Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Wiadomości

Wiadomości


Prof. Marek Chmielewski wybrany na członka rzeczywistego PAN

W dniu 1 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podjęło uchwałę o wyborze prof. Marka Chmielewskiego na członka rzeczywistego PAN.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych
Stypendium Prezesa PAN dla Macieja Krzeszewskiego

Mgr inż. Maciej Krzeszewski, pracujący w zespole prof. Daniela Gryko, otrzymał stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz pierwszy przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, na rok akademicki 2016/2017. Stypendium to otrzymało jedynie 10 doktorantów z całej Polski

Więcej informacji »

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych
Prof. Karol Grela w Editorial Board EurJOC

Prof. Karol Grela został członkiem Editorial Board czasopisma European Journal of Organic Chemistry.

Rada składa się z 6 członków: 5 reprezentujących odpowiednio: Francję, Niemcy, Włochy, Holandię oraz Hiszpanię i jednego reprezentującego pozostałe kraje europejskie zamieszczające stosunkowo mniejszą liczbę publikacji. Obecnie (od stycznia 2017) członkami Editorial Board EurJOC są: prof. Karol Grela (Polska), prof. Burkhard König (Niemcy), prof. Jean Rodriguez (Francja), prof. Floris Rutjes (Holandia), prof. Paolo Scrimin (Włochy) i prof. Miguel Sierra (Hiszpania).

Serdecznie gratulujemyProf. Janusz Jurczak został wybrany na członka korespondenta PAU

19 listopada br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Umiejętności, na którym Prof. Janusz Jurczak otrzymał honorowy dyplom Członka Korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Prof. Jurczak został wybrany na Członka Korespondenta PAU w czerwcu br.

Dyplom »

Serdecznie gratulujemyWyniki konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11

NCN ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Opus11, Preludim11, Sonata11. Naukowcy z IChO PAN otrzymali aż 9 grantów z 11, które zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej. Łączna kwota przyznanego finansowania wynosi blisko 6,9 mln zł. Granty otrzymali:

  • dr Wojciech Chaładaj (OPUS, ST5)
  • prof. Witold Danikiewicz (OPUS, ST4)
  • prof. Dorota Gryko (OPUS, ST5)
  • prof. Sławomir Jarosz (OPUS, ST5)
  • prof. Michał Jaszuński (OPUS, ST4)
  • prof. Janusz Jurczak (OPUS, ST5)
  • dr hab. Zbigniew Pakulski (OPUS, ST5)
  • mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska (PRELUDIUM, ST5)
  • dr Filip Ulatowski (SONATA, ST5)

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-11-14-opus11-preludium11-sonata11-polonez2

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Najnowsza publikacja zespołu prof. Doroty Gryko

Zespół badawczy prof. Doroty Gryko ze współpracownikami opublikował w Journal of American Chemical Society (K. Rybicka-Jasińska et al., J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12826) pracę zatytułowaną „Porphyrins as Photoredox Catalysts - Experimental and Theoretical studies”.

W reakcjach indukowanych światłem porfiryny mogą pełnić rolę nie tylko fotosensybilizatorów, ale równiż fotoredoks katalizatorów. Co więcej ich właściwości katalityczne mogą być modulowane poprzez zmianę podstawników na zewnątrz pierścienia makrocyklicznego. Fotokatalityczna reakcja aldehydów z diazooctane etylu w obecności tetrafenyloporfiryny prowadzi do α-alkilowanych aldehydów z wysokimi wydajnościami. .

Więcej informacji: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b09036


Prof. Marek Chmielewski Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Zostali wyłonieni Laureaci nagród przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Wśród laureatów Nagrody za Dorobek Naukowy znalazł się profesor Marek Chmielewski, który otrzymał nagrodę za swój wkład w rozwój nowych metodologii i strategii syntezy naturalnych związków biologicznie aktywnych – antybiotyków β-laktamowych i niskocząsteczkowych pochodnych węglowodanów.

Pełną listę wyróżnionych osób można znaleźć pod adresem:

bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Grant SYMFONIA dla dr hab. Agnieszki Szumnej.
Stypendium ETIUDA dla mgr. Dawida Lichosyta

Rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze. Eksperci NCN wskazali 5 projektów, które otrzymają łącznie 22,5 mln zł. Do konkursu nadesłano 38 projektów, spośród których wyłoniono 5 zwycięskich propozycji. Na drugim miejscu znalazł się projekt dr hab. Agnieszki Szumnej. Pokieruje ona zespołem z konsorcjum naukowego złożonego z Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Naukowcy spróbują skonstruować trójwymiarowe szkielety supramolekularne, ułatwiające otrzymywanie kryształów białka, które potrzebne są w procesie projektowania nowych leków.

Więcej informacji »

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że mgr Dawid Lichosyt otrzymał stypendium doktorskie w ramach konkursu ETIUDA.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych

Nagroda PtChem dla mgr Katarzyny Goliszewskiej

Praca magisterska Pani mgr Katarzyny Goliszewskiej pt „Synteza pochodnych witaminy B12 i analiza ich właściwości katalitycznych” zajęła 1. miejsce w konkursie o nagrodę PTChem na najlepszą pracę magisterską w roku 2016. Opiekunem pracy jest prof. Dorota Gryko.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START

bannerFundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 121 młodych badaczy. Laureatami konkursu zostały 4 osoby z Instytutu Chemii Organicznej PAN: mgr inż. Maciej Giedyk, mgr Kamil Skonieczny, dr Karolina Tomczyk i dr Filip Ulatowski.

http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2016-przyznane/

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Zachęcamy do lektury


Najnowsza publikacja zespołu prof. Ostaszewskiego

ro

Zespół badawczy prof. Ostaszewskiego z IChO PAN opublikował ostatnio w ACS Catalysis (Koszelewski D. et al. ACS Catal. 2016, 6, 3287−3292; DOI: 10.1021/acscatal.6b00271) pracę zatytułowaną „Dynamiczny kinetyczny rozdział kwasów 3-arylo-4-pentenowych”. W artykule tym autorzy zaprezentowali nowatorską chemoenzymatyczną metodę otrzymywania optycznie czynnych nienasyconych kwasów karboksylowych. Związki te są cennymi blokami budulcowymi w syntezie leków.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.6b00271

Praca ta została zadedykowana prof. Januszowi Jurczakowi z okazji 75 urodzin.

Zachęcamy do lektury


Podziękowania dla IChO PAN od Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Dyplom Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci


Otrzymaliśmy wyrazy uznania od Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci za wpieranie działań służących dzieciom i przyszłości.


Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tę szczytną inicjatywę.


Nagroda rektora WUM dla prof. Ryszarda Ostaszewskiego

Dyplom Rektora WUM

Prof. Ryszard Ostaszewski został uhonorowany nagrodą naukową drugiego stopnia, przyznaną przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyróżniona praca nosi tytuł: „Adenanthin targets proteins involved in the regulation of disulphide bonds”.Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Podziękowania dla prof. Zbigniewa Pakulskiego

Dyplom Centrum Nauki Kopernik

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy podziękowania od organizatorów zarówno 19. Pikniku Naukowego jak i XIX Festiwalu Nauki za udział i wysiłek włożony w organizację tych imprez promujących naukę wśród szerokiej publiczności. Szczególne uznanie należy się prof. Zbigniewowi Pakulskiemu, który z dużym zaangażowaniem podjął się, wraz z doktorantami naszego Instytutu, zadania realizacji pokazów.

Pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.


Profesor Karol Grela laureatem francusko-polskiej nagrody SCF

Prof. Karol Grela

W tym roku laureatem nagrody Société Chimique de France 2015 French-Polish Prize został prof. Karol Grela. Prof. Karol Grela otrzymał nagrodę za wkład w rozwój nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin ("in recognition of his eminent works in the development of new stable catalysts particularly for the metathesis reactions of alkyne and alkene. It is also in recognition of the strong links that he established with the French chemists").


Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Dr Marcin Górecki i dr Jarosław Granda laureatami konkursu "Mobilność Plus"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z wielką przyjemnością informujemy, że wśród laureatów IV edycji konkursu „Mobilność Plus” rozstrzygniętego 18 września br. są
dr Marcin Górecki z Zespołu XIII » oraz dr Jarosław Granda z Zespołu VIII »

Program „Mobilność Plus” został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r. i umożliwia młodym naukowcom udział w badaniach prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach w dowolnym miejscu na świecie. Zarówno placówkę, jak i opiekuna naukowego stażu wskazuje kandydat. Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów MNiSW oceniający wnioski preferuje renomowane ośrodki badawcze oraz wybitnych uczonych o międzynarodowym autorytecie, pod kierunkiem których poszerzać swoją wiedzą będą młodzi polscy naukowcy. Laureaci konkursu zdobywają unikalne doświadczenie, jakie zapewnia im udział w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, realizowanych przy wykorzystaniu aparatury oraz metod niedostępnych w Polsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych podczas stażu!


Prof. Dorota Gryko otrzymała nominację profesorską

W dniu 16 września 2015 nowo nominowani profesorowie otrzymali z rąk prezydenta Andrzeja Dudy akty nominacyjne. Nominację otrzymała między innymi prof. Dorota Gryko.

Nominacja prof. Doroty Gryko

Z obszerną relacją z uroczystości można zapoznać się na stronie http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje, skąd też pochodzi prezentowane zdjęcie.

Profesor Dorocie Gryko serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Dr Marcin Górecki otrzymał nagrodę podczas konferencji CD2015

Poster dr Marcina Góreckiego

Podczas XV International Conference on Chiroptical Spectroscopy (CD2015), która odbyła się w terminie 30.08-3.09.2015 r. w Sapporo, dr Marcin Górecki z Zespołu XIII otrzymał nagrodę za najlepsze wystąpienie plakatowe.

Certyfikat dr Marcina Góreckiego

Konferencje te odbywają się regularnie, co dwa lata, począwszy od 1985 r., na przemian w Europie, Azji czy Ameryce Pn. i gromadzą naukowców z całego świata zajmujących się wielokierunkowymi możliwościami zastosowań metod chiraloptycznych.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Pani Ewa Gajewska i Pani Sara Szymkuć otrzymały nagrodę na konferencji 250th American Chemical Society
National Meeting & Exposition

Podczas jubileuszowej, 250-tej konferencji National Meeting of the American Chemical Society, która odbyła się 15-20 sierpnia 2015 w Bostonie, dwie doktorantki z grupy prof. Grzybowskiego - pani Ewa Gajewska i pani Sara Szymkuć otrzymały nagrodę za najlepsze postery w sekcji Informacji Chemicznej, Division of Chemical Information (CINF).

Konferencja '250th American Chemical Society National Meeting & Exposition'

Program stypendialny ACS CINF jest sponsorowany przez Royal Society of Chemistry i ma na celu nagradzanie doktorantów i doktorów za doskonałe wyniki prowadzonych badań oraz zachęcenie ich do dalszej pracy w tej dziedzinie. Panie Gajewska i Szymkuć otrzymały nagrodę za ich prace nad programem do planowania syntez, Chematica. Nagroda jest jedną z zaledwie kilkunastu tego typu wyróżnień przyznawanych uczestnikom zjazdu ACS (w tym roku, ok. 14 000 uczestników).

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Prof. M. Mąkosza otrzymał Złoty Medal
„100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost”

Złoty Medal 100th Anniversary of. Prof. Kost

Podczas konferencji Vth International Conference CBC2015, która odbyła się w Petersburgu w dniach 31 sierpnia - 3 września 2015, Profesor Mieczysław Mąkosza został nagrodzony Złotym Medalem „100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost” za wybitne osiągnięcia w chemii związków heterocyklicznych. Dyplom 100th Anniversary of. Prof. Kost


Medal został przyznany przez International Charitable Foundation – Scientific Partnership oraz Interbioscreen.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy.

Inż. Michał Ociepa otrzymał Diamentowy Grant

Grant inż. Michała Ociepy


Z wielką przyjemnością informujemy, że inż. Michał Ociepa, student prof. Doroty Gryko, został laureatem Diamentowego Grantu.Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych.

Prof. Mieczysław Mąkosza otrzymał godność Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

Prof. Mieczysław Mąkosza

W dniu 15 czerwca 2015 profesor Mieczysław Mąkosza odebrał z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, dyplom nadania godności Doktora Honoris Causa.

Relacja z uroczystości dostępna jest na stronie:

http://www.biuletyn.pw.edu.pl/ Galeria/DHC-prof.-M.-Makosza »


Profesorowi Mąkoszy serdecznie gratulujemy.

33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry

33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry

W dniach 10–14 maja 2015 r. odbyła się w Szczyrku międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana wspólnie przez Instytut Chemii Organicznej PAN i Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas: „33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry”.

Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki hojności sponsorów, którymi były firmy reprezentujące w Polsce czołowych producentów spektrometrów mas: AB Sciex, Anchem, Bruker, Perlan Technologies, Shim-Pol i Waters.

W konferencji wzięło udział 133 uczestników, w tym 66 z zagranicy. W ramach programu wygłoszono 33 20-minutowe komunikaty oraz zaprezentowano 72 postery. Tematykę konferencji stanowiły wszystkie aspekty współczesnej spektrometrii mas, zarówno z obszaru badań podstawowych, jak i zastosowań praktycznych, w takich dziedzinach jak biochemia, medycyna, farmacja, ochrona środowiska i wiele innych.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie: http://imms2015.pl »

Wkrótce pojawią się tam także streszczenia wykładów i posterów zaprezentowanych podczas konferencji.

Szczegółowe sprawozdanie z konferencji »

Prof. M. Mąkosza otrzymał Złoty Medal
„100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost”

Profesor Mieczysław Mąkosza został nagrodzony Złotym Medalem „100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost” za wybitne osiągnięcia w chemii związków heterocyklicznych. Medal został przyznany przez International Charitable Foundation – Scientific Partnership oraz Interbioscreen.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START 2015

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

FNP rozstrzygnęła 23. edycję konkursu w programie START przyznając roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W tym roku wyróżniono 130 wybitnych młodych badaczy, którzy zostali wyłonieni spośród 1241 kandydatów.


Wśród laureatów jest nasz doktorant mgr Kamil Skonieczny.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Powstało Warszawskie Centrum Bioinnowacji

17 kwietnia 2015 roku Instytut Chemii Organicznej przystąpił do Warszawskiego Centrum Bioinnowacji (WCB). WCB to konsorcjum naukowe, wspólna inicjatywa czterech instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii Fizycznej, Instytutu Chemii Organicznej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Celem WCB jest wspieranie badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych z zakresu chemii, fizyki i biologii. Działania WCB będą obejmować realizację wspólnych, interdyscyplinarnych projektów (grantów) naukowych, interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich, projektów studenckich oraz wielotematycznych spotkań naukowych. Ponadto, WCB będzie wspierać działania na rzecz interdyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych wykonywanych wspólnie z partnerami przemysłowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej