Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Europejska Karta Naukowca

HRS4R

Instytut Chemii Organicznej Pan bierze udział w inicjatywie Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)


Instytut Chemii Organicznej PAN aplikuje o uzyskanie prestiżowego logo „HR Excellence in Research”, które przyznawane jest przez Komisję Europejską tym instytucjom, które stosują zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Tym samym IChO PAN zobowiązuje się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

W listopadzie 2016r. Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Sławomir Jarosz podpisał Deklarację poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, dzięki czemu Instytut Chemii Organicznej PAN dołączył do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w tych dokumentach, jednocześnie zobowiązując się do ich stosowania.

Przyznanie prawa do używania logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w celu tworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji.

Obecnie czekamy na decyzję Komisji Europejskiej.


Załączniki:

Deklaracja (eng.)

Analiza wewnętrzna i plan działania (eng.)

Plan działania (eng)

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych


Więcej informacji:

Oficjalna strona EURAXESS

EURAXESS - HRS4R (oficjalna strona Komisji Europejskiej)

Broszury do pobrania

Lista instytucji w Polsce posiadających akredytację HRS4R

EURAXESS - HRS4R (strona polska)

Obowiązujące akty prawne i regulaminy

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej