacji »W IChO PAN odbyła się konferencja IIIrd Symposium on Biotransformations 2016

W dniach 30.06 - 2.07.2016 w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie odbyła się konferencja naukowa "IIIrd Symposium on Biotransformations 2016".

Konferencja była dedykowana 75 urodzinom profesora Janusza Jurczaka. Wygłoszono 5 wykładów plenarnych, 9 wykładów na zaproszenie oraz 15 komunikatów ustnych. W konferencji wzięli udział uczestnicy z Polski, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Taiwanu, Brazylii, Japonii, Rumuni, Węgier, Czech, Rumunii, Anglii, Słowacji i Izraela.

Poprzednie edycje tej konferencji miały miejsce w roku 2014 oraz 2009. Konferencje odbyły się z inicjatywy profesora Ryszarda Ostaszewskiego, który był jednocześnie przewodniczącym wszystkich komitetów organizacyjnych. Pierwsza z konferencji miała charakter krajowy, a kolejne międzynarodowy.

Więcej Informacji »

Publikacja K. Błaziaka, W. Danikiewicza i M. Mąkoszy w prestiżowym czasopiśmie Journal of the American Chemical Society

W zeszycie z 15 czerwca 2016 Journal of the American Chemical Society, jednego z najbardziej prestiżowych czasopism chemicznych, ukazał się artykuł autorstwa dr. Kacpra Błaziaka, prof. Witolda Danikiewicza i prof. Mieczysława Mąkoszy pt. „How Does Nucleophilic Aromatic Substitution Really Proceed in Nitroarenes? Computational Prediction and Experimental Verification”. Autorzy opisują w niej wyniki modelowania molekularnego reakcji addycji modelowego czynnika nukleofilowego – anionu sulfonu chlorometylowo-fenylowego z nitrobenzenem i jego p-fluoro i p-chloropochodnymi, zwracając uwagę na kluczowy, a na ogół pomijany fakt, że addycja do atomu węgla, z którym związany jest atom wodoru jest zawsze szybsza, niż addycja do atomu węgla, przy którym znajduje się atom halogenu.

„Klasyczna” reakcja podstawienia halogenu (SNAr) jest więc wtórna w stosunku do reakcji podstawienia wodoru (SNArH), pod warunkiem, że warunki umożliwiają przebieg tej drugiej. Wyniki obliczeń wykazują bardzo dobrą zgodność z danymi eksperymentalnymi.

J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 7276-7281. DOI: 10.1021/jacs.5b13365

Autorom gratulujemy

Prof. Jurczak otrzymał Nagrodę Specjalną im. Wojciecha Świętosławskiego

Profesor Janusz Jurczak, który niedawno obchodził wspaniały Jubileusz 75-lecia, połączony z wypromowaniem 75 doktora nauk chemicznych, został uhonorowany dwoma kolejnymi zaszczytami.

Prof. Jurczak otrzymał Nagrodą Specjalną im. Wojciecha Świętosławskiego przyznawaną przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 16 czerwca br. w audytorium im. Jana Czochralskiego Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Ponadto Prof. Jurczak został w dniu 19 czerwca br. wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności.

Gratulujemy Panu Profesorowi wielkich osiągnięć naukowych, dydaktycznych i na polu organizacji nauki.

Wyjazdowe stypendia naukowe 2015 FNP przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła czwarty konkurs o wyjazdowe stypendium naukowe, które jest dodatkową ofertą dla laureatów programu MISTRZ. Stypendium może być przeznaczone na wyjazd typu sabbatical leave do prestiżowego zagranicznego ośrodka naukowego w celu prowadzenia pracy badawczej.

Jedno z trzech przyznanych stypendiów otrzymał prof. Karol Grela na 4-miesięczny wyjazd do National University of Singapore w celu realizacji projektu pt. „Olefin Metathesis Catalysts of Enhanced Productivity and Selectivity”

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych

Więcej Informacji »

Sympozjum Naukowe z okazji 75-tych urodzin Profesora Janusza Jurczaka

W dniach 20-21 maja na terenie Instytutów Chemii Fizycznej i Organicznej PAN odbyło się Sympozjum Naukowe z okazji 75-tych urodzin Profesora Janusza Jurczaka. Było ono doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć Jubilata, rozważenia tego, jak rozwinęły się one na przestrzeni ostatnich lat oraz pokazania przyszłych naukowych celów Profesora. Rok 2016 dla Janusza Jurczaka oznacza nie tylko okrągłą rocznicę urodzin, ale także 60-lecie rozwijania zainteresowań chemicznych, 50-lecie pracy zawodowej w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, 25-lecie członkostwa w Akademii i współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Nasz Instytut był współorganizatorem tego wydarzenia.

Pełen program, jak również bogaty materiał zdjęciowy można znaleźć na stronie internetowej Sympozjum: www.jurczak75.pl

Więcej Informacji »

Najnowsza publikacja zespołu prof. Ostaszewskiego

Zespół badawczy prof. Ostaszewskiego z IChO PAN opublikował ostatnio w ACS Catalysis (Koszelewski D. et al. ACS Catal. 2016, 6, 3287−3292; DOI: 10.1021/acscatal.6b00271) pracę zatytułowaną „Dynamiczny kinetyczny rozdział kwasów 3-arylo-4-pentenowych”. W artykule tym autorzy zaprezentowali nowatorską chemoenzymatyczną metodę otrzymywania optycznie czynnych nienasyconych kwasów karboksylowych. Związki te są cennymi blokami budulcowymi w syntezie leków.

pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.6b00271

Praca ta została zadedykowana prof. Januszowi Jurczakowi z okazji 75 urodzin.

Zachęcamy do lektury

Odbyła się 10-ta Polsko-Koreańska Konferencja Chemii Organicznej

W dniach 9-10 maja 2016 r. w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się 10-ta Polsko-Koreańska Konferencja Chemii Organicznej (PKOCC-10). Wiodącym tematem tegorocznej konferencji była fotoelektronika molekularna. Goście z Korei mieli również możliwość wzięcia udziału w wycieczkach przybliżających polską historię i kulturę. Organizacja sympozjum nie byłaby możliwa bez udziału sponsorów, firmy Adamed, Apeiron-Synthesis, Witko, Linegal Chemicals oraz TriMen Chemicals, którym składamy serdeczne podziękowania.

Więcej Informacji »

Nominacja profesorska dla Bartosza Grzybowskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r. nadał Panu Bartoszowi Grzybowskiemu tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.


Serdecznie gratulujemy!

Praca prof. nadzw. Zbigniewa Kałuży została wyróżniona

ACS Select wydało ostatnio wirtualną publikację złożoną w hołdzie dziedzictwu zmarłego w ubiegłym roku profesora Heck’a. Praca autorstwa dr Danuty Mostowicz, dr Mirosława Dygasa i prof. nadzw. Zbigniewa Kałuży (Heck Cyclization Strategy for Preparation of Erythrinan Alkaloids: Asymmetric Synthesis of Unnatural (−)-Erysotramidine from L-Tartaric Acid, J. Org. Chem. 2015, 80, 1957−1963) ze względu na „wysoką jakość naukową i szerokie odziaływanie” została wybrana i umieszczona jako przykład syntezy enancjomerycznie czystego alkaloidu, eryzortamidyny, w której zastosowano reakcję Hecka na późnym etapie syntezy.

Zachęcamy do lektury wirtualnej publikacji

pubs.acs.org/page/vi/heck-legacy

jak i wyróżnionej pracy (DOI: 10.1021/jo5026157).

Wyniki konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10

Narodowe Centrum Nauki podało wyniki ostatnich konkursów na granty OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10. W tej edycji nasz Instytut uzyskał finansowanie 5 projektów. Granty OPUS otrzymały prof. Zofia Lipkowska i dr Joanna Rode, PRELUDIUM - mgr Katarzyna Łęczycka i mgr inż. Maciej Krzeszewski, a SONATA - dr Bartosz Zambroń.

www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-05-09-opus10-preludium10-sonata10

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!!

Nowa publikacja dr. Chaładaja i mgr. Domańskiego

Ostatnio na łamach czasopisma ACS Catalysis ukazała się praca Sylwestra Domańskiego i Wojciecha Chaładajapod tytułem "A Broadly Applicable Method for Pd-Catalyzed Carboperfluoroalkylation of Terminal and Internal Alkynes: A Convenient Route to Tri- and Tetrasubstituted Olefins".

W artykule autorzy zaprezentowali dogodną metodę syntezy podstawionych grupami perfluoroalkilowymi tri- i tetrapodstawionych olefin na drodze katalizowanej palladem trójkomponentowej reakcji jodków perfluoroalkilowych i kwasów aryloboronowych z terminalnymi i wewnętrznymi alkinami.

pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.6b00777

Praca ta została zadedykowana prof. Januszowi Jurczakowi z okazji 75 urodzin.

Zachęcamy do lektury!

Start konkursu Synthos Chemical Award

synthos

Synthos Chemical Award to konkurs skierowany do polskich naukowców, którzy swoją działalność naukową i badawczą realizują w dziedzinie chemii. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszego chemika – innowatora w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami udziału!

Informacje o konkursie »

Film promocyjny konkursu »

Komunikat prasowy »

Nowa publikacja zespołu prof. Grzybowskiego

Zespół badawczy prof. Grzybowskiego z IChO PAN opublikował ostatnio w Angew. Chem. Int. Ed. (DOI: 10.1002/anie.201506101) artykuł przeglądowy na temat komputerowo wspomaganej syntezy organicznej. Artykuł spotkał się z natychmiastowym i szerokim oddźwiękiem w środowisku naukowym, czego wyrazem może być poświęcony mu artykuł na stronach Science.

Sam artykuł jest w przeważającej części pierwszym dogłębnym przeglądem programu Chematica/Syntaurus, rozwijanego przez prof. Grzybowskiego od ponad dekady, a służącego do automatycznego planowania syntez skomplikowanych związków organicznych. Dalsze prace nad tym programem, są obecnie prowadzone w grupie prof. Grzybowskiego w ramach grantu NCN Symfonia 2.

Zachęcamy do lektury!

blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2016/04/12/the-algorithms-are-coming

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Dr Magdalena Jawiczuk została Laureatką programu Erasmus Mundus Mobility with Asia

Z wielką przyjemnością informujemy, że wśród laureatów programu Erasmus Mundus Mobility with Asia jest dr Magdalena Jawiczuk z Zespołu XIII.

Program Erasmus Mundus jest inicjatywą Komisji Europejskiej ukierunkowaną na zwiększenie współpracy między uczelniami wyższymi Unii Europejskiej i krajami kandydującymi a uczelniami tak zwanych krajów trzecich (z Europy, Afryki, Ameryki Płd. i Środkowej oraz Azji). Zasadniczym celem programu jest zwiększenie wymiany studentów, naukowców i kadry akademickiej oraz wspieranie mobilności, a przez to wzrost zrozumienia oraz wymiana myśli i osiągnięć naukowych.

Więcej informacji: emmasia.udn.vn

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych podczas stażu!

Nature wyróżniło pracę zespołu prof. Jurczaka

Job plot

Nature Nanotechnology wyróżniło pracę autorstwa prof. Janusza Jurczaka, dr. Filipa Ulatowskiego, dr. Kajetana Dąbrowy i dr. Tomasza Bałakiera, dotyczącą ograniczonego zastosowania wykresów Job’a w chemii supramolekularnej. Praca pt. „Recognizing the Limited Applicability of Job Plots in Studying Host–Guest Interactions in Supramolecular Chemistry” ukazała się ostatnio w Journal of Organic Chemistry (J. Org. Chem., 2016, 81 (5), pp. 1746–1756, DOI:10.1021/acs.joc.5b02909).

Zachęcamy do lektury!

www.nature.com/nnano/reshigh/2016/0416/full/nnano.2016.57.html

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.Prof. Mieczysław Mąkosza i prof. Karol Grela otrzymali zaproszenie do Kapituły Konkursu Synthos Chemical Award.

Logo Synthosgroup

Głównym celem konkursu Synthos Chemical Award jest wsparcie i promocja polskich chemików którzy są aktywni w obszarach badawczych, pracują nad nowatorskimi projektami, dokonują odkryć lub opracowują wynalazki, które zostają lub mają szansę zostać wdrożonymi, a tym samym przyczyniają się do promowania polskiej nauki. Celem uzupełniającym konkursu jest kreowanie wizerunku firmy Synthos, jako mecenasa naukowców w dziedzinie chemii.

Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce.

Więcej informacji na www.synthosgroup.com.


Ogłoszenie konkursu - II połowa kwietnia 2016.


Rok 2015 Powrót do góry strony

Prof. Mieczysław Mąkosza otrzymał Złoty Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji PW

Złoty Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji PW

W dniu 18 listopada br., podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej, prof. Mieczysław Mąkosza został nagrodzony Złotym Medalem 100-lecia Odnowienia Tradycji PW.

Medale zostały przekazane Rektorom poprzednich kadencji oraz Doktorom Honoris Causa PW.


Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy.


Podziękowania dla IChO PAN od Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Dyplom Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci


Otrzymaliśmy wyrazy uznania od Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci za wpieranie działań służących dzieciom i przyszłości.


Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tę szczytną inicjatywę.

Nagroda rektora WUM dla prof. Ryszarda Ostaszewskiego

Dyplom Rektora WUM

Prof. Ryszard Ostaszewski został uhonorowany nagrodą naukową drugiego stopnia, przyznaną przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyróżniona praca nosi tytuł: „Adenanthin targets proteins involved in the regulation of disulphide bonds”.Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.Podziękowania dla prof. Zbigniewa Pakulskiego

Dyplom Centrum Nauki Kopernik

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy podziękowania od organizatorów zarówno 19. Pikniku Naukowego jak i XIX Festiwalu Nauki za udział i wysiłek włożony w organizację tych imprez promujących naukę wśród szerokiej publiczności. Szczególne uznanie należy się prof. Zbigniewowi Pakulskiemu, który z dużym zaangażowaniem podjął się, wraz z doktorantami naszego Instytutu, zadania realizacji pokazów.

Pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Profesor Karol Grela laureatem francusko-polskiej nagrody SCF

Prof. Karol Grela

W tym roku laureatem nagrody Société Chimique de France 2015 French-Polish Prize został prof. Karol Grela. Nagrodę tę prof. Grela otrzymał za wkład w rozwój nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin ("in recognition of his eminent works in the development of new stable catalysts particularly for the metathesis reactions of alkyne and alkene. It is also in recognition of the strong links that he established with the French chemists").


Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.
Dr Marcin Górecki i dr Jarosław Granda laureatami konkursu "Mobilność Plus"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z wielką przyjemnością informujemy, że wśród laureatów IV edycji konkursu „Mobilność Plus” rozstrzygniętego 18 września br. są
dr Marcin Górecki z Zespołu XIII » oraz dr Jarosław Granda z Zespołu VIII »

Program „Mobilność Plus” został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r. i umożliwia młodym naukowcom udział w badaniach prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach w dowolnym miejscu na świecie. Zarówno placówkę, jak i opiekuna naukowego stażu wskazuje kandydat. Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów MNiSW oceniający wnioski preferuje renomowane ośrodki badawcze oraz wybitnych uczonych o międzynarodowym autorytecie, pod kierunkiem których poszerzać swoją wiedzą będą młodzi polscy naukowcy. Laureaci konkursu zdobywają unikalne doświadczenie, jakie zapewnia im udział w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, realizowanych przy wykorzystaniu aparatury oraz metod niedostępnych w Polsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych podczas stażu!

Prof. Dorota Gryko otrzymała nominację profesorską

W dniu 16 września 2015 nowo nominowani profesorowie otrzymali z rąk prezydenta Andrzeja Dudy akty nominacyjne. Nominację otrzymała między innymi prof. Dorota Gryko.

Nominacja prof. Doroty Gryko

Z obszerną relacją z uroczystości można zapoznać się na stronie www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje, skąd też pochodzi prezentowane zdjęcie.

Profesor Dorocie Gryko serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Dr Marcin Górecki otrzymał nagrodę podczas konferencji CD2015

Poster dr Marcina Góreckiego

Podczas XV International Conference on Chiroptical Spectroscopy (CD2015), która odbyła się w terminie 30.08-3.09.2015 r. w Sapporo, dr Marcin Górecki z Zespołu XIII otrzymał nagrodę za najlepsze wystąpienie plakatowe.

Certyfikat dr Marcina Góreckiego

Konferencje te odbywają się regularnie, co dwa lata, począwszy od 1985 r., na przemian w Europie, Azji czy Ameryce Pn. i gromadzą naukowców z całego świata zajmujących się wielokierunkowymi możliwościami zastosowań metod chiraloptycznych.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Pani Ewa Gajewska i Pani Sara Szymkuć otrzymały nagrodę na konferencji 250th American Chemical Society
National Meeting & Exposition

Podczas jubileuszowej, 250-tej konferencji National Meeting of the American Chemical Society, która odbyła się 15-20 sierpnia 2015 w Bostonie, dwie doktorantki z grupy prof. Grzybowskiego - pani Ewa Gajewska i pani Sara Szymkuć otrzymały nagrodę za najlepsze postery w sekcji Informacji Chemicznej, Division of Chemical Information (CINF).

Konferencja '250th American Chemical Society National Meeting & Exposition'

Program stypendialny ACS CINF jest sponsorowany przez Royal Society of Chemistry i ma na celu nagradzanie doktorantów i doktorów za doskonałe wyniki prowadzonych badań oraz zachęcenie ich do dalszej pracy w tej dziedzinie. Panie Gajewska i Szymkuć otrzymały nagrodę za ich prace nad programem do planowania syntez, Chematica. Nagroda jest jedną z zaledwie kilkunastu tego typu wyróżnień przyznawanych uczestnikom zjazdu ACS (w tym roku, ok. 14 000 uczestników).

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Prof. M. Mąkosza otrzymał Złoty Medal
„100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost”

Złoty Medal 100th Anniversary of. Prof. Kost

Podczas konferencji Vth International Conference CBC2015, która odbyła się w Petersburgu w dniach 31 sierpnia - 3 września 2015, Profesor Mieczysław Mąkosza został nagrodzony Złotym Medalem „100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost” za wybitne osiągnięcia w chemii związków heterocyklicznych. Dyplom 100th Anniversary of. Prof. Kost


Medal został przyznany przez International Charitable Foundation – Scientific Partnership oraz Interbioscreen.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy.

Inż. Michał Ociepa otrzymał Diamentowy Grant

Grant inż. Michała Ociepy


Z wielką przyjemnością informujemy, że inż. Michał Ociepa, student prof. Doroty Gryko, został laureatem Diamentowego Grantu.Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych.Prof. Mieczysław Mąkosza otrzymał godność Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

Prof. Mieczysław Mąkosza

W dniu 15 czerwca 2015 profesor Mieczysław Mąkosza odebrał z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, dyplom nadania godności Doktora Honoris Causa.

Relacja z uroczystości dostępna jest na stronie:

http://www.biuletyn.pw.edu.pl/ Galeria/DHC-prof.-M.-Makosza »


Profesorowi Mąkoszy serdecznie gratulujemy.


33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry

33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry

W dniach 10–14 maja 2015 r. odbyła się w Szczyrku międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana wspólnie przez Instytut Chemii Organicznej PAN i Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas: „33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry”.

Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki hojności sponsorów, którymi były firmy reprezentujące w Polsce czołowych producentów spektrometrów mas: AB Sciex, Anchem, Bruker, Perlan Technologies, Shim-Pol i Waters.

W konferencji wzięło udział 133 uczestników, w tym 66 z zagranicy. W ramach programu wygłoszono 33 20-minutowe komunikaty oraz zaprezentowano 72 postery. Tematykę konferencji stanowiły wszystkie aspekty współczesnej spektrometrii mas, zarówno z obszaru badań podstawowych, jak i zastosowań praktycznych, w takich dziedzinach jak biochemia, medycyna, farmacja, ochrona środowiska i wiele innych.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie: http://imms2015.pl »

Wkrótce pojawią się tam także streszczenia wykładów i posterów zaprezentowanych podczas konferencji.

Szczegółowe sprawozdanie z konferencji »

Prof. M. Mąkosza otrzymał Złoty Medal
„100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost”

Profesor Mieczysław Mąkosza został nagrodzony Złotym Medalem „100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost” za wybitne osiągnięcia w chemii związków heterocyklicznych. Medal został przyznany przez International Charitable Foundation – Scientific Partnership oraz Interbioscreen.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START 2015

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

FNP rozstrzygnęła 23. edycję konkursu w programie START przyznając roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W tym roku wyróżniono 130 wybitnych młodych badaczy, którzy zostali wyłonieni spośród 1241 kandydatów.


Wśród laureatów jest nasz doktorant mgr Kamil Skonieczny.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Powstało Warszawskie Centrum Bioinnowacji

17 kwietnia 2015 roku Instytut Chemii Organicznej przystąpił do Warszawskiego Centrum Bioinnowacji (WCB). WCB to konsorcjum naukowe, wspólna inicjatywa czterech instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii Fizycznej, Instytutu Chemii Organicznej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Celem WCB jest wspieranie badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych z zakresu chemii, fizyki i biologii. Działania WCB będą obejmować realizację wspólnych, interdyscyplinarnych projektów (grantów) naukowych, interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich, projektów studenckich oraz wielotematycznych spotkań naukowych. Ponadto, WCB będzie wspierać działania na rzecz interdyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych wykonywanych wspólnie z partnerami przemysłowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.


Rok 2014 Powrót do góry strony

Przedstawiono zestawienia dotyczące grantów przyznanych przez NCN w latach 2013-2014

Instytut Chemii Organicznej PAN znalazł się na pierwszym miejscu pod względem osiągniętego współczynnika sukcesu w grupie wspólnej oceny i pierwszym miejscu wśród wszystkich instytucji, które złożyły wniosek o więcej niż 2 granty. Uzyskaliśmy finansowanie aż 73% (33 z 45) zgłoszonych wniosków na łączną kwotę ponad 23 mln złotych.

Granty przyznane przez NCN w latach 2013-2014

Pełne zestawienie: http://www.ncn.gov.pl »

Przyznano Nagrody naukowe Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

Z przyjemnością informujemy, że tegorocznym laureatem Nagrody naukowej Wydziału III PAN im. Włodzimierza Kołosa został dr Sebastian Stecko.

Dr Sebastian Stecko


Dr Sebastian Stecko został nagrodzony za prace w dziedzinie „Stereoselektywna reakcja Kinugasy, aplikacje w syntezie terapeutyków β-laktamowych”.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Sympozjum „CHEMIA ORGANICZNA WCZORAJ I DZIŚ”

W dniach 12-13 listopada 2014 r. odbyło się sympozjum „CHEMIA ORGANICZNA WCZORAJ I DZIŚ” połączone z obchodami 60-lecia powstania Zakładu Syntezy Organicznej, 50-lecia powstania Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Jubileuszu 80-lecia urodzin prof. Mieczysława Mąkoszy.

Sympozjum 'CHEMIA ORGANICZNA WCZORAJ I DZIŚ'

Zachęcamy do zapoznania się z relacją i galerią zdjęć z Sympozjum.

Gościom i uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Profesor Karol Grela laureatem Nagrody Fundacji w roku 2014

Prof. Karol Grela Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty trzeci przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce.

Nagrody te przyznawane są za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Z przyjemnością informujemy, że prof. Karol Grela otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich zastosowanie w praktyce przemysłowej.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Przyznano stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

3 października br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. W dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych wpłynęło ponad 727 wniosków. Spośród nich wyłoniono 202 laureatów, którzy zdobyli co najmniej 90 punktów.

Stypendium otrzymali dwaj nasi pracownicy:

dr Wojciech Chaładaj
i
dr Sebastian Stecko

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych..

Profesor Janusz Jurczak uhonorowany Medalem im. prof. Wojciecha Świętosławskiego

Z przyjemnością informujemy, że prof. Janusz Jurczak, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, został decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego uhonorowany Medalem im. prof. Wojciecha Świętosławskiego. Wręczenie Medalu odbyło się podczas 30 Walnego Zjazdu SITPChem we wrześniu br.

Prof. Janusz Jurczak

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Prof. Bartosz Grzybowski otrzymał tytuł Fellow of Royal Chemical Society

Fellow of Royal Chemical Society


Prof. Bartosz Grzybowski otrzymał zaszczytną godność Fellow of Royal Chemical Society (FRSC). Tytuł ten przyznawany jest co roku ok. 40 naukowcom za wybitny wkład w rozwój nauk chemicznych.

Profesorowi Grzybowskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

EGZAMIN WSTĘPNY NA STUDIA DOKTORANCKIE

Decyzją Nr 1/2014 Dyrektora IChO PAN, egzamin wstępny na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbył się 4 października 2014 r. o godz. 10:00 w Auli Instytutów Chemii Fizycznej i Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa.

Instytut Chemii Organicznej beneficjentem dwóch grantów SYMFONIA

Dnia 30 lipca br. NCN ogłosił wyniki konkursu SYMFONIA 2, w ramach którego zgłaszano projekty badawcze o charakterze multidyscyplinarnym, realizowane prze konsorcja złożone z jednostek badawczych o często bardzo odmiennych profilach naukowych. Z satysfakcją informujemy, że wśród sześciu projektów zakwalifikowanych do finansowania (na 59 zgłoszonych), dwa zostały zgłoszone przez konsorcja, w których koordynatorem jest Instytut Chemii Organicznej PAN. Projekty te to:

• „Rozwój ‘Komputerowej Lingwistyki Chemicznej’ i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych” (kierownik: dr Bartosz Grzybowski).

• „Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów” (kierownik: dr hab. Dorota Gryko).

Ten znakomity wynik kolejny raz potwierdza bardzo wysoką pozycję naukową naszego Instytutu, nie znajdującą niestety odzwierciedlenia w wynikach oceny parametrycznej jednostek naukowych.
Kierownikom projektów życzymy powodzenia w ich realizacji.

Pełna lista projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 2 znajduje się pod adresem: www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-07-30-wyniki-symfonia2.

Rok 2013 Powrót do góry strony

Zespół prof. Zofii Urbańczyk-Lipkowskiej laureatem Nagrody im. dr Ludwika Rajchmana I stopnia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przyznał Nagrodę im. dr Ludwika Rajchmana I stopnia zespołowi, którego członkami są między innymi pracownicy naszego Instytutu: prof. Zofia Urbańczyk-Lipkowska, dr Marta Sowińska, dr Piotr Polcyn i mgr Paulina Zielińska. Nagroda została Przyznana za cykl prac związanych z badaniami aktywności biologicznej, w tym inhibicji DD-peptydaz, właściwości przeciwdrobnoustrojowych i hemolitycznych nowych związków chemicznych uzyskanych ze źródeł naturalnych na drodze biosyntezy oraz otrzymanych metodą syntezy chemicznej. Wyniki powyższych badań mają zarówno wartość poznawczą jak i aplikacyjną.

Autorzy powyższych prac są jednocześnie twórcami zgłoszenia patentowego*, którego przedmiotem jest synteza i zastosowanie dendrymerów, polimerycznych związków o działaniu przeciwbakteryjnym.

*Wynalazek p.t. „Amfifilowe dendrymery o hydrofobowym rdzeniu zawierające w swej budowie centralnie i terminalnie umieszczone aminokwasy lub ich pochodne oraz ich zastosowania” (nr P.404885) powstał podczas realizacji projektu rozwojowego koordynowanego przez IChO PAN i finansowanego przez NCBiR p.t. „Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt”.


Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Platynowy medal na prestiżowej wystawie wynalazków

Statuetka Taipei Najnowsze zgłoszenie patentowe naszego Instytutu p.t. „Amfifilowe dendrymery o hydrofobowym rdzeniu zawierające w swej budowie centralnie i terminalnie umieszczone aminokwasy lub ich pochodne oraz ich zastosowania”,* opracowane w Zespole XII IChO PAN przez mgr Martę Sowińską i prof. Zofię Lipkowską, we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny (prof. nadzw. Jolanta Solecka, mgr Anna Lasocka) oraz Instytutem Medycyny Doświadczalnej PAN im M. Mossakowskiego (prof. Andrzej W. Lipkowski, mgr Anna Bochyńska) otrzymało platynowy medal na prestiżowej wystawie wynalazków „2013 Taipei Int’l Invention Show & Technomart” organizowanej w dniach 26-29 września w Taipei na Tajwanie.

Wynalazek dotyczy nietoksycznych dendrymerów zawierających w strukturze aminokwasy, które silnie i selektywnie działają na odporne na antybiotyki kliniczne izolaty bakterii E. Coli oraz komórki ludzkiego czerniaka.

Dyplom Taipei Wynalazek powstał podczas realizacji projektu rozwojowego koordynowanego przez IChO PAN i finansowanego przez NCBiR p.t. „Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt”.

* Numer zgłoszenia P. 404 885 z 29 lipca 2013.

Laureatom gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Profesor Janusz Jurczak laureatem Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego

Prof. Janusz Jurczak W dniu 16 września 2013 r. podczas 56 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Siedlcach zostały wręczone Medale, Nagrody i Wyróżnienia PTChem.
Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał profesor Janusz Jurczak, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i pracownik IChO PAN. Medal przyznawany jest członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Jest to najwyższe wyróżnienie Towarzystwa za osiągnięcia naukowe.

Osoba Profesora była wielokrotnie przedstawiana na naszych stronach internetowych. Bez wątpienia jest on jednym z najwybitniejszych współczesnych chemików reprezentujących chemię organiczną, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego


Laureatowi serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Wyróżnienie Ministra dla zespołu prof. Zofii Lipkowskiej

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podczas XXI Giełdy Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2013 roku zespół prof. Zofii Lipkowskiej we współpracy z naukowcami z innych instytucji został uhonorowany przez Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyplomem za projekt „Nietoksyczne, bogate w tryptofan dendrymery o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i antynowotworowych”.

Jest to kolejna nagroda dla zespołu prof. Lipkowskiej za innowacje i wynalazczość.


Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

IChO PAN zajął drugie miejsce w kategorii jednostek naukowych w Polsce

SCImago Institutions Rankings

W rankingu jakości instytucji naukowych SCImago Institutions Rankings, obejmującym lata 2007-2011, w najbardziej prestiżowej kategorii Q1, Instytut Chemii Organicznej PAN zajął drugie miejsce w kategorii jednostek naukowych w Polsce, tuż za Instytutem Chemii Fizycznej PAN. Kategoria Q1 uwzględnia wyłącznie publikacje w najwyżej notowanych czasopismach naukowych świata.

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej dziesiątce rankingu znalazło się aż dziewięć instytutów Polskiej Akademii Nauk, a wśród pierwszych piętnastu – trzynaście. Jest to ważny przyczynek do dyskusji na temat roli tych instytutów w polskiej nauce, która, zwłaszcza w ostatnich latach, jest stanowczo niedoceniana.

Klasyfikacja SCImago Institutions Rankings obejmuje wszystkie jednostki naukowe świata, które w ostatnim roku analizowanej pięciolatki opublikowały co najmniej 100 prac naukowych zarejestrowanych przez bazę danych Scopus, prowadzoną przez Elsevier, jedno z największych wydawnictw naukowych świata.


Klasyfikacja SCImago Institutions Rankings


Tabela z pełnymi wynikami dla Polski »

Profesor Daniel Gryko laureatem programu MISTRZ

Prof. Daniel Gryko 24 października na Wydziale Biologii UW w Warszawie po raz szesnasty zostały wręczone dyplomy laureatom programu MISTRZ. Gościem honorowym uroczystości był prof. Brian Kobilka, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 2012 roku, który odwiedził Polskę na zaproszenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jednym z laureatów subsydiów profesorskich MISTRZ jest Prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, który zamierza zbadać syntezę policyklicznych związków heterocyklicznych poprzez wewnątrzcząsteczkowe odwodornienie w obecności kwasów Lewisa i Brønsteda.

W czasie realizacji tego projektu (2014-2015) Prof. Gryko zamierza zbadać różnice pomiędzy reakcją Scholla a oksydatywnym sprzęganiem związków aromatycznych (D. T. Gryko et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9900). Rezultatem projektu będzie synteza unikalnych strukturalnie barwników funkcjonalnych, które mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach jak organiczne diody luminescencyjne, organiczne ogniwa słoneczne i obrazowanie fluorescencyjne.


Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

IChO PAN laureatem programu Polska Nagroda Innowacyjności

Polski Kongres Przedsiębiorczości Instytut Chemii Organicznej PAN został laureatem programu wizerunkowego Polska Nagroda Innowacyjności 2013, prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości wraz z Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Certyfikat Polskiej Nagrody Innowacyjności

To ogólnopolski program wizerunkowy, którego celem jest coroczne nagrodzenie instytucji i firm działających na polskim rynku, których działalność cechuje innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową.
Uroczyste wręczenie odbyło się 7.11.2013 w Katowicach podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.


Profesor Mieczysław Mąkosza laureatem „Marie Skłodowska-Curie Science Medal” przyznanego przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce


W dniu 5 czerwca 2013 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 70. rocznicy powstania Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Obecne były władze Instytutu Józefa Piłsudskiego z Panią Prezes, dr Magdą Kapuścińską na czele. Wśród gości byli m. in. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sprawa Zagranicznych, a także reprezentanci wielu instytucji naukowych i społecznych.

W ramach tej uroczystości zostały wręczone cztery nagrody Instytutu za rok 2013. Nagrodę „Marie Skłodowska-Curie Science Medal”, przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe, otrzymał profesor Mieczysław Mąkosza, emerytowany pracownik IChO PAN i wieloletni dyrektor Instytutu. Sylwetkę Profesora przedstawialiśmy już wielokrotnie na naszych stronach internetowych. Dość powiedzieć, że jest on bez wątpienia jednym z najwybitniejszych współczesnych chemików w dziedzinie chemii organicznej nie tylko w Polsce ale i na świecie.

Pozostałe nagrody otrzymali:

Wacław Jędrzejewski History Medal – otrzymał go prof. Andrzej Chojnowski, wybitny historyk specjalizujący się w historii Polski XX wieku.

Joseph Conrad Literature MedalZbigniew Gluza, redaktor naczelny kwartalnika historycznego „Karta”.

Ignacy Paderewski Arts and Music MedalAnna Seniuk, wybitna aktorka teatralna i filmowa, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie.

Uroczystość zakończył recital fortepianowy w wykonaniu młodego polskiego pianisty, Tomasza Rittera.

Logo Instytutu Józefa Piłsudskiego Instytut Józefa Piłsudskiego powstał 4 lipca 1943 r. Wśród założycieli była grupa najbliższych współpracowników Marszałka, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem założycieli Instytutu w Nowym Jorku było prowadzenie stałej, niezależnej instytucji badawczo-naukowej zajmującej się nie tylko gromadzeniem, przechowywaniem i badaniem dokumentów dotyczących Polski, ale także popularyzowaniem prawdziwej, niezafałszowanej wiedzy o Polsce i jej historii najnowszej. Obecnie Instytut posiada ogromną kolekcję ponad miliona dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski. Duża część archiwum jest już dostępna on-line (http://www.pilsudski.org/archiwa/) dzięki prowadzonej systematycznie digitalizacji zbiorów.

Instytut przyznaje raz w roku nagrody wybitnym uczonym, działaczom społecznym i artystom w kilku kategoriach.

(informacja na podstawie materiałów zamieszczonych na stronach internetowych Instytutu Józefa Piłsudskiego: http://www.pilsudski.org)


Fot.1. Uczestnicy uroczystości z okazji 70. rocznicy powstania Instytutu Józefa Piłsudskiego w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Fot.2. Przemawia Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego, dr Magda Kapuścińska.

Fot.3. Prof. Mieczysław Mąkosza dziękuje za przyznane mu wyróżnienie.

Fot.4. Laureat prezentuje otrzymany medal. W tle popiersie patrona Instytutu Piłsudskiego.


Profesor Marek Chmielewski Doktorem Honoris Causa Politechniki Lubelskiej


W dniu 3 czerwca 2013 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej odbyła się uroczystość wręczenia Doktoratu Honoris Causa tej uczelni profesorowi Markowi Chmielewskiemu, pracownikowi Instytutu Chemii Organicznej PAN i jego wieloletniemu dyrektorowi, a obecnie wiceprezesowi Polskiej Akademii Nauk. Ten zaszczytny tytuł został nadany prof. Chmielewskiemu za wybitny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny.
Promotorem przewodu był prof. dr hab. Lucjan Pawłowski.


Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Fot.1. Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Piotr Kacejko, wręcza dyplom Doktora Honoris Causa
prof. Markowi Chmielewskiemu.

Fot.2. Prof. Chmielewski dziękuje za nadany mu tytuł.

Prof. Daniel T. Gryko laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe

Prof. Daniel T. Gryko W dniu 19 grudnia 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka, wręczyła Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe i osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (8 laureatów), za całokształt dorobku (18 wyróżnień) oraz nagrody indywidualne i zespołowe za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne (97 wyróżnień).

Wśród wyróżnionych nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowe znalazł się prof. Daniel T. Gryko z naszego Instytutu.


Głównym obszarem zainteresowań prof. Gryko jest chemia porfiryn i ich bliskich analogów – koroli. Zajmuje się on opracowywaniem prostych i wydajnych metod syntezy tych związków, co umożliwia badanie ich właściwości fotofizycznych, elektrochemicznych i fotochemicznych.

Jednym z jego istotniejszych osiągnięć jest opracowanie nowych, efektywnych metod syntezy mezo podstawowych koroli, jako donorów elektronów w układach wielochromoforowych (do momentu włączenia się profesora Gryko w badania znane były tylko mało wydajne metody syntezy koroli). Opracowane przez niego metody są stosowane w laboratoriach m.in. we Francji, USA i Izraelu.

Dorobek prof. Gryko ma niezaprzeczalne walory praktyczne – rozpuszczalne w wodzie kompleksy koroli doskonale katalizują rozpad reaktywnych związków azotu, co może mieć duże znaczenie w przeciwdziałaniu takim chorobom jak: choroba Alzheimera, Parkinsona czy Huntingtona. Profesor jest laureatem programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, jest też pomysłodawcą i organizatorem ogólnoeuropejskiego konsorcjum naukowego skupionego wokół tzw. absorpcji dwufotonowej, które zdobyło w czerwcu 2010 r. grant typu Marie Curie Initial Training Network TOPBIO.

Prof. Gryko ma na swoim koncie 100 publikacji cytowanych prawie 2000 razy.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wręczone

Wręczenie nagród FNP Nagrodę Fundacji prof. Mieczysławowi Mąkoszy wręczają prof. Andrzej Jerzmanowski, Przewodniczący Rady Fundacji i prof. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji.

W dniu 6 grudnia 2012 r. odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego, uroczystość wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jednym z czterech tegorocznych laureatów jest profesor Mieczysław Mąkosza, wieloletni dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN, a obecnie przewodniczący Rady Naukowej Instytutu. Został on uhonorowany Nagrodą FNP w obszarze nauk chemicznych i o materiałach "za opracowanie i wprowadzenie do kanonu chemii organicznej nowej reakcji – Zastępczego Podstawienia Nukleofilowego".

Film o Laureacie (© Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2012 - dziękujemy Fundacji za zgodę na zamieszczenie filmu w naszej witrynie).

Wysoka jakość (ok. 75 MB) »
Niska jakość (ok. 12 MB) »


Pełną relację z uroczystości można obejrzeć na stronach Telewizji Polskiej »

RENEWABLE RAW MATERIALS IN ORGANIC SYNTHESIS

Prof. Marek Chmielewski W dniu 19 października 2012 r. odbyło się na terenie Instytutu Chemii Organicznej sympozjum pt. „Renewable raw materials in organic synthesis”. Jednym z celów sympozjum było uczczenie 70. rocznicy urodzin prof. Marka Chmielewskiego, członka Polskiej Akademii Nauk i obecnego Wiceprezesa PAN, wieloletniego dyrektora IChO PAN, a przede wszystkim wybitnego specjalisty w dziedzinie chemii cukrów i ß-laktamów. W ramach sympozjum zostało wygłoszonych 8 wykładów, z czego 4 przez zaproszonych gości zagranicznych. W pierwszym wykładzie prof. Janusz Jurczak przedstawił sylwetkę Jubilata, wykorzystując w tym celu wiele archiwalnych zdjęć i innych materiałów. Następnie prof. nadzw. Bartłomiej Furman, wieloletni współpracownik prof. Chmielewskiego, zaprezentował jego główne dokonania naukowe. W dalszej części sympozjum pozostali wykładowcy przedstawili wyniki swoich prac, w których wykorzystywali m. in. naturalne związki organiczne jako substraty w swoich syntezach.

Nagroda PTChem
Podczas sympozjum prof. Marek Chmielewski został odznaczony przez Polskie Towarzystwo Chemiczne Medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Więcej informacji o sympozjum »

Cztery „Diamentowe Granty” dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Logo MNiSW 30 marca 2012 roku w Kancelarii Premiera Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka uroczyście wręczyła „Diamentowe Granty” laureatom pierwszej edycji programu o tej nazwie. Program jest skierowany do młodych ludzi, którzy już na studiach prowadzą badania naukowe. Celem programu jest umożliwienie wcześniejszego rozpoczęcia studiów doktoranckich, jeszcze przed uzyskaniem dyplomu, co ma ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej.

Zgodnie z założeniami programu, „Diamentowe Granty” będzie otrzymywać co roku 100 najlepszych studentów wszystkich specjalności, jest to więc program bardzo elitarny. Z tym większą satysfakcją możemy poinformować, że aż cztery granty otrzymali studenci, którzy swoje studia doktoranckie mają zamiar odbywać w IChO PAN i zostali do konkursu zgłoszeni przez Instytut. Są to:

 • Maciej Giedyk,
  student Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
 • Dawid Lichosyt,
  student Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Adam Michał Trawczyński,
  student Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
 • Karolina Żukowska,
  studentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Żadna inna jednostka organizacyjna (instytut lub wydział) nie może poszczycić się taką liczbą przyznanych „Diamentowych Grantów”. Świadczy to najlepiej o bardzo wysokim poziomie naukowym reprezentowanym przez nasz Instytut, a zwłaszcza wyjątkowej pozycji Studium Doktoranckiego IChO PAN, nota bene najstarszego tego typu Studium w Polsce.

Pełną informację można znaleźć na stronie Osiągnięcia IChO PAN ».

Profesor Janusz Jurczak i dr hab. Agnieszka Szumna laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów

Prof. Janusz Jurczak 30 marca 2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów RP. Tym zaszczytnym wyróżnieniem zostało uhonorowanych dwoje pracowników IChO PAN. Profesor Janusz Jurczak, członek rzeczywisty PAN, odebrał nagrodę za wybitny dorobek naukowy. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy m. in.: „Wśród licznych osiągnięć naukowych Profesora J. Jurczaka należy wymienić nowatorskie badania syntezy organicznej (wprowadzenie metod stereokontrolowanej syntezy organicznej), wprowadzenie badań z zastosowaniem metod wysokiego ciśnienia w chemii organicznej (opracowanie techniki nowych metod syntezy makrocyklicznych receptorów molekularnych skutecznych w kompleksowaniu kationów, anionów i cząsteczek obojętnych) oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii supramolekularnej i biologii molekularnej, w których jest od wielu lat światowym ekspertem”.

Dr hab. Agnieszka SzumnaDr hab. Agnieszka Szumna odebrała nagrodę za swoją rozprawę habilitacyjną pt. „Chiralne kontenery molekularne – synteza, struktura i właściwości kompleksujące”. W oficjalnym uzasadnieniu znalazły się następujące stwierdzenia: „Habilitantka opracowała efektywne procedury syntetyczne dla otrzymywania chiralnych kawitandów wykazujących kowalencyjną oraz konformacyjną chiralność inherentną. (...) Wyniki tych badań pozwoliły na wyjaśnienie wielu nieznanych aspektów budowy związków inherentnie chiralnych oraz otworzyły nowe możliwości w badaniach procesów rozpoznania molekularnego”.

Obojgu Laureatom serdecznie gratulujemy!

Profesor Janusz Jurczak laureatem konkursu „Maestro”

Narodowe Centrum Nauki

Z wielką satysfakcją informujemy, że Profesor Janusz Jurczak, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i pracownik naszego Instytutu został laureatem prestiżowego konkursu „Maestro” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Profesor Jurczak zgłosił projekt pt. „Nowe podejście do rozpoznania chiralnego organicznych kationów i anionów - dynamiczna chemia kombinatoryjna”. Jest on twórczą kontynuacją tematyki badawczej rozwijanej w Zespole prof. Jurczaka od kilku lat.

Celem konkursu „Maestro” jest finansowanie projektów badawczych doświadczonych naukowców. Kandydaci muszą reprezentować najwyższy poziom naukowy, potwierdzony publikacjami w czasopismach z „najwyższej półki” i o ugruntowanej pozycji zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Program „Maestro” ma wspierać realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających znacząco poza dotychczasowy stan wiedzy.

Rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii i Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

Chemia – nasze życie, nasza przyszłość

Rok chemii19 grudnia 2008 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję ustanawiającą rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii (International Year of Chemistry 2011 »).
W tym roku przypadają bowiem dwie ważne rocznice: 100 lat temu Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrodę Nobla z dziedziny chemii za odkrycie i wydzielenie czystego radu i również 100 lat temu zostało utworzone Międzynarodowe Zrzeszenie Towarzystw Chemicznych, które w roku 1918 przekształciło się w Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC »).

W Polsce rok 2011 został uchwałą Sejmu z dnia 3 grudnia 2010 r. proklamowany Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Honorowy patronat nad obchodami sprawuje Prezydent RP Bronisław Komorowski.

W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Chemii odbywają się liczne imprezy, zarówno naukowe, jak i o charakterze popularyzatorskim. Pełną informację można znaleźć na stronach Komitetu Chemii PAN ».

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję

Warszawa 08.06.2011 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. nr 96 poz. 619) w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk
o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN
w Warszawie
.

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie można pobrać w formie pliku PDF »

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 8 czerwca 2011 r. Termin składania zgłoszeń
do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia
o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia
.


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej