Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół XX

Zespół XX

Enzymy i mikroorganizmy w syntezie organicznej i biotechnologii

Kierownik:

Prof. Ryszard Ostaszewski
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Doktorat, 1989 Instytut Chemii Organicznej PAN
Staże podoktorskie, 1989-1990 Uniwersytet Twente, Holandia; 1994-1995 stypendium ETH, Uniwersytet Zurych, Szwajcaria Habilitacja, 1998 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor tytularny, 2009 Instytut Chemii Organicznej PAN

Visiting Scientist, 2000 P&G Pharmaceuticals, Ohio, USA
Pracownik Politechniki Warszawskiej, 2000-2009


Skład Zespołu:

Doktoranci:

Anna Brodzka, Małgorzata Ćwiklak, Szymon Kłossowski, Catalina Wiśniewska, Anna Żądło


Tematyka badań:

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu syntezy biokatalizy, chemii reakcji multikomponentowych oraz chemii leków (medicinalchemistry). Pierwszy obszar aktywności naukowej dotyczy opracowania metod syntezy leków innowacyjnych i generycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących enzymy i mikroorganizmy. Prowadzone są badania z zakresu biotechnologii, biotransformacji, biochemii i enzymologii, dedykowane poszukiwaniu nowych związków o wysokiej aktywności anty-nowotworowej. Te badania są prowadzone we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Zespoły prof. Jakuba Gołąba oraz prof. Jacka Malejczyka).

Prowadzimy również (na zlecenie krajowego przemysłu farmaceutycznego jak i we współpracy z wybranymi ośrodkami zagranicznymi) badania nad opracowaniem metod syntezy leków generycznych. Współpracujemy w tym obszarze z prof. Pawłem Kafarskim (Uniwersytet Wrocławski) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG 1.3.1.): „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym”. Kolejny obszar badań dotyczy reakcji multikomponentowych (głównie reakcji Ugi’ego i Passeriniego) oraz procesów biokatalitycznych, które wykorzystujemy w syntezie peptydomimetyków. Celem tych badań jest opracowanie metod syntezy enancjomerycznie czystych peptydomimetyków, posiadających wysoką aktywność biologiczną.

Zespół wykonuje na zlecenie badania nad opracowaniem efektywnych metod syntezy prostych i złożonych związków bioaktywnych, w których szeroko jest stosowana biokataliza. Opracowujemy metody wydzielania, oczyszczania i immobilizacji enzymów do procesów biokatalitycznych, które mogą być stosowane w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Wybrane publikacje naukowe:

 1. D. Koszelewski, A. Brodzka, R. Ostaszewski, J. Mol. Cat. B, 82, 2012, 96–101, „The studies on chemoenzymatic synthesis of Femoxetine”
 2. M. Mroczkiewicz, K. Winkler, D. Nowis, G. Placha, J. Gołąb, R. Ostaszewski, J. Med. Chem., 53, 2010, 1509–1518, „The studies on the synthesis of all stereoisomers of MG-132 proteasome inhibitors in the tumor targeting approach”
 3. P. Kiełbasiński, R. Ostaszewski, W. Szymański, „Enzymatic Catalysis Today and tomorrow” in „Novel Concepts in Catalysis and Chemical Reactors” edited by A. Cybulski, J. A. Moulijn, A. Stankiewicz, WILEY-VCH 2010, p. 95-120
 4. S. Kłossowski, B. Wiraszka, S. Berłożecki, R. Ostaszewski, Org. Lett., 2013, 15, 566–569, „Model Studies on the First Enzyme-Catalyzed Ugi Reaction”
 5. H. Jędrzejewska, R. Ostaszewski, J. Mol. Cat. B, 90, 2013, 12-16, „Studies towards stereoselective bionanocatalysis on gold nanoparticles”
 6. A. Brodzka, D. Koszelewski, M. Ćwiklak, R. Ostaszewski, Tetrahedron Asymm., 24, 2013, 427-433, „The studies on chemoenzymatic synthesis of 3-phenyl-GABA and 4-phenyl-pyrrolid-2-one. The influence of donor of alkoxy group on enantioselective esterification”
 7. S. Kłossowski, A. Redzej, S. Szymkuć, R. Ostaszewski, ARKIVOC, 2013, 134-143, „The studies towards enzymatic kinetic resolutions of 1,3-diol peptidomimetics obtained via Ugi reaction”
 8. W. Szymański, M. Zwolińska, S. Kłossowski, I. Młynarczuk-Biały, Ł. Biały, T. Issat, J. Malejczyk, R. Ostaszewski, Bioorg. Med. Chem., 22, 2014, 1773-1781, „Synthesis of Novel, Peptidic Kinase Inhibitors with Cytostatic/Cytotoxic Activity”
 9. S. Kłossowski, A. Brodzka, M. Ćwiklak, R. Ostaszewski, Tetrahedron Asymm., 2014, 25, 435-442, „Chemoenzymatic synthesis and application of new, mild-cleavable chiral auxiliary for synthesis of peptidomimetics via Ugi reaction”
 10. M. Zysk, A. Żądło, A. Brodzka, C. Wiśniewska, R. Ostaszewski, J. Mol. Cat. B, 90, 2014, 255-229, „The unexpected kinetic effect of enzyme mixture: the case of enzymatic esterification”
 11. A. Muchowicz, M. Firczuk, J. Chlebowska, D. Nowis, J. Stachura, J. Barankiewicz, A. Trzeciecka, S. Kłossowski, R. Ostaszewski, R. Zagożdżon, J.-X. Pu, H.-D. Sun, J. Gołąb, Biochemical Pharmacology, 2014, „Adenanthin targets proteins involved in the regulation of disulphide bonds”
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej