Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Konferencje Naukowe i Szkoły

Konferencje Naukowe i Szkoły organizowane lub współorganizowane przez ICHO PAN

AKTUALNE / NADCHODZĄCE WYDARZENIAIXth SYMPOSIUM: NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, PHYSICS AND BIOLOGICAL SCIENCES

WARSAW, 28–30 September 2016

Organizers: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences

Dates: 28–30 September 2016

Venue: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences


More information under this address: http://www.icho.edu.pl/SympNMR2016 »Konferencja o zasięgu międzynarodowym, organizowana już po raz dziewiąty przez Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Program naukowy konferencji obejmuje badania struktury związków chemicznych, ustalanie zależności pomiędzy strukturą i funkcją układów o znaczeniu biologicznym oraz nowoczesne techniki eksperymentalne.

Strona domowa Sympozjum: http://www.icho.edu.pl/SympNMR2016

E-mail:ichokmrj@icho.edu.plKONFERENCJA

"The Polish-German Conference on organic chemistry"

9-14 października 2016 r.

Organizator: IChO PAN

Pełna informacja »Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej