Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Wiadomości

Wiadomości


Rozstrzygnięto konkursy NCN na granty OPUS I PRELUDIUM


Po raz kolejny zostały rozstrzygnięte konkursy na granty NCN OPUS i PRELUDIUM. Tym razem w IChO PAN otrzymaliśmy 4 granty: grant OPUS 15 otrzymał prof. Janusz Jurczak, a granty PRELUDIUM 15 mgr Marcin Grajda, mgr inż. Paweł Czerwiński i mgr inż. Aleksandra Narczyk.

Na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przekazano niemal 400 mln zł. W rozstrzygniętych właśnie konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%. W grupie nauk ścisłych i technicznych w konkursie OPUS 15 nadesłano 693 wnioski. Wsparcie finansowe w łącznej wysokości prawie 137 mln zł przyznano 135 projektom. W konkursie PRELUDIUM spośród 374 nadesłanych wniosków do finansowania o łącznej kwocie prawie 14 mln zł zostało zakwalifikowanych 96 projektów. .

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-11-16-opus15-preludium15

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego dla Profesora Janusza Jurczaka


24 października br. Senat Uniwersytetu Warszawskiego nadał Profesorowi Januszowi Jurczakowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystości związane z tym wydarzeniem planowane są przez J. M. Rektora na styczeń 2019 roku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Nowa publikacja prof. Ryszarda Ostaszewskiego

Artykuł pod tytułem 'Soft and dispersed interface- rich aqueous systems that promote and guide chemical reactions' współautorstwa prof. Ryszarda Ostaszewskiego ukazał się w czasopiśmie Nature Review Chemistry.

Zastosowania wody jako przyjaznego dla środowiska rozpuszczalnika do reakcji chemicznych jest ograniczone słabą rozpuszczalnością substratów. Ograniczenie to może być usunięte jeżeli do wody dodamy odpowiednie substancje przekształcając ją w rozproszone i bogate w mięknie, zdyspergowane środowisko takie jak; roztwory elektrolitów, roztwory miceli, mikroemulsje olej w w wodzie. Składniki homogenicznie zdyspergowanych składników wytwarzają lokalne środowiska, które są różne od wody, podobnie jak to czynią enzymy. W układach takich bardzo często obserwuje się przyspieszenie reakcji i/lub zmianę jej kierunków. Taka analogia do reakcji katalizowanych przez enzymy jest ekscytująca. W przeglądzie przedstawiono ogólną koncepcję zastosowaną do takich układów, ilustrując ją odpowiednimi przykładami od przewodzących polimerów, przez katalizowaną metalami syntezę organiczną w skali laboratoryjnej i przemysłowej, do prebiotycznych modeli reakcji chemicznych.

Więcej informacji: https://www.nature.com/articles/s41570-018-0042-6

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

IV Konferencja Naukowa ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle”


Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konferencji Naukowej ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle”, która odbędzie się w 17-18 listopada 2018 roku w Lublinie.

Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z enzymologią, zarówno od strony budowy i mechanizmów działania enzymów jak i z ich zastosowań w przemyśle i medycynie.

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Chemii Organicznej PAN jest jednym z patronów honorowych konferencji.

Strona Konferencji

Informacje o konferencji

II Konferencja Doktorantów PAN


Rada Doktorantów PAN ma przyjemność zaprosić wszystkich Pracowników i Doktorantów IChO PAN na uroczystość otwarcia II Konferencji Doktorantów PAN, która odbędzie się w dniu 5 października 2018 o godzinie 15.00 w Aul IChF/IChO PAN.

Podczas uroczystości podjęta zostanie dyskusja na temat przyszłej struktury i działalności Polskiej Akademii Nauk, w obliczu zmiany regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Intencją organizatorów jest poznanie punktu widzenia uczestników na temat przyszłego kształtu studiów doktoranckich. Poddana dyskusji zostanie również m.in. tematyka potencjału, jaki niesie za sobą finansowanie prac badawczych inicjowanych przez doktorantów.

Tegoroczna konferencja jest dopiero drugą edycją podjętej przez Radę Doktorantów PAN inicjatywy. Konferencja Doktorantów PAN jest wydarzeniem mającym na celu integrację środowiska doktorantów i młodych naukowców pracujących w Instytutach Naukowych PAN w całym kraju. Podczas wydarzenia, uczestniczy mają możliwość wspólnej pracy, sposobność do integracji i nawiązania nowych znajomości. Jesteśmy przekonani, że zaowocuje to w przyszłości jeszcze lepszą wymianą doświadczeń oraz interdyscyplinarną pracą nad badaniami realizowanymi przez środowisko doktorantów PAN.

Program Konferencji

IChO PAN na Festiwalu Nauki


W dniach 22-23 września br. w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie odbył się XXII Festiwal Nauki, „SAPERE AUDE”, na którym nasz Instytut jak zwykle zaprezentował wiele fascynujących doświadczeń. Tym razem motywem przewodnim naszej prezentacji była „Chemia w ruchu”.

Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i wszystkim zaangażowanym doktorantom za zorganizowanie pokazów.

Galeria Zdjęć

Nagroda za najlepszą prezentację ustną dla mgr Kingi Kuczyńskiej


Mgr Kinga Kuczyńska, pracująca pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Pakulskiego, otrzymała główną nagrodę za najlepszą prezentację ustną podczas konferencji : 24th Conference on Isoprenoids, która odbyła się w Białymstoku w dniach 9-12 września br. Wyróżnienie to zostało przyznane przez The Phytochemical Society of Europe.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Prof. Grela oraz Prof. D.T. Gryko wyróżnieni tytułem ChemPubSoc Europe Fellow


Prof. Karol Grela i Prof. Daniel T. Gryko zostali ostatnio wyróżnieni prestiżowym tytułem ChemPubSoc Europe Fellow.

W 2015 roku wydawnictwo ChemPubSoc Europe rozpoczęło “Fellows Program”, aby uhonorować naukowców, którzy szczególnie przyczyniają się do rozwoju działalności publikacyjnej w Europie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Publikacja zespołów prof. Doroty Gryko i prof. Amy Palmer


Artykuł pod tytułem 'A multicolor riboswitch-based platform for imaging of RNA in live mammalian cells' będący efektem współpracy zespołów prof. Doroty Gryko oraz prof. Amy Palmer (University of Colorado Boulder, USA) ukazał się w czasopiśmie Nature Chemical Biology.

Publikacja dotyczy wykorzystania sond fluorescencyjnych będących połączeniem witaminy B12 (kobalaminy) oraz barwnika fluorescencyjnego do śledzenia fragmentów mRNA oraz krótkich, niekodujących fragmentów RNA w żywych komórkach ssaków. Sondy fluorescencyjne zostały przygotowane w naszym instytucie przez mgr inż. Aleksandrę Wierzbę i dr inż. Mikołaja Chromińskiego.

Więcej informacji: https://www.nature.com/articles/s41589-018-0103-7

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Konkurs NCN ETIUDA 6 rozstrzygnięty


Rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu NCN ETIUDA. Jest to jeden z konkursów oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki, który skierowany jest do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej.

Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł. O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147.

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 6 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 152 wnioski, złożono w naukach ścisłych i technicznych. Spośród nich eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty o łącznej wartości niemal 6,5 mln zł. Laureatami konkursu zostało 3 doktorantów naszego Instytutu: mgr Aleksandra Narczyk, mgr Michał Ociepa i mgr Sylwester Domański.

Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/node/4104

Lista laureatów konkursu ETIUDA 6 jest dostępna na stronie: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-07-17-etiuda6

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Mgr Robert Pawłowski laureatem konkursu na Diamentowe Granty

W VII edycji konkursu MNiSW w ramach programu „Diamentowy Grant” dla wybitnie uzdolnionych studentów, wyłoniono 80 laureatów, których projekty uzyskały najwyższą ocenę końcową. Otrzymają łącznie ponad 16 milionów zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Jednym z laureatów jest mgr Robert Pawłowski z naszego Instytutu, który będzie wykonywał projekt pt. „Badania tandemowych procesów organo i fotokatalitycznych” pod opieką dr. Macieja Stodulskiego.

Więcej informacji: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/juz-mamy-600-laureatow-diamentowego-grantu.html

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

IChO PAN na 22 Pikniku Naukowym

9 czerwca br. na Stadionie Narodowym odbył się 22. Piknik Naukowy poświęcony, tym razem, Ruchowi. Piknik Naukowy jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Impreza zapewnia bogactwo pokazów, doświadczeń i prezentacji – co roku około 1000. Nasz Instytut na swoim stoisku zaprezentował wiele, cieszących się dużym zainteresowaniem, eksperymentów.

Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i całemu zespołowi biorącemu udział w organizacji wydarzenia. Dziękujemy też licznym odwiedzającym i zapraszamy za rok!

Publikacja prof. Daniela Gryko

Artkuł prof. Daniel T. Gryko pod tytułem „On-surface synthesis of a nitrogen-embedded buckybowl with inverse Stone–Thrower–Wales topology” ukazał się ostatnio w prestiżowym Nature Communications. Artykuł jest efektem współpracy z grupą kierowaną przez Prof. Romana Fasela (EMPA, Dübendorf, Szwajcaria).

Artykuł dotyczy syntezy i właściwości nieznanego wcześniej niepłaskiego policyklicznego związku aromatycznego. Ta cząsteczka heterocykliczna ma łącznie 14 skondensowanych pierścieni aromatycznych w tym unikalną strukturalnie kombinację dwóch pierścieni pięcioczłonowych i dwóch pierścieni siedmioczłonowych. Taki układ zwany odwrotnym defektem Stone’a-Thrower’a-Wales’a został wykryty do tej pory tylko w próbkach grafenu bombardowanych elektronami o dużej energii. Ponadto zsyntezowana cząsteczka, posiadająca kształt płytkiej miski, ma tendencję do układania się krawędzią do dołu na powierzchni złota, co nie było wcześniej obserwowane dla niepłaskich molekuł aromatycznych. Ostatni etap syntezy został przeprowadzony w skaningowym mikroskopie tunelowym.

Więcej informacji można uzyskać pod linkami: https://www.nature.com/articles/s41467-018-04144-5

oraz

https://chemistrycommunity.nature.com/users/104571-daniel-gryko/posts/32554-from-pyrrolopyrroles-to-nitrogen-embedded-buckybowls

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej

W dniach 8-11 kwietnia w Warszawie odbyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (XI OSCO), zorganizowane przez Instytut Chemii Organicznej PAN przy współudziale Polskiej Akademii Nauk.

Sympozjum, które zgromadziło blisko 200 chemików zajmujących się chemią organiczną w Polsce było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, zarówno dla doświadczonych, jak i rozpoczynających karierę naukowców. W czasie trwania konferencji wygłoszono 57 wykładów i komunikatów naukowych oraz zaprezentowano 109 plakatów.

Na stronie www.osco11.pl zamieściliśmy zdjęcia z Sympozjum.

Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego za najlepszą pracę doktorską z chemii organicznej - stereochemii

Kandydatów do nagrody im. Aleksandra Zamojskiego za wyróżnioną rozprawę doktorską w zakresie chemii organicznej, zwłaszcza stereochemii, zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora (jednostka może zgłosić jednego kandydatura).

Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem (do 2000 znaków ze spacjami), rozprawą doktorską (z roku poprzedzającego wniosek), recenzjami i potwierdzeniem wyróżnienia pracy przez odpowiednią radę jednostki oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), należy przesłać do Instytutu Chemii Organicznej PAN, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: icho-s@icho.edu.pl (temat: nagroda Zamojskiego) w terminie do końca kwietnia roku, w którym nagroda ma być przyznana.

Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego jest przyznawana corocznie za wyróżnioną rozprawę doktorską z zakresu chemii organicznej-stereochemii wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem), Instytut Chemii Organicznej Polskiej AkademiiNauk (IChO, PAN) oraz Firmę Nobilus Ent (Załącznik nr 2).

Publikacja zespołu prof. Grzybowskiego

Zespół badawczy prof. Bartosza Grzybowskiego wraz z współpracownikami opublikował w czasopiśmie Chem pracę zatytułowaną „Efficient Syntheses of Diverse, Medicinally Relevant Targets Planned by Computer and Executed in the Laboratory” (Klucznik et al., Chem, 2018, 4, 522-532).

Praca została wyróżniona okładką. Publikacja ta została również opisana w artykułach w Chemistry World: www.chemistryworld.com, C&EN: cen.acs.org oraz w blogu naukowym ScienceMag: science.sciencemag.org.

Dodatkowo, w tym samym numerze czasopisma Chem został opublikowany artykuł Prof. Grzybowskiego zatytułowany „Chematica: A Story of Computer Code That Started to Think like a Chemist” (Grzybowski et. al., Chem, 2018, 4, 390-398).

Szkoła Doktorska - List intencyjny


W piątek, 23 lutego 2018 r., w Instytucie imienia Marcelego Nenckiego został podpisany list intencyjny w sprawie stworzenia, przez 4 instytuty PAN: Instytut Chemii Organicznej, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Instytut Fizyki, Szkoły Doktorskiej. Sygnatariuszami porozumienia byli Dyrektorzy w/w Instytutów: prof. Sławomir Jarosz, prof. Agnieszka Dobrzyń, prof. Marcin Opałło oraz prof. Roman Puźniak.

List Intencyjny

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9.


W ostatnich konkursach granty otrzymali dr Michał Michalak i dr Rafał Loska (SONATA BIS) oraz dr Mateusz Woźny (SONATA)

SONATA 13 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową.

SONATA BIS 7 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem nowo utworzonej grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Rozmowa z prof. Danielem Gryko, laureatem Nagrody FNP 2017


źródło: www.fnp.org.pl

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na stronach FNP:

Więcej informacji

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów B. Lainera, M. Biedrzyckiego i M. Lewińskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał po raz kolejny stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia. Wśród wyróżnionych znaleźli się Bruno Lainer, student III roku Wydziału Chemii UW, realizujący swoje badania naukowe w Zespole VIII Instytutu, pod kierunkiem Profesora Janusza Jurczaka i bezpośrednią opieką Doktora Pawła Stępniaka, Michał Biedrzycki z zespołu Profesor Doroty Gryko oraz Małgorzata Lewińska z zespołu doktor Agnieszki Szumnej

Rektorzy uczelni z całej Polski nadesłali do resortu nauki ponad 1800 wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski oceniał zespół złożony z 24 ekspertów pochodzących z siedmiu obszarów nauki i sztuki. Na podstawie listy rankingowej decyzję o przyznaniu stypendiów podejmował minister Jarosław Gowin.

Więcej informacji

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Tytuł Doktora Honoris Causa UAM dla Prof. Janusza Jurczaka

W dniu 21 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia prof. Januszowi Jurczakowi dyplomu Doktora Honoris Causa, nadanego Mu przez tę Uczelnię w uznaniu jego zasług dla rozwoju polskiej chemii organicznej i imponującego dorobku dydaktycznego.


Więcej informacji i galeria zdjęć z uroczystościLaureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Konkurs FNP w programie TEAM rozstrzygnięty

fot. Piotr Szałański

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejny konkurs w programie TEAM. Do czwartego konkursu w programie TEAM złożono 47 wniosków. Finansowanie, w łącznej wysokości prawie 37 mln zł otrzyma 11 projektów w tym aż 2 realizowane w IChO PAN. Granty otrzymali prof. Dorota Gryko i prof. Jacek Młynarski.

Prof. Gryko w ramach grantu w wysokości prawie 3,5 mln zł, będzie poszukiwać lepszych metod usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych występujących w środowisku oraz nowych zagrożeń wynikających z powszechnego stosowania (a często nadużywania) środków farmakologicznych.

Prof. Młynarski otrzymał prawie 3,5 mln zł na badania, które mają na celu opracowanie metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych leków przeciwwirusowych.

Więcej informacji

Laureatom serdecznie gratulujemy

Złoty Medal Chemii za pracę licencjacką dla Pani Małgorzaty Lewińskiej

Pani Małgorzata Lewińska, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. została zdobywczynią Złotego Medalu Chemii w VII edycji konkursu.

Złoty Medal Chemii to konkurs, w którym nagradzane są prace dyplomowe młodych naukowców zajmujących się chemią oraz jej pograniczem z fizyką i biologią. Konkurs organizuje Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont, która jest również fundatorem nagród. Do tegorocznej edycji zgłoszono 46 prac z 18 uczelni.


Swoją pracę licencjacką Pani Lewińska wykonywała pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Szumnej wspólnie z prof. Grzegorzem Litwinienko z UW.


Więcej informacji

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Wyniki konkursów NCN: OPUS 13 i PRELUDIUM 13Zostały ogłoszone wyniki najnowszej edycji konkursu na granty NCN. Tym razem nasz Instytut otrzymał 6 grantów: 3 OPUS (Prof. Karol Grela, dr hab. Agnieszka Szumna, dr Rafał Loska) i 3 PRELUDIUM (mgr Anna Domżalska, mgr inż. Michał Więcław, mgr Łukasz Kielesiński). Finansowanie otrzymało łącznie grantów 29 OPUS i 28 grantów PRELUDIUM w panelu ST5.

Więcej informacji

Kierownikom projektów serdecznie gratulujemy!

Wręczenie tegorocznych nagród FNP 2017

W dniu 6 grudnia 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jak już pisaliśmy, jednym z laureatów jest prof. Daniel T. Gryko, kierownik Zespołu X i Przewodniczący Rady Naukowej IChO PAN. Laureatowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji


Mgr inż. Anna Maria Domżalska została Przewodniczącą Rady Samorządu Doktorantów PAN!

Mgr inż. Anna Domżalska, doktorantka naszego Instytutu, pracująca w zespole II pod kierunkiem prof. Bartłomieja Furmana została wybrana na Przewodniczącą Rady Samorządu Doktorantów PAN na kadencję 2017/18.

Jednocześnie mgr inż. Barbara Mikulak-Klucznik, doktorantka w zespole prof. Bartosza Grzybowskiego została Przedstawicielem Regionalnym Rady SD PAN na terenie Warszawy.

Rada Samorządu Doktorantów PAN wybierana jest spośród doktorantów wszystkich jednostek Polskiej Akademii Nauk. Jej głównym zadaniem jest reprezentacja doktorantów pracujących w jednostkach PAN na forum krajowym, współpraca z władzami Polskiej Akademii Nauk (w tym praca nad Stypendium Prezesa PAN), MNiSW oraz Krajową Reprezentacją Doktorantów. Samorząd zajmuje się ponadto organizacją wielu prestiżowych wydarzeń, takich jak konkurs PROPAN na najbardziej przyjazny doktorantom „prodoktorancki” instytut Akademii, Konferencji Doktorantów PAN oraz spotkań popularyzujących naukę (PANel Wiedzy). Służy także poradą prawną, a opinie wydawane są przez działającą przy Radzie Komisję Prawną, w skład której wchodzą prawnicy będący doktorantami w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Więcej informacji o pracy Rady


Obydwu doktorantkom bardzo serdecznie gratulujemy!


Stypendium Prezesa PAN dla mgr Katarzyny Rybickiej-Jasińskiej

Mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska, pracująca w zespole prof. Doroty Gryko, otrzymała stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz drugi przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN. Stypendium to otrzymało jedynie 10 doktorantów z całej Polski.

Więcej informacji


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Prof. Jurczak otrzymał Medal Honorowy Wydziału Chemii UW

Ostatnio prof. Janusz Jurczak otrzymał jeden z pierwszych Medali Honorowych Wydziału Chemii UW przyznawanych za szczególny wkład w rozwój wydziału.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy!

Prof. Daniel Gryko laureatem Nagrody FNP 2017

źródło: www.fnp.org.pl
fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Prof. dr hab. Daniel Gryko otrzymał prestiżową Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty szósty przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Nagrody są przyznawane w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/nagrody-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej-2017-przyznane/


https://www.fnp.org.pl/prof-daniel-gryko-laureat-nagrody-fnp-2017/

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Rybicka-Jasińska i Maciej Giedyk otrzymali wyróżnienia podczas konferencji YoungChem 2017

Młodzi naukowcy z zespołu prof. Doroty Gryko prezentowali swoje wyniki podczas tegorocznej konferencji YoungChem 2017. Mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska otrzymała nagrodę publiczności w konkursie na najlepszy plakat, natomiast dr Maciej Giedyk zajął III miejsce w konkursie na najlepszą prezentację ustną.Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nowa praca zespołu prof. Agnieszki Szumnej

Praca mgr. Marcina Grajdy, Małgorzaty Lewińskiej i dr hab. Agnieszki Szumnej, prof, nadzw., pt. „The templation effect as a driving force for the self-assembly of hydrogen-bonded peptidic capsules in competitive media” (Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 8513-8517) została wyróżniona okładką w czasopiśmie Organic & Biomolecular Chemistry oraz jest częścią zbioru: „2017 Hot Articles in Organic and Biomolecular Chemistry”.

Dodatkowo wyniki te zostały opisane w blogu naukowym The Surg, a Pan Marcin nagrodzony pierwszym miejscem w konkursie na najlepszy plakat podczas XIV Warszawskiego Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession’17.


Gratulujemy twórcom i zapraszamy do lektury


Prof. Daniel Gryko laureatem stypendium wyjazdowego MISTRZ

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła piąty konkurs o wyjazdowe stypendium naukowe, które jest dodatkową ofertą dla laureatów programu MISTRZ. Stypendium może być przeznaczone na wyjazd typu sabbatical leave do prestiżowego zagranicznego ośrodka naukowego w celu prowadzenia pracy badawczej. Jednym z laureatów jest Prof. dr hab. Daniel Gryko, który wyjedzie na 3-miesięczny wyjazd do University of California, Berkeley w USA w celu realizacji projektu pt. “Synthesis, structure and physicochemical properties of stable complexes of corroles with the entire lanthanide series”. Projekt ten będzie realizowany wspólnie z prof. Johnem Arnoldem.

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/wyjazdowe-stypendia-naukowe-przyznane-2/


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Rozstrzygnięto V edycję konkursu w ramach programu „Mobilność Plus”

Celem programu programu „Mobilność Plus” – szansa na rozwój i umiędzynarodowienie młodych naukowców, jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Okres finansowania wynosi od 6 do 36 miesięcy.

Na V edycję konkursu w ramach programu pn. „Mobilność Plus” wpłynęło 286 wniosków. Laureatami V edycji konkursu zostało 73 kandydatów, którzy uzyskali najwyższe oceny, reprezentujący wszystkie obszary nauki. Łączna wartość przyznanego finansowania to 22 175 300 zł, w tym na 2018 r. 10 082 200 zł.

Wśród laureatów jest aż 4 naukowców z naszego Instytutu: dr Maciej Giedyk, mgr Kamil Skonieczny, mgr Artur Ulikowski oraz dr Michał Wierzbicki.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych.

Odbył się XXI Festiwal Nauki w Jabłonnie


W ostatnią sobotę i niedzielę (23-24 września) na terenie zespołu parkowo – pałacowego w Jabłonnie odbył się XXI Festiwal Nauki „Sapere Aude”.

Zorganizowane zostały liczne na spotkania i wykłady przygotowane przez przedstawicieli nauki między innymi z takich uczelni i instytutów jak – Warszawski Uniwersytet Muzyczny, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i wielu innych. Podobnie jak w latach ubiegłych na wszystkich którzy odwiedzili teren Festiwalu czekały stoiska i ekspozycje przygotowane przez instytuty, firmy i stowarzyszenia biorące udział w wydarzeniu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez: Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starostę Legionowskiego, Wójta Gminy Jabłonna i Prezydenta miasta Legionowo.

Nasz Instytut jak co roku zaprezentował na Festiwalu mnóstwo ciekawych doświadczeń i pokazów. Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i zespołowi doktorantów za przygotowanie naszego stoiska.

HR Excellence in Research – w trosce o naukowców

Instytut Chemii Organicznej PAN znalazł się w elitarnej grupie instytucji posiadających prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy – gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

Jesteśmy dumni!

Prof. Daniel Gryko otrzymał prestiżowy grant TEAM

Prof. Daniel Gryko zdobył prestiżowy grant TEAM z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zatytułowany „Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED’ na łączna kwotę” 2984500 zł. Mikroskopia fluorescencyjna typu STED (ang. stimulated emission depletion) pozwala uzyskać rozdzielczość wyższą niż limit dyfrakcyjny, który wynosi mniej więcej 200-500 nm. Oznacza to, że przy jej użyciu można bardziej dokładnie obserwować elementy komórki i biocząsteczki. Chociaż istnieją komercyjnie dostępne mikroskopy typu STED i ten rodzaj mikroskopii fluorescencyjnej burzliwie się rozwija, nie zostały w satysfakcjonujący sposób rozwiązane problemy związane z używanymi w tym przypadku barwnikami. Koncepcja tej mikroskopii opiera się na użyciu światła laserowego o dosyć dużej mocy, co powoduje indukowany światłem rozpad cząsteczek barwników organicznych. Nawet najlepsze fluorofory nie są dość trwałe do tego typu zastosowania.

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji barwników organicznych, które będą sto razy bardziej fotostabilne od obecnie stosowanych. Równolegle, muszą one też posiadać wiele innych korzystnych cech takich jak: (A) dużą różnicę w długości fali pomiędzy absorpcją a emisją (tzw. przesunięcie Stokesa); (B) wysoką wydajność kwantową fluorescencji (szczególnie w zakresie promieniowania czerwonego i podczerwonego); (C) możliwość penetracji błon komórkowych żywych komórek eukariotycznych. Dodatkowym celem projektu jest zaprojektowanie takiego zestawu znaczników fluorescencyjnych by mogły być one użyte do równoczesnego obrazowania trzech różnych biocząsteczek przy użyciu lasera emitującego tylko jedną długość fali wywołującą emisję wymuszoną.

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-team-konkurs-32016/

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Diamentowy Grant dla Pani Katarzyny Orłowskiej

Pani Katarzyna Orłowska, pracująca pod kierunkiem prof. Doroty Gryko została laureatką konkursu „Diamentowy Grant”.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. W VI edycji konkursu wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 punktów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-ponad-500-laureatow-diamentowego-grantu.html

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Instytut na pikniku „Nauka to też sztuka” w Olsztynie


10 czerwca odbył się w Olsztynie rodzinny piknik zorganizowany przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Organizatorzy zaprosili do udziału w imprezie zaprzyjaźnionych naukowców z innych jednostek Polskiej Akademii Nauk z całej Polski, m.in. z naszego Instytutu.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją pikniku i nagraniem radiowym, w którym nasz doktorant Paweł Czerwiński opowiada (w części szóstej) o zaprezentowanych eksperymentach.

Opiekunem naszego pokazu był jak zwykle dr hab. Zbigniew Pakulski.

Marcin Grajda i Katarzyna Orłowska laureatami konkursu na najlepszy poster na ChemSession 2017


źródło: https://ptchem.waw.pl/chemsession.html

Dwoje młodych naukowców z naszego Instytutu zostało w tym roku nagrodzonych w konkursie na najlepszy plakat ChemSession 2017.

Pan Marcin Grajda, doktorant dr hab. Agnieszki Szumnej zajął I miejsce, a Pani Katarzyna Orłowska, studentka Politechniki Warszawskiej, przygotowująca pracę magisterską w naszym Instytucie pod kierunkiem prof. Doroty Gryko, zajęła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji »

Dr Kacper Błaziak i dr Maciej Krzeszewski otrzymali stypendia FNP START


źródło: http://www.fnp.org.pl

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej co roku przyznaje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych naukowców i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.


Z przyjemnością informujemy, że w ostatniej edycji konkursu na rok 2017 laureatami zostali dwaj doktorzy z IChO PAN: Kacper Błaziak i Maciej Krzeszewski.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Więcej informacji »

Odbył się 21. Piknik Naukowy

3 czerwca br. na Stadionie Narodowym odbył się 21. Piknik Naukowy poświęcony, tym razem, wiedzy o Ziemi. Jak co roku nasz Instytut na swoim stoisku zaprezentował wiele, cieszących się dużym zainteresowaniem, doświadczeń. Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i całemu zespołowi biorącemu udział w organizacji wydarzenia.


Dziękujemy też licznym odwiedzającym i zapraszamy za rok!

Dr Maciej Giedyk laureatem Konkursu o Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego


Dr Maciej Giedyk, pracujący w zespole prof. Doroty Gryko, został laureatem Konkursu o Nagrodę III stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego. Jest to wyróżnienie przyznawane młodym naukowcom którzy nie ukończyli 30-tego roku życia.

Uroczyste wręczenie nagród im. Wojciecha Świętosławskiego, odbyło się w czwartek 25 maja 2017 o godz. 17:30 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej PW, ul. Koszykowa 75 i było połączone z wykładem prof. Anny Chrostowskiej.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!Dr hab. Agnieszka Szumna wygłosi cykl wykładów w Niemczech

Dr hab. Agnieszka Szumna otrzymała nagrodę GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker) i PTChem: Marie Skłodowska Curie–Wilhelm Klemm Lectureship Otrzymanie tego wyróżnienia wiąże się z zaproszeniem do wygłoszenia cyklu wykładów w wybranych przez laureatkę ośrodkach naukowych w Niemczech.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Odbyła się konferencja "Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems"

W dniach 31.03 - 1.04.2017 odbyła się dwudniowa konferencja realizowana w ramach Działania UE projektu COST CM1304 zatytułowanego "Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems" poświęcona efektom jakie wnoszą pęcherzyki i micele na przebieg reakcji organicznych oraz na ich znaczenie w powstaniu życia („Effect of Vesicle on Chemical Reactions and Importance of Vesicles for the Origin of Life”).

W ramach konferencji gościliśmy znakomitych specjalistów z Francji, Szwajcarii, Włoch, Danii oraz Hiszpanii. Wykład zamykający konferencję wygłosił Kepa Ruiz-Mirazo (University of the Basque Country, Donostia-San Sebastian, Spain) a konferencję prowadził profesor Peter Walde (Department of Materials, ETH, Zürich, Switzerland). Podczas konferencji wygłoszono 9 wykładów oraz odbyły się dwie dyskusje panelowe. Znakomita pogoda była dodatkowym stymulatorem dla uczestników tego spotkania, którzy wynieśli znakomite wrażenie z Warszawy.

PROGRAM KONFERENCJI »

Prof. Jacek Młynarski w International Advisory Board EurJOC

Prof. Jacek Młynarski został członkiem International Advisory Board czasopisma European Journal of Organic Chemistry.

W European Journal of Organic Chemistry (2015 ISI Impact Factor 3.068) publikowane są artykuły, komunikaty i mikroprzeglądy z całego obszaru syntezy organicznej, bioorganicznej i fizycznej chemii organicznej.

Dwa wiodące czasopisma: European Journal of Organic Chemistry i European Journal of Inorganic Chemistry powstały z połączenia 10 innych wydawnictw: Liebigs Annalen, Bulletin des Sociétés Chimiques Belges, Bulletin de la Société Chimique de France, Gazzetta Chimica Italiana, Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, Anales de Química, Chimika Chronika, Revista Portuguesa de Química, ACH—Models in Chemistry i Polish Journal of Chemistry.

EurJOC jest wydawany przez ChemPubSoc Europe.

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0690

Gratulujemy!

Chematica w gronie najważniejszych odkryć chemicznych roku 2016!

Miesięcznik "Chemistry World", wydawany przez the Royal Society of Chemistry, zaliczył program do planowania syntez "Chematica" - autorstwa grupy prof. Grzybowskiego - do grona najważniejszych odkryć roku 2016. Link do artykułu poniżej.

https://www.chemistryworld.com/news/cutting-edge-chemistry-in-2016/2500138.article

Gratulujemy!
W dowód uznania zasług na rzecz Wydziału Chemii oraz całego Uniwersytetu, Profesor Janusz Jurczak otrzymał Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyróżnienia otrzymali zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracji. Byli wśród nich badacze prowadzący znaczące projekty naukowe i inicjujący współpracę interdyscyplinarną lub międzywydziałową, dydaktycy stosujący nowatorskie metody pracy ze studentami, a także pracownicy administracji, dzięki którym Uniwersytet staje się przyjaznym miejscem pracy i studiowania.

DYPLOM »
Korole – dla medycyny, biologii i gospodarki

Zapraszamy do lektury artykułu nt. prac prof. Daniela Gryko dotyczących chemii porfiryn i koroli. Artykuł ukazał się na stronie PAP „Nauka w Polsce”.

Link do artykułu

Prof. Marek Chmielewski wybrany na członka rzeczywistego PAN

W dniu 1 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podjęło uchwałę o wyborze prof. Marka Chmielewskiego na członka rzeczywistego PAN.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych
Stypendium Prezesa PAN dla Macieja Krzeszewskiego

Mgr inż. Maciej Krzeszewski, pracujący w zespole prof. Daniela Gryko, otrzymał stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz pierwszy przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, na rok akademicki 2016/2017. Stypendium to otrzymało jedynie 10 doktorantów z całej Polski

Więcej informacji »

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych
Prof. Karol Grela w Editorial Board EurJOC

Prof. Karol Grela został członkiem Editorial Board czasopisma European Journal of Organic Chemistry.

Rada składa się z 6 członków: 5 reprezentujących odpowiednio: Francję, Niemcy, Włochy, Holandię oraz Hiszpanię i jednego reprezentującego pozostałe kraje europejskie zamieszczające stosunkowo mniejszą liczbę publikacji. Obecnie (od stycznia 2017) członkami Editorial Board EurJOC są: prof. Karol Grela (Polska), prof. Burkhard König (Niemcy), prof. Jean Rodriguez (Francja), prof. Floris Rutjes (Holandia), prof. Paolo Scrimin (Włochy) i prof. Miguel Sierra (Hiszpania).

Serdecznie gratulujemyProf. Janusz Jurczak został wybrany na członka korespondenta PAU

19 listopada br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Umiejętności, na którym Prof. Janusz Jurczak otrzymał honorowy dyplom Członka Korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Prof. Jurczak został wybrany na Członka Korespondenta PAU w czerwcu br.

Dyplom »

Serdecznie gratulujemyWyniki konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11

NCN ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Opus11, Preludim11, Sonata11. Naukowcy z IChO PAN otrzymali aż 9 grantów z 11, które zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej. Łączna kwota przyznanego finansowania wynosi blisko 6,9 mln zł. Granty otrzymali:

  • dr Wojciech Chaładaj (OPUS, ST5)
  • prof. Witold Danikiewicz (OPUS, ST4)
  • prof. Dorota Gryko (OPUS, ST5)
  • prof. Sławomir Jarosz (OPUS, ST5)
  • prof. Michał Jaszuński (OPUS, ST4)
  • prof. Janusz Jurczak (OPUS, ST5)
  • dr hab. Zbigniew Pakulski (OPUS, ST5)
  • mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska (PRELUDIUM, ST5)
  • dr Filip Ulatowski (SONATA, ST5)

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-11-14-opus11-preludium11-sonata11-polonez2

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Najnowsza publikacja zespołu prof. Doroty Gryko

Zespół badawczy prof. Doroty Gryko ze współpracownikami opublikował w Journal of American Chemical Society (K. Rybicka-Jasińska et al., J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12826) pracę zatytułowaną „Porphyrins as Photoredox Catalysts - Experimental and Theoretical studies”.

W reakcjach indukowanych światłem porfiryny mogą pełnić rolę nie tylko fotosensybilizatorów, ale równiż fotoredoks katalizatorów. Co więcej ich właściwości katalityczne mogą być modulowane poprzez zmianę podstawników na zewnątrz pierścienia makrocyklicznego. Fotokatalityczna reakcja aldehydów z diazooctane etylu w obecności tetrafenyloporfiryny prowadzi do α-alkilowanych aldehydów z wysokimi wydajnościami. .

Więcej informacji: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b09036


Prof. Marek Chmielewski Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Zostali wyłonieni Laureaci nagród przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Wśród laureatów Nagrody za Dorobek Naukowy znalazł się profesor Marek Chmielewski, który otrzymał nagrodę za swój wkład w rozwój nowych metodologii i strategii syntezy naturalnych związków biologicznie aktywnych – antybiotyków β-laktamowych i niskocząsteczkowych pochodnych węglowodanów.

Pełną listę wyróżnionych osób można znaleźć pod adresem:

bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Grant SYMFONIA dla dr hab. Agnieszki Szumnej.
Stypendium ETIUDA dla mgr. Dawida Lichosyta

Rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze. Eksperci NCN wskazali 5 projektów, które otrzymają łącznie 22,5 mln zł. Do konkursu nadesłano 38 projektów, spośród których wyłoniono 5 zwycięskich propozycji. Na drugim miejscu znalazł się projekt dr hab. Agnieszki Szumnej. Pokieruje ona zespołem z konsorcjum naukowego złożonego z Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Naukowcy spróbują skonstruować trójwymiarowe szkielety supramolekularne, ułatwiające otrzymywanie kryształów białka, które potrzebne są w procesie projektowania nowych leków.

Więcej informacji »

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że mgr Dawid Lichosyt otrzymał stypendium doktorskie w ramach konkursu ETIUDA.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych

Nagroda PtChem dla mgr Katarzyny Goliszewskiej

Praca magisterska Pani mgr Katarzyny Goliszewskiej pt „Synteza pochodnych witaminy B12 i analiza ich właściwości katalitycznych” zajęła 1. miejsce w konkursie o nagrodę PTChem na najlepszą pracę magisterską w roku 2016. Opiekunem pracy jest prof. Dorota Gryko.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START

bannerFundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 121 młodych badaczy. Laureatami konkursu zostały 4 osoby z Instytutu Chemii Organicznej PAN: mgr inż. Maciej Giedyk, mgr Kamil Skonieczny, dr Karolina Tomczyk i dr Filip Ulatowski.

http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2016-przyznane/

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Zachęcamy do lektury

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej