Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Konferencje Naukowe i Szkoły

Konferencje Naukowe i Szkoły organizowane lub współorganizowane przez ICHO PAN

AKTUALNE / NADCHODZĄCE WYDARZENIAWARSZTATY CHEMICZNE W INSTYTUCIE CHEMII ORGANICZNEJ PAN

Warszawa, 27.11-01.12 2017

W dniach 27 listopada - 1 grudnia 2017 roku w Instytucie Chmeii Organicznej PAN odbędą się warsztaty naukowe dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Poniżej znajdują się opisy teamtyki badawczej zespołów, które podjęły się przyąć Młodzież na krótki staż.
Kwalifikacją na warsztaty zajmuje się Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Tematyka badawcza zespołów ICHO PAN:

Synteza produktów naturalnych - prof. dr hab. Bartłomiej Furman

Reakcje inspirowane światłem - Dorota Gryko prof. dr hab.

Mimetyki Cukrów - prof. dr hab. Sławomir Jarosz

Sacharoza i jej chemia - prof. dr hab. Sławomir Jarosz

Dendrymery w terapii genowej - prof. dr hab. Zofia Lipkowska

Betulina i jej pochodne - dr hab. Zbigniew Pakulski

Kapsuły molekularne - dr hab. Agnieszka Szumna

Spektrometria mas - prof. dr hab. Witold Danikiewicz

Biotransformacja - prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

Nukleofilowe podstawienie wodoru - prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza

Dynamiczna chemia kombinatoryjna - dr Filip UlatowskiInstytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej