Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Przetargi

Przetargi - Zamówienia publiczne


PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE:

Aktualnie brak tegorocznych rozstrzygniętych przetargów w Instytucie Chemii Organicznej PAN


BIEŻĄCE PRZETARGI:

Przetarg nieograniczony na Dostawę spektrometru do pomiarów widm w zakresie IR dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52.

Termin składania ofert do: 20.11.2017 godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert Pobierz »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 614651-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

Odpowiedź na pytanie z dn. 14 listopada 2017 Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna Pobierz »

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz oferty Pobierz »

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie Pobierz »

Załącznik 4 do SIWZ - Umowa Pobierz »


Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż klimakonwektorów i central nawiewnych oraz usprawnienie infrastruktury okiennej w laboratoriach pawilonów 8 i 8A na terenie Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52.

Termin składania ofert do: 16.10.2017 godz. 11:00

ROZSTRZYGNIĘCIE CZ. I »

ROZSTRZYGNIĘCIE CZ. II »

Informacja z otwarcia ofert Pobierz »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 597745-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna Pobierz »

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz oferty Pobierz »

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie Pobierz »

Załącznik 4 do SIWZ - Umowa Pobierz »


Przetarg nieograniczony na Wymianę instalacji ciepła technologicznego w pawilonach 8 i 8A Instytutu Chemii Organicznej PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie.

Termin składania ofert do: 09.10.2017 godz. 11:00

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Informacja z otwarcia ofert Pobierz »

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr. 585192-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz »

Odpowiedź na pytanie z dn. 3 października 2017 Pobierz »

SIWZ Pobierz »

Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna instalacji CT Pobierz »

Załącznik 1a do SIWZ- Przedmiar Pobierz »

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz oferty Pobierz »

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie Pobierz »

Załącznik 4 do SIWZ - Umowa Pobierz »
PRZETARGI ARCHIWALNE:

PRZETARGI Z ROKU 2015 »

PRZETARGI Z ROKU 2014 »

PRZETARGI Z ROKU 2013 »

PRZETARGI Z ROKU 2012 »

PRZETARGI Z ROKU 2011 »

PRZETARGI Z LAT WCZEŚNIEJSZYCH »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej