WYSIWYG Web Builder
Scientific committee

Organizing Committee:

Ryszard Ostaszewski - Head Of Organising Committee
ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl
Dominik Koszelewski - Secretary
dominik.koszelewski@icho.edu.pl

Małgorzata Zysk

Szymon Kłossowski
Anna Brodzka
Anna Żądło
Catalina Wiśniewska
Stanisław Berłożecki