Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie / Plan wykładów w bieżącym semestrze

STUDIA DOKTORANCKIE ICHO PAN

PLAN WYKŁADÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2016

uaktualniony 17.11.2016

Wykład Wykładowca Sala Data Godzina
Stereochemia organiczna Prof.
Sławomir Jarosz
Aula
IChF/IChO
19.XI.2016
26.XI.2016
3.XII.2016
17.XII.2016
18.I.2017*
28.I.2017
11.II.2017
4.III.2017
900 - 1045
Mechanizmy reakcji organicznych Prof.
Bartłomiej Furman
Aula
IChF/IChO
19.XI.2016
26.XI.2016
3.XII.2016
17.XII.2016
14.I.2017
28.I.2017
11.II.2017
25.II.2017

1100 - 1245

Kolorem czerwonym oznaczono termin egzaminu

* Wyjątkowo wykład odbędzie się w sali konferencyjnej IChO PAN o 10:30


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej