Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów


Samorząd Doktorantów Instytutu Chemii Oraganicznej PAN


Kontakt: samorzad@icho.edu.pl


Skład:

Przewodniczący: Maksymilian Karczewski

Zastępca przewodniczącego: Przemysław Sendys

Sekretarz: Barbara Repeć


Do pobrania:

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW ICHO PAN »

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej