Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie / Plan wykładów w bieżącym semestrze

STUDIA DOKTORANCKIE ICHO PAN

PLAN WYKŁADÓW W SEMESTRZE WIOSENNYM 2017

uaktualniony 7.03.2017

Wykład Wykładowca Sala Data Wykładu Godzina
Strategia syntezy docelowej Prof.
Michał Fedoryński
Aula
IChF/IChO (A)

Sala Konferencyjna (S)
18.03 (A)
25.03 (A)
01.04 (A)
08.04 (S)
22.04 (S)
20.05 (S)
27.05 (S)
13.06 (A)900 - 1045godz. 15:30
Wybrane zagadnienia współczesnej chemii organicznej
(semin. doktoranckie)
Prof.
Dorota Gryko
Sala Konferencyjna IChO 08.04
22.04
20.05
1100 - 1430 (4P)
1100 - 1615 (5P)
1100 - 1500 (5P)

Kolorem czerwonym oznaczono termin egzaminu

P - prezentacja


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej