Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Kierownik:
prof. Dorota Gryko, tel. 22 343 2051, faks: 22 6326681,
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Ogłoszenie:

Decyzją Nr 1/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dn. 9 lutego 2017, egzamin wstępny na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 odbędzie się 30 września 2017 r. o godzinie 10

Ogłoszenie:

Ogłoszenie: Decyzja nr 3/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dn. 28 sierpnia 2017 r. ws. terminu składania wniosków o stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia.

Decyzjia nr 3/2017

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej