Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Wiadomości

Wiadomości


Złoty Medal Chemii za pracę licencjacką dla Pani Małgorzaty Lewińskiej

Pani Małgorzata Lewińska, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. została zdobywczynią Złotego Medalu Chemii w VII edycji konkursu.

Złoty Medal Chemii to konkurs, w którym nagradzane są prace dyplomowe młodych naukowców zajmujących się chemią oraz jej pograniczem z fizyką i biologią. Konkurs organizuje Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont, która jest również fundatorem nagród. Do tegorocznej edycji zgłoszono 46 prac z 18 uczelni.


Swoją pracę licencjacką Pani Lewińska wykonywała pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Szumnej wspólnie z prof. Grzegorzem Litwinienko z UW.


Więcej informacji

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Wyniki konkursów NCN: OPUS 13 i PRELUDIUM 13Zostały ogłoszone wyniki najnowszej edycji konkursu na granty NCN. Tym razem nasz Instytut otrzymał 6 grantów: 3 OPUS (Prof. Karol Grela, dr hab. Agnieszka Szumna, dr Rafał Loska) i 3 PRELUDIUM (mgr Anna Domżalska, mgr inż. Michał Więcław, mgr Łukasz Kielesiński). Finansowanie otrzymało łącznie grantów 29 OPUS i 28 grantów PRELUDIUM w panelu ST5.

Więcej informacji

Kierownikom projektów serdecznie gratulujemy!

Wręczenie tegorocznych nagród FNP 2017

W dniu 6 grudnia 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jak już pisaliśmy, jednym z laureatów jest prof. Daniel T. Gryko, kierownik Zespołu X i Przewodniczący Rady Naukowej IChO PAN. Laureatowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji


Mgr inż. Anna Maria Domżalska została Przewodniczącą Rady Samorządu Doktorantów PAN!

Mgr inż. Anna Domżalska, doktorantka naszego Instytutu, pracująca w zespole II pod kierunkiem prof. Bartłomieja Furmana została wybrana na Przewodniczącą Rady Samorządu Doktorantów PAN na kadencję 2017/18.

Jednocześnie mgr inż. Barbara Mikulak-Klucznik, doktorantka w zespole prof. Bartosza Grzybowskiego została Przedstawicielem Regionalnym Rady SD PAN na terenie Warszawy.

Rada Samorządu Doktorantów PAN wybierana jest spośród doktorantów wszystkich jednostek Polskiej Akademii Nauk. Jej głównym zadaniem jest reprezentacja doktorantów pracujących w jednostkach PAN na forum krajowym, współpraca z władzami Polskiej Akademii Nauk (w tym praca nad Stypendium Prezesa PAN), MNiSW oraz Krajową Reprezentacją Doktorantów. Samorząd zajmuje się ponadto organizacją wielu prestiżowych wydarzeń, takich jak konkurs PROPAN na najbardziej przyjazny doktorantom „prodoktorancki” instytut Akademii, Konferencji Doktorantów PAN oraz spotkań popularyzujących naukę (PANel Wiedzy). Służy także poradą prawną, a opinie wydawane są przez działającą przy Radzie Komisję Prawną, w skład której wchodzą prawnicy będący doktorantami w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Więcej informacji o pracy Rady


Obydwu doktorantkom bardzo serdecznie gratulujemy!


Stypendium Prezesa PAN dla mgr Katarzyny Rybickiej-Jasińskiej

Mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska, pracująca w zespole prof. Doroty Gryko, otrzymała stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz drugi przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN. Stypendium to otrzymało jedynie 10 doktorantów z całej Polski.

Więcej informacji


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Prof. Jurczak otrzymał Medal Honorowy Wydziału Chemii UW

Ostatnio prof. Janusz Jurczak otrzymał jeden z pierwszych Medali Honorowych Wydziału Chemii UW przyznawanych za szczególny wkład w rozwój wydziału.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy!

Prof. Daniel Gryko laureatem Nagrody FNP 2017

źródło: www.fnp.org.pl
fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Prof. dr hab. Daniel Gryko otrzymał prestiżową Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty szósty przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Nagrody są przyznawane w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/nagrody-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej-2017-przyznane/


https://www.fnp.org.pl/prof-daniel-gryko-laureat-nagrody-fnp-2017/

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Rybicka-Jasińska i Maciej Giedyk otrzymali wyróżnienia podczas konferencji YoungChem 2017

Młodzi naukowcy z zespołu prof. Doroty Gryko prezentowali swoje wyniki podczas tegorocznej konferencji YoungChem 2017. Mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska otrzymała nagrodę publiczności w konkursie na najlepszy plakat, natomiast dr Maciej Giedyk zajął III miejsce w konkursie na najlepszą prezentację ustną.Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nowa praca zespołu prof. Agnieszki Szumnej

Praca mgr. Marcina Grajdy, Małgorzaty Lewińskiej i dr hab. Agnieszki Szumnej, prof, nadzw., pt. „The templation effect as a driving force for the self-assembly of hydrogen-bonded peptidic capsules in competitive media” (Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 8513-8517) została wyróżniona okładką w czasopiśmie Organic & Biomolecular Chemistry oraz jest częścią zbioru: „2017 Hot Articles in Organic and Biomolecular Chemistry”.

Dodatkowo wyniki te zostały opisane w blogu naukowym The Surg, a Pan Marcin nagrodzony pierwszym miejscem w konkursie na najlepszy plakat podczas XIV Warszawskiego Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession’17.


Gratulujemy twórcom i zapraszamy do lektury


Prof. Daniel Gryko laureatem stypendium wyjazdowego MISTRZ

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła piąty konkurs o wyjazdowe stypendium naukowe, które jest dodatkową ofertą dla laureatów programu MISTRZ. Stypendium może być przeznaczone na wyjazd typu sabbatical leave do prestiżowego zagranicznego ośrodka naukowego w celu prowadzenia pracy badawczej. Jednym z laureatów jest Prof. dr hab. Daniel Gryko, który wyjedzie na 3-miesięczny wyjazd do University of California, Berkeley w USA w celu realizacji projektu pt. “Synthesis, structure and physicochemical properties of stable complexes of corroles with the entire lanthanide series”. Projekt ten będzie realizowany wspólnie z prof. Johnem Arnoldem.

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/wyjazdowe-stypendia-naukowe-przyznane-2/


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Rozstrzygnięto V edycję konkursu w ramach programu „Mobilność Plus”

Celem programu programu „Mobilność Plus” – szansa na rozwój i umiędzynarodowienie młodych naukowców, jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Okres finansowania wynosi od 6 do 36 miesięcy.

Na V edycję konkursu w ramach programu pn. „Mobilność Plus” wpłynęło 286 wniosków. Laureatami V edycji konkursu zostało 73 kandydatów, którzy uzyskali najwyższe oceny, reprezentujący wszystkie obszary nauki. Łączna wartość przyznanego finansowania to 22 175 300 zł, w tym na 2018 r. 10 082 200 zł.

Wśród laureatów jest aż 4 naukowców z naszego Instytutu: dr Maciej Giedyk, mgr Kamil Skonieczny, mgr Artur Ulikowski oraz dr Michał Wierzbicki.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych.

Odbył się XXI Festiwal Nauki w Jabłonnie


W ostatnią sobotę i niedzielę (23-24 września) na terenie zespołu parkowo – pałacowego w Jabłonnie odbył się XXI Festiwal Nauki „Sapere Aude”.

Zorganizowane zostały liczne na spotkania i wykłady przygotowane przez przedstawicieli nauki między innymi z takich uczelni i instytutów jak – Warszawski Uniwersytet Muzyczny, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i wielu innych. Podobnie jak w latach ubiegłych na wszystkich którzy odwiedzili teren Festiwalu czekały stoiska i ekspozycje przygotowane przez instytuty, firmy i stowarzyszenia biorące udział w wydarzeniu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez: Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starostę Legionowskiego, Wójta Gminy Jabłonna i Prezydenta miasta Legionowo.

Nasz Instytut jak co roku zaprezentował na Festiwalu mnóstwo ciekawych doświadczeń i pokazów. Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i zespołowi doktorantów za przygotowanie naszego stoiska.

HR Excellence in Research – w trosce o naukowców

Instytut Chemii Organicznej PAN znalazł się w elitarnej grupie instytucji posiadających prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy – gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

Jesteśmy dumni!

Prof. Daniel Gryko otrzymał prestiżowy grant TEAM

Prof. Daniel Gryko zdobył prestiżowy grant TEAM z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zatytułowany „Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED’ na łączna kwotę” 2984500 zł. Mikroskopia fluorescencyjna typu STED (ang. stimulated emission depletion) pozwala uzyskać rozdzielczość wyższą niż limit dyfrakcyjny, który wynosi mniej więcej 200-500 nm. Oznacza to, że przy jej użyciu można bardziej dokładnie obserwować elementy komórki i biocząsteczki. Chociaż istnieją komercyjnie dostępne mikroskopy typu STED i ten rodzaj mikroskopii fluorescencyjnej burzliwie się rozwija, nie zostały w satysfakcjonujący sposób rozwiązane problemy związane z używanymi w tym przypadku barwnikami. Koncepcja tej mikroskopii opiera się na użyciu światła laserowego o dosyć dużej mocy, co powoduje indukowany światłem rozpad cząsteczek barwników organicznych. Nawet najlepsze fluorofory nie są dość trwałe do tego typu zastosowania.

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji barwników organicznych, które będą sto razy bardziej fotostabilne od obecnie stosowanych. Równolegle, muszą one też posiadać wiele innych korzystnych cech takich jak: (A) dużą różnicę w długości fali pomiędzy absorpcją a emisją (tzw. przesunięcie Stokesa); (B) wysoką wydajność kwantową fluorescencji (szczególnie w zakresie promieniowania czerwonego i podczerwonego); (C) możliwość penetracji błon komórkowych żywych komórek eukariotycznych. Dodatkowym celem projektu jest zaprojektowanie takiego zestawu znaczników fluorescencyjnych by mogły być one użyte do równoczesnego obrazowania trzech różnych biocząsteczek przy użyciu lasera emitującego tylko jedną długość fali wywołującą emisję wymuszoną.

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-team-konkurs-32016/

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Diamentowy Grant dla Pani Katarzyny Orłowskiej

Pani Katarzyna Orłowska, pracująca pod kierunkiem prof. Doroty Gryko została laureatką konkursu „Diamentowy Grant”.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. W VI edycji konkursu wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 punktów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-ponad-500-laureatow-diamentowego-grantu.html

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Instytut na pikniku „Nauka to też sztuka” w Olsztynie


10 czerwca odbył się w Olsztynie rodzinny piknik zorganizowany przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Organizatorzy zaprosili do udziału w imprezie zaprzyjaźnionych naukowców z innych jednostek Polskiej Akademii Nauk z całej Polski, m.in. z naszego Instytutu.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją pikniku i nagraniem radiowym, w którym nasz doktorant Paweł Czerwiński opowiada (w części szóstej) o zaprezentowanych eksperymentach.

Opiekunem naszego pokazu był jak zwykle dr hab. Zbigniew Pakulski.

Marcin Grajda i Katarzyna Orłowska laureatami konkursu na najlepszy poster na ChemSession 2017


źródło: https://ptchem.waw.pl/chemsession.html

Dwoje młodych naukowców z naszego Instytutu zostało w tym roku nagrodzonych w konkursie na najlepszy plakat ChemSession 2017.

Pan Marcin Grajda, doktorant dr hab. Agnieszki Szumnej zajął I miejsce, a Pani Katarzyna Orłowska, studentka Politechniki Warszawskiej, przygotowująca pracę magisterską w naszym Instytucie pod kierunkiem prof. Doroty Gryko, zajęła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji »

Dr Kacper Błaziak i dr Maciej Krzeszewski otrzymali stypendia FNP START


źródło: http://www.fnp.org.pl

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej co roku przyznaje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych naukowców i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.


Z przyjemnością informujemy, że w ostatniej edycji konkursu na rok 2017 laureatami zostali dwaj doktorzy z IChO PAN: Kacper Błaziak i Maciej Krzeszewski.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Więcej informacji »

Odbył się 21. Piknik Naukowy

3 czerwca br. na Stadionie Narodowym odbył się 21. Piknik Naukowy poświęcony, tym razem, wiedzy o Ziemi. Jak co roku nasz Instytut na swoim stoisku zaprezentował wiele, cieszących się dużym zainteresowaniem, doświadczeń. Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i całemu zespołowi biorącemu udział w organizacji wydarzenia.


Dziękujemy też licznym odwiedzającym i zapraszamy za rok!

Dr Maciej Giedyk laureatem Konkursu o Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego


Dr Maciej Giedyk, pracujący w zespole prof. Doroty Gryko, został laureatem Konkursu o Nagrodę III stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego. Jest to wyróżnienie przyznawane młodym naukowcom którzy nie ukończyli 30-tego roku życia.

Uroczyste wręczenie nagród im. Wojciecha Świętosławskiego, odbyło się w czwartek 25 maja 2017 o godz. 17:30 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej PW, ul. Koszykowa 75 i było połączone z wykładem prof. Anny Chrostowskiej.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!Dr hab. Agnieszka Szumna wygłosi cykl wykładów w Niemczech

Dr hab. Agnieszka Szumna otrzymała nagrodę GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker) i PTChem: Marie Skłodowska Curie–Wilhelm Klemm Lectureship Otrzymanie tego wyróżnienia wiąże się z zaproszeniem do wygłoszenia cyklu wykładów w wybranych przez laureatkę ośrodkach naukowych w Niemczech.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Odbyła się konferencja "Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems"

W dniach 31.03 - 1.04.2017 odbyła się dwudniowa konferencja realizowana w ramach Działania UE projektu COST CM1304 zatytułowanego "Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems" poświęcona efektom jakie wnoszą pęcherzyki i micele na przebieg reakcji organicznych oraz na ich znaczenie w powstaniu życia („Effect of Vesicle on Chemical Reactions and Importance of Vesicles for the Origin of Life”).

W ramach konferencji gościliśmy znakomitych specjalistów z Francji, Szwajcarii, Włoch, Danii oraz Hiszpanii. Wykład zamykający konferencję wygłosił Kepa Ruiz-Mirazo (University of the Basque Country, Donostia-San Sebastian, Spain) a konferencję prowadził profesor Peter Walde (Department of Materials, ETH, Zürich, Switzerland). Podczas konferencji wygłoszono 9 wykładów oraz odbyły się dwie dyskusje panelowe. Znakomita pogoda była dodatkowym stymulatorem dla uczestników tego spotkania, którzy wynieśli znakomite wrażenie z Warszawy.

PROGRAM KONFERENCJI »

Prof. Jacek Młynarski w International Advisory Board EurJOC

Prof. Jacek Młynarski został członkiem International Advisory Board czasopisma European Journal of Organic Chemistry.

W European Journal of Organic Chemistry (2015 ISI Impact Factor 3.068) publikowane są artykuły, komunikaty i mikroprzeglądy z całego obszaru syntezy organicznej, bioorganicznej i fizycznej chemii organicznej.

Dwa wiodące czasopisma: European Journal of Organic Chemistry i European Journal of Inorganic Chemistry powstały z połączenia 10 innych wydawnictw: Liebigs Annalen, Bulletin des Sociétés Chimiques Belges, Bulletin de la Société Chimique de France, Gazzetta Chimica Italiana, Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, Anales de Química, Chimika Chronika, Revista Portuguesa de Química, ACH—Models in Chemistry i Polish Journal of Chemistry.

EurJOC jest wydawany przez ChemPubSoc Europe.

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0690

Gratulujemy!

Chematica w gronie najważniejszych odkryć chemicznych roku 2016!

Miesięcznik "Chemistry World", wydawany przez the Royal Society of Chemistry, zaliczył program do planowania syntez "Chematica" - autorstwa grupy prof. Grzybowskiego - do grona najważniejszych odkryć roku 2016. Link do artykułu poniżej.

https://www.chemistryworld.com/news/cutting-edge-chemistry-in-2016/2500138.article

Gratulujemy!
W dowód uznania zasług na rzecz Wydziału Chemii oraz całego Uniwersytetu, Profesor Janusz Jurczak otrzymał Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyróżnienia otrzymali zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracji. Byli wśród nich badacze prowadzący znaczące projekty naukowe i inicjujący współpracę interdyscyplinarną lub międzywydziałową, dydaktycy stosujący nowatorskie metody pracy ze studentami, a także pracownicy administracji, dzięki którym Uniwersytet staje się przyjaznym miejscem pracy i studiowania.

DYPLOM »
Korole – dla medycyny, biologii i gospodarki

Zapraszamy do lektury artykułu nt. prac prof. Daniela Gryko dotyczących chemii porfiryn i koroli. Artykuł ukazał się na stronie PAP „Nauka w Polsce”.

Link do artykułu

Prof. Marek Chmielewski wybrany na członka rzeczywistego PAN

W dniu 1 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podjęło uchwałę o wyborze prof. Marka Chmielewskiego na członka rzeczywistego PAN.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych
Stypendium Prezesa PAN dla Macieja Krzeszewskiego

Mgr inż. Maciej Krzeszewski, pracujący w zespole prof. Daniela Gryko, otrzymał stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz pierwszy przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, na rok akademicki 2016/2017. Stypendium to otrzymało jedynie 10 doktorantów z całej Polski

Więcej informacji »

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych
Prof. Karol Grela w Editorial Board EurJOC

Prof. Karol Grela został członkiem Editorial Board czasopisma European Journal of Organic Chemistry.

Rada składa się z 6 członków: 5 reprezentujących odpowiednio: Francję, Niemcy, Włochy, Holandię oraz Hiszpanię i jednego reprezentującego pozostałe kraje europejskie zamieszczające stosunkowo mniejszą liczbę publikacji. Obecnie (od stycznia 2017) członkami Editorial Board EurJOC są: prof. Karol Grela (Polska), prof. Burkhard König (Niemcy), prof. Jean Rodriguez (Francja), prof. Floris Rutjes (Holandia), prof. Paolo Scrimin (Włochy) i prof. Miguel Sierra (Hiszpania).

Serdecznie gratulujemyProf. Janusz Jurczak został wybrany na członka korespondenta PAU

19 listopada br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Umiejętności, na którym Prof. Janusz Jurczak otrzymał honorowy dyplom Członka Korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Prof. Jurczak został wybrany na Członka Korespondenta PAU w czerwcu br.

Dyplom »

Serdecznie gratulujemyWyniki konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11

NCN ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Opus11, Preludim11, Sonata11. Naukowcy z IChO PAN otrzymali aż 9 grantów z 11, które zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej. Łączna kwota przyznanego finansowania wynosi blisko 6,9 mln zł. Granty otrzymali:

  • dr Wojciech Chaładaj (OPUS, ST5)
  • prof. Witold Danikiewicz (OPUS, ST4)
  • prof. Dorota Gryko (OPUS, ST5)
  • prof. Sławomir Jarosz (OPUS, ST5)
  • prof. Michał Jaszuński (OPUS, ST4)
  • prof. Janusz Jurczak (OPUS, ST5)
  • dr hab. Zbigniew Pakulski (OPUS, ST5)
  • mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska (PRELUDIUM, ST5)
  • dr Filip Ulatowski (SONATA, ST5)

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-11-14-opus11-preludium11-sonata11-polonez2

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Najnowsza publikacja zespołu prof. Doroty Gryko

Zespół badawczy prof. Doroty Gryko ze współpracownikami opublikował w Journal of American Chemical Society (K. Rybicka-Jasińska et al., J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12826) pracę zatytułowaną „Porphyrins as Photoredox Catalysts - Experimental and Theoretical studies”.

W reakcjach indukowanych światłem porfiryny mogą pełnić rolę nie tylko fotosensybilizatorów, ale równiż fotoredoks katalizatorów. Co więcej ich właściwości katalityczne mogą być modulowane poprzez zmianę podstawników na zewnątrz pierścienia makrocyklicznego. Fotokatalityczna reakcja aldehydów z diazooctane etylu w obecności tetrafenyloporfiryny prowadzi do α-alkilowanych aldehydów z wysokimi wydajnościami. .

Więcej informacji: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b09036


Prof. Marek Chmielewski Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Zostali wyłonieni Laureaci nagród przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Wśród laureatów Nagrody za Dorobek Naukowy znalazł się profesor Marek Chmielewski, który otrzymał nagrodę za swój wkład w rozwój nowych metodologii i strategii syntezy naturalnych związków biologicznie aktywnych – antybiotyków β-laktamowych i niskocząsteczkowych pochodnych węglowodanów.

Pełną listę wyróżnionych osób można znaleźć pod adresem:

bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Grant SYMFONIA dla dr hab. Agnieszki Szumnej.
Stypendium ETIUDA dla mgr. Dawida Lichosyta

Rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze. Eksperci NCN wskazali 5 projektów, które otrzymają łącznie 22,5 mln zł. Do konkursu nadesłano 38 projektów, spośród których wyłoniono 5 zwycięskich propozycji. Na drugim miejscu znalazł się projekt dr hab. Agnieszki Szumnej. Pokieruje ona zespołem z konsorcjum naukowego złożonego z Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Naukowcy spróbują skonstruować trójwymiarowe szkielety supramolekularne, ułatwiające otrzymywanie kryształów białka, które potrzebne są w procesie projektowania nowych leków.

Więcej informacji »

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że mgr Dawid Lichosyt otrzymał stypendium doktorskie w ramach konkursu ETIUDA.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych

Nagroda PtChem dla mgr Katarzyny Goliszewskiej

Praca magisterska Pani mgr Katarzyny Goliszewskiej pt „Synteza pochodnych witaminy B12 i analiza ich właściwości katalitycznych” zajęła 1. miejsce w konkursie o nagrodę PTChem na najlepszą pracę magisterską w roku 2016. Opiekunem pracy jest prof. Dorota Gryko.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START

bannerFundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 121 młodych badaczy. Laureatami konkursu zostały 4 osoby z Instytutu Chemii Organicznej PAN: mgr inż. Maciej Giedyk, mgr Kamil Skonieczny, dr Karolina Tomczyk i dr Filip Ulatowski.

http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2016-przyznane/

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Zachęcamy do lektury

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej