Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie / Plan wykładów w bieżącym semestrze

STUDIA DOKTORANCKIE ICHO PAN

PLAN WYKŁADÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017

uaktualniony 6.11.2017

Wykład Wykładowca Sala Data Wykładu Godzina
Stereochemia organiczna Prof.
Sławomir Jarosz
Aula
IChO/IChF
18.11.2017
25.11.2017
02.12.2017
09.12.2017
16.12.2017
13.01.2018
27.01.2018
10.02.2018900 - 1045Zaawansowane metody identyfikacji związków organicznych Prof.
Witold Danikiewicz
Aula IChO/IChF 18.11.2017
25.11.2017
02.12.2017
09.12.2017
16.12.2017
13.01.2018
27.01.2018
03.02.2018
17.02.2018
1100 - 1245

Kolorem czerwonym oznaczono termin egzaminu

P - prezentacja


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej