Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Książka teleadresowa

Książka teleadresowa (ostatnia aktualizacja 07.06.2016)

WSZYSTKIE ADRESY E-MAIL, O ILE NIE PODANO INACZEJ, MAJĄ POSTAĆ:
imie.nazwisko@icho.edu.pl
(bez polskich znaków)

UWAGA: aby połączyć się spoza Instytutu z danym numerem wewnętrznym należy wybrać numer
22 343 + czterocyfrowy numer wewnętrzny

DYREKCJA, ADMINISTRACJA, SŁUŻBY TECHNICZNE I INNE

B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Imię i nazwisko, funkcja Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny e-mail
@icho.edu.pl
Prof. Sławomir Jarosz
Dyrektor Instytutu
22 632-37-89 23-21 slawomir.jarosz
Prof. Witold Danikiewicz
Z-ca Dyrektora d/s Naukowych
  23-22 witold.danikiewicz
Dr Piotr Lipkowski
Z-ca Dyrektora d/s Ogólnych
22 632-05-78 23-23 piotr.lipkowski
Jakubczak Krystyna
Główny Księgowy
  23-24 ksiegowosc
krystyna.jakubczak
Dr Andrzej Konował
Główny specjalista
  24-01 andrzej.konowal
Romuald Żarczyński, płk
St. specjalista d/s obrony cywilnej
  33-41 romuald.zarczynski
Faks IChO PAN 22 632-66-81   n.d.
       
CEDNETS      
Jarosz Sławomir, prof. 22 632-37-89 23-21 slawomir.jarosz
Sekretariat      
Korczak Hanna 22 631-87-88 23-20 icho-s
Maciąga Edyta, dr
Kierownik
  23-26 edyta.maciaga
Podraza Renata, dr   30-66 renata.podraza
Dział Służby Pracowniczej      
Kubiak Małgorzata   23-31 kadry
malgorzata.kubiak
Dział Finansowo-Księgowy      
Jakubczak Krystyna
Główny Księgowy
  23-24 ksiegowosc
krystyna.jakubczak
Bylinka Agnieszka, mgr   23-29 agnieszka.bylinka
Grochowska Kamila   23-28 kamila.grochowska
Kazimierczuk Grażyna 22 631-89-38 23-27 ksiegowosc
grazyna.kazimierczuk
Pawłowska Krystyna   23-25 krystyna.pawlowska
Piskorek Cecylia   23-29 cecylia.piskorek
Rączkiewicz Małgorzata   23-27 malgorzata.raczkiewicz
Zapaśnik Wanda   23-25 wanda.zapasnik
Dział Zamówień Publicznych      
Piskorek Katarzyna, mgr   20-50 przetargi; katarzyna.piskorek
Socha Dorota, mgr   20-50 dorota.socha
Dział Grantów      
Kołodziejczyk Edyta, dr   23-32 edyta.kolodziejczyk
Nawrocka Katarzyna   23-32 katarzyna.nawrocka
Radca Prawny      
Zalewska-Fowler Agnieszka
Adwokat
  24-01 b.d.
BHP      
Kubiak Nina, mgr   23-31 bhp
nina.kubiak
Punkt zbierania odpadów      
Jurczak Maciej   33-45 b.d.
Rola Jacek 604-567-802 33-45 jacek.rola
Stanowisko p.poż.      
Składanek Zbigniew, inż. mjr 501-069-180 31-80 (wtorek, czwartek)
Hotel      
Załęska Ewa   27-30 b.d.
Katarzyna Konował   27-30 b.d.
Biblioteka      
Mądry Joanna, mgr
Kierownik
  31-39 / 34-22 jmadry at ichf.edu.pl
bibl at ichf.edu.pl
Nierychlewska Arleta, mgr   31-39 / 34-22 anierychlewska at ichf.edu.pl
Rybska Agnieszka, mgr   31-39 / 30-38 agnieszka.rybska
Pracownia kserograficzna   34-47 n.d.
Dział Głównego Energetyka      
Regulski Tadeusz, mgr inż.
Główny Energetyk
  23-35 tadeusz.regulski
Siwecki Mieczysław, Elektryk pokój 01a 20-83 n.d.
Sekcja telefoniczna      
Naprawa telefonów 29-29 n.d.
Hydraulicy      
  606-433-498 32-55 / 33-93 n.d.
Sekcja Techniczna      
Warsztaty - Mistrz   33-17 n.d.
Warsztaty - Kierownik 600-852-051 33-92 n.d.
Warsztat szklarski   33-26 n.d.
Dział IT      
Gąsiorowski Rafał, mgr inż. 600-851-863 32-38 rgasiorowski at ichf.edu.pl
Grzegorzewski Piotr, dr   20-50 piotr.grzegorzewski
Rybicki Paweł   24-05 pawel.rybicki
Magazyn Chemiczny - Linegal      
fax: 22 632-73-55 22 631-16-27
22 631-72-81
33-74 / 32-31 info at linegal.com.pl
Gabinety lekarskie      
Janaszek-Borek Anna, lek. med.   29-99 aborek at ichf.edu.pl
Sańko-Resmer Joanna, lek. med   29-99 b.d.
Rusinowska Alicja, pielęgniarka   29-99 b.d.
Wątróbska Anna, lek. stom.   29-99 b.d.
Onisk Leontyna, pielęgniarka   29-99 b.d.
Centrala telefoniczna      
centrala   20-00 n.d.
       

ZESPOŁY NAUKOWE I NAUKOWO-USŁUGOWE

Imię i nazwisko, funkcja Zespół Telefon bezpośredni /
wewn. 22 343-xx-xx
e-mail
@icho.edu.pl (at = @)
B C Ć D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 
B     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Bajczyk Michał, mgr IV 20-84
pok.19 bud.hotel.
michal.bajczyk
Bałakier Tomasz, dr VIII 21-25 tomasz.balakier
Brodzka Anna, dr XX 21-20 anna.brodzka
Bugaj-Zarębska Marta, dr XVI 20-14 marta.bugaj
Bujok Robert, dr VII 20-30 robert.bujok
Butkiewicz Aleksandra, dr XIII 22-12 / 21-22 aleksandra.butkiewicz
Bylinka Agnieszka, mgr ADM 23-29 agnieszka.bylinka
C     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Chaciak Bartosz, mgr IV 20-24 bartosz.chaciak
Chaładaj Wojciech, dr VIII 21-40 wojciech.chaladaj
Chmielewski Marek, prof. II 30-67 marek.chmielewski
Cholewiak Agnieszka, mgr VIII 20-38 agnieszka.cholewiak
Chwastek Monika IX 21-10 monika.chwastek
Cieślak Maciej, mgr XII 20-08 maciej.cieslak
Ciszewski Łukasz, mgr inż. XV 21-19 lukasz.ciszewski
Cmoch Piotr, dr XVI 25-52 / 20-63 piotr.cmoch
Czerwiński Paweł, mgr inż. XII 21-24 pawel.czerwinski
Czykiel Ewa, mgr XVII 20-01 ewa.czykiel
D     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Danikiewicz Witold, prof. ADM, I 23-22 witold.danikiewicz
Dąbrowa Kajetan, dr VIII 20-21 kajetan.dabrowa
Dittwald Piotr, dr IV 20-84
pok.19 bud.hotel.
piotr.dittwald
Domański Sylwester VIII 21-33 sylwester.domanski
Domżalska Anna, mgr inż. II 21-24 domzalska.anna
Dziedzic Alicja XIII 22-14 alicja.dziedzic
E     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Eichstaedt Katarzyna IX 20-13 katarzyna.eichstaedt
F     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Frelek Jadwiga, prof. XIII 22-15 / 22-12 jadwiga.frelek
Furman Bartłomiej, prof. II 20-53 bartlomiej.furman
G     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Gajewska Ewa, mgr inż. IV 20-84
pok.19 bud.hotel.
ewa.gajewska
Giedyk Maciej, mgr inż. XV 21-13 maciej.giedyk
Głowacka Agnieszka IX 21-01 agnieszka.glowacka
Goliszewska Katarzyna, mgr inż. XV 21-12 katarzyna.goliszewska
Górecki Marcin, dr inż. XIII staż zagraniczny marcin.gorecki
Grabowski Jakub, mgr VIII 20-21 jakub.grabowski
Grajda Marcin, mgr IX 21-10 marcin.grajda
Grela Karol, prof. III 21-06 karol.grela
Grela Małgorzata, mgr inż. I 22-10 malgorzata.grela
Grochowska Kamila ADM 23-28 / 23-29 kamila.grochowska
Gryko Daniel, prof. X 30-63 daniel.gryko
Gryko Dorota, prof. XV 20-51 dorota.gryko
Grzegorzewski Piotr, dr ADM 20-50 / 22-01 piotr.grzegorzewski
Grzeszczyk Barbara, dr II 21-36 barbara.grzeszczyk
Grzybowski Bartosz, prof. wizyt. IV 20-88
pok.20 bud.hotel.
b.d.
Gulko Cezary VII 20-30 b.d.
Gutkowski Krzysztof X 20-26 krzysztof.gutkowski
Gwardiak Katarzyna IV 21-15 b.d.
I     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Ignacak Wiktor VIII 20-27 wiktor.ignacak
J     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Jackowska Agnieszka, mgr XV 21-02 agnieszka.jackowska
Jakubczak Krystyna ADM 23-24 krystyna.jakubczak
Jarosz Sławomir, prof. ADM, IV 22 632-37-89, 23-21 slawomir.jarosz
Jaszuński Michał, prof. XXII 23-33 michal.jaszunski
Jawiczuk Magdalena, mgr XIII 21-16 / 22-14 magdalena.jawiczuk
Jaworska Beata, mgr inż. XVI 21-04 beata.jaworska
Jaźwiński Jarosław, prof. XVI 20-13 jaroslaw.jazwinski
Jeżewski Artur, dr X 20-36 artur.jezewski
Jędrzejewska Hanna, mgr inż. IX 21-10 hanna.jedrzejewska
Jurczak Janusz, prof. VIII 23-30 janusz.jurczak
K     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Kabala Kamil, mgr II 21-36 kamil.kabala
Kałuża Zbigniew,
dr hab., prof. nadzw.
XII 21-42 zbigniew.kaluza
Kamieński Bohdan, dr XVI 22 632-09-04, 20-03 bohdan.kamienski
Kania Magdalena, mgr I 22-11 magdalena.kania
Karczewski Maksymilian, mgr XV 21-12 maksymilian.karczewski
Karczewski Romuald IV 21-15 b.d.
Kazimierczuk Grażyna ADM 22 631-89-38, 23-27 grazyna.kazimierczuk
Klucznik Tomasz, mgr IV 21-17 tomasz.klucznik
Kołodziejczyk Edyta, dr ADM 23-32 edyta.kolodziejczyk
Konował Andrzej, dr ADM 24-01 andrzej.konowal
Korczak Hanna ADM 22 631-87-88, 23-20 icho-s; hanna.korczak
Korda Anna, dr IV 21-15 anna.korda
Korybut-Daszkiewicz Bohdan, prof. V 20-35 bohdan.korybut-daszkiewicz
Koszarna Beata, dr X 20-37 beata.koszarna
Koszelewski Dominik, dr XX 20-10 dominik.koszelewski
Kowalski Jarosław, dr V 20-29 jaroslaw.kowalski
Kozerski Lech, prof. XVI 20-18 lech.kozerski
Krzeszewski Maciej, mgr inż. X 20-26 maciej.krzeszewski
Kubiak Małgorzata ADM 23-31 malgorzata.kubiak
Kubiak Nina, mgr inż. ADM 23-31 bhp; nina.kubiak
Kuczyńska Kinga, mgr inż. IV 20-05 kinga.kuczynska
Kusy Rafał, mgr III 21-05 rafal.kusy
Kutaszewicz, mgr inż. II 21-36 kutaszewicz.rafal
Kwast Andrzej, dr VII 20-25 andrzej.kwast
L     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Leniak Arkadiusz, mgr inż. XVI 20-09 arkadiusz.leniak
Lichosyt Dawid, mgr VIII 21-33 dawid.lichosyt
Lipkowska Zofia, prof. XII 22-07 zofia.lipkowska
Lipkowski Piotr, dr ADM 22 632-05-78, 23-23 piotr.lipkowski
Loska Rafał, dr I 21-07 rafal.loska
Ł     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Łęczycka-Wilk Katarzyna, mgr IV 21-32 katarzyna.leczycka
Łukasiewicz Łukasz, mgr X 20-36 lukasz.lukasiewicz
Łukasik Emilia, mgr VII 20-30 emilia.lukasik
M     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Maciąga Edyta, dr ADM 23-26 edyta.maciaga
Madej Arleta, inż. XX 20-10 arleta.madej
Markucińska Krystyna, mgr inż. XVII 20-04 krystyna.markucinska
Masnyk Marek, dr XIII 21-16 marek.masnyk
Mąkosza Mieczysław, prof. ADM, I 23-34 mieczyslaw.makosza
Michalak Karol, dr XIII 21-18 karol.michalak
Michalak Michał, dr II 21-24 michal.michalak
Mikulak Barbara, mgr inż. IV 21-09 barbara.mikulak
Młynarski Jacek, prof. XIII 30-65 jacek.mlynarski
Molga Karol, mgr inż. IV 20-84
pok.19 bud.hotel.
karol.molga
Morawiak Maja, dr XII 22-07 maja.morawiak
N     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Narczyk Aleksandra, inż. II 21-37 aleksandra.narczyk
Naumczuk Beata, mgr XVI 21-04 beata.naumczuk
Nawrocka Katarzyna ADM 23-32 katarzyna.nawrocka
Niedbała Patryk, mgr VIII 20-38 patryk.niedbala
Nowacki Michał, mgr inż. I 20-31 michal.nowacki
O     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
O’Proinsias Keith, dr XV 21-12 keith.oproinsias
Obacz Karolina, mgr IV 21-32 karolina.obacz
Ociepa Michał, inż. XV 21-13 michal.ociepa
Olejnik Marian, mgr inż. I 22-10 marian.olejnik
Orłowski Rafał X 21-27 rafal.orlowski
Ostaszewski Ryszard, prof. XX 20-54 ryszard.ostaszewski
Osuch-Kwiatkowska Anna, dr IV 21-32 anna.osuch-kwiatkowska
P     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Pakulski Zbigniew,
dr hab., prof. nadzw.
IV 20-05 zbigniew.pakulski
Paprocki Daniel, mgr inż. XX 20-10 daniel.paprocki
Pawlak-Bechcicka Magda XVI 22-13 magda.bechcicka
Pawłowska Krystyna ADM 23-25 krystyna.pawlowska
Pieczykolan Michał, mgr II 21-37 michal.pieczykolan
Pikus Grzegorz, mgr inż. VIII 20-38 grzegorz.pikus
Piskorek Cecylia ADM 23-29 cecylia.piskorek
Piskorek Katarzyna, mgr ADM 20-50 katarzyna.piskorek
Podraza Renata, dr ADM 30-66 renata.podraza
Poronik Yevgen, dr X 20-26 yevgen.poronik
Ptopnyk Mykhayło, dr IV 20-24 mykhaylo.potopnyk
Potrząsaj Katarzyna, mgr XV 21-12 katarzyna.potrzasaj
Purc Anna, mgr X 20-37 anna.purc
R     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Rączkiewicz Małgorzata ADM 23-27 malgorzata.raczkiewicz
Repeć Barbara, mgr I 21-23 barbara.repec
Rode Joanna, dr XIII 22-14 joanna.rode
Rola Jacek ADM 604-567-802, 33-45 jacek.rola
Roszak Rafał, dr IV 20-84
pok.19 bud.hotel
rafal.roszak
Rybicka-Jasińska Katarzyna, mgr XV 21-19 katarzyna.rybicka-jasinska
Rybicki Paweł   24-05 pawel.rybicki
Rybska Agnieszka, mgr BIBL 31-39 / 30-38 agnieszka.rybska
S     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Sadowski Bartłomiej, mgr inż. X 20-26 bartlomiej.sadowski
Sakowicz Arkadiusz, mgr inż. IX 21-01 arkadiusz.sakowicz
Schilf Wojciech,
dr hab., prof. nadzw.
XVI 33-18 wojciech.schilf
Sebai Ernest X 20-26 ernest.sebai
Sendys Przemysław, mgr inż. I 21-23 przemyslaw.sendys
Sitkowski Jerzy, mgr XVI 25-52 / 20-63 jerzy.sitkowski
Skonieczny Kamil, mgr X 20-20 kamil.skonieczny
Socha Dorota, mgr ADM 20-50 / 23-32 dorota.socha
Sojka Maciej, mgr I 22-09 maciej.sojka
Sokołowska Patrycja, mgr IV 21-32 patrycja.sokolowska
Spólnik Grzegorz, mgr I 22-11 grzegorz.spolnik
Stanek Filip, mgr XIIIa 21-30 filip.stanek
Staszewska-Krajewska Olga, dr XVI 25-52 / 20-63 olga.staszewska
Stecko Sebastian, dr hab. II 21-37 sebastian.stecko
Stępień Kamila, mgr XVI 20-14 kamila.stepien
Stępniak Paweł, dr VIII 20-38 pawel.stepniak
Stodulski Maciej, dr XIII 21-30 maciej.stodulski
Szumna Agnieszka,
dr hab., prof. nadzw.
IX 20-07 agnieszka.szumna
Szupiluk Artur, mgr V 20-33 artur.szupiluk
Szymański Marek, inż. IX 20-13 marek.szymanski
Szymański Sławomir, prof. V 20-19 slawomir.szymanski
Szymkuć Sara, mgr inż. IV 20-84
pok.19 bud.hotel
sara.szymkuc
Szyszka łukasz, mgr IV 21-32 lukasz.szyszka
Ś     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Świder Paweł, dr I 22-19 / 22-22 pawel.swider
T     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Tabaszewska Anna, mgr inż. XVI 25-52 / 20-63 b.d.
Tasior Mariusz, dr X 20-36 mariusz.tasior
Tyszka Agata, mgr VIII 20-38 agata.tyszka
Tomczyk Karolina, dr V 20-33 karolina.tomczyk
U     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Ulatowski Filip, dr VIII 20-21 filip.ulatowski
Ulikowski Artur, mgr inż. II 21-28 artur.ulikowski
V     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Vakuliuk Olena, dr X 20-20 olena.vakuliuk
W     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Walaszek Dominika, mgr XV 21-19 dominika.walaszek
Wasiłek Sylwia, mgr VIII 21-33 sylwia.wasilek
Węcławski Marek, mgr inż. X 20-37 marek.weclawski
Wicha Jerzy, prof. emer. XIII 22 632-81-17 / 22-03 jerzy.wicha
Więcław Michał, mgr inż. II 21-28 michal.wieclaw
Wierzba Aleksandra, mgr inż. XV 21-02 aleksandra.wierzba
Wierzbicki Michał, mgr inż. IX 21-01 michal.wierzbicki
Wilk Monika, mgr XX 20-12 monika.wilk
Wojciechowski Krzysztof, prof. I 20-52 krzysztof.wojciechowski
Wołos Agnieszka IV 20-84
pok.19 bud.hotel.
agnieszka.wolos
Woźny Mateusz, dr V 20-35 mateusz.wozny
Wróbel Zbigniew,
dr hab., prof. nadzw.
VII 22 632-83-95 / 20-34 zbigniew.wrobel
Z     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Zambroń Bartosz, dr II 21-41 bartosz.zambron
Zapaśnik Wanda ADM 23-25 wanda.zapasnik
Zimnicka Magdalena, dr I 21-23 magdalena.zimnicka
Ż     Powrót do alfabetu Powrót do góry strony
Żak Bożena XVII 20-04 bozena.zak
Żarczyński Romuald, płk. ADM 33-41 romuald.zarczynski
Żądło-Dobrowolska Anna, mgr inż. XX 20-12 anna.zadlo
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej